Gå till huvudinnehåll

Utländska gymnasiala

Bedömningshandboken för utländska gymnasiala meriter

Bedömningshandboken för utländska gymnasiala meriter innehåller information om bedömningar och tillämpningar för sökande med utländsk förutbildning på gymnasial nivå. Bedömningshandboken är sammanställd av Universitets- och högskolerådet i samarbete med Nationella bedömningsgruppen för antagning som är utsedd av Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF. Innehållet i Bedömningshandboken är underlag för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid högskolor och universitet. 

Enheten för bedömning av gymnasial utbildning vid Universitets- och högskolerådet ansvarar för uppdatering av den utländska gymnasiala bedömningshandboken. Detta arbete är en ständigt pågående process eftersom det kontinuerligt sker förändringar i de olika ländernas utbildningssystem.

Enheten utreder och lämnar underlag för beslut om ändringar i utländska gymnasiala bedömningshandboken till Nationella bedömningsgruppen för antagning. Utöver ändringar som kräver beslut av Nationella bedömningsgruppen för antagning uppdaterar enhetens redaktörer kontinuerligt informationen i den utländska gymnasiala bedömningshandboken.

Senaste uppdateringarna