Gå till huvudinnehåll

Utländska gymnasiala

Bedömningshandboken för utländska gymnasiala meriter

Bedömningshandboken för utländska gymnasiala meriter gäller bedömningar och tillämpningar för sökande med utländsk förutbildning på gymnasial nivå. Bedömningshandboken är sammanställd av Universitets- och högskolerådet i samverkan med Nationella bedömningsgruppen för antagning som är utsedd av Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF. Innehållet i Bedömningshandboken utgör underlag för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid högskolor och universitet. 

Enheten för bedömning av gymnasial utbildning vid Universitets- och högskolerådet ansvarar för uppdatering av den utländska gymnasiala bedömningshandboken. Detta arbete är en ständigt pågående process eftersom det kontinuerligt sker förändringar i de olika ländernas utbildningssystem.

Enheten utreder och lämnar underlag för beslut om ändringar i utländska gymnasiala bedömningshandboken till Nationella bedömningsgruppen för antagning. Utöver ändringar som kräver beslut av Nationella bedömningsgruppen för antagning uppdaterar enhetens redaktörer kontinuerligt informationen i den utländska gymnasiala bedömningshandboken

Övergripande regelverk för bedömning

Högskoleförordningen (1993:100, 7 kap)

Universitets- och högskolerådets föreskrifter

Överenskommelse mellan Danmark Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning

Lissabonkonventionen (Konvention om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen)

Bedömningshandboken för antagning till högskoleutbildning

Relaterade webbplatser

Anabin, Das Infoportal zu ausländischen Bildungsabschlüssen

Eksamenshåndbogen, Uddannelses- og Forskningministeriet, Danmark

Eurydice - encyclopedi över de nationella utbildningssystemen i Europa

NARIC - portal för erkännande av utländsk utbildning. ENIC-NARIC Sverige/UHR

EP-Nuffic, Nederländerna

The Nordic-Baltic Admission Manual, NORRIC