Gå till huvudinnehåll

Bedömningsprocessen

Under 2019 och 2020 har ett arbete pågått inom SUHF:s nationella bedömningsgrupp för antagning (NBA) med syfte att ta fram förslag på tydligare information, exempel och tolkning av begreppen "behörig", "motsvarandebedömning", "reell kompetens" och "undantag". Uppdraget kom från pilotprojektet för bedömning av reell kompetens, där UHR var samordnande myndighet. Arbetet har omfattat såväl grundläggande som särskild behörighet för grundnivå. För särskild behörighet har dock begränsning gjorts vid bedömning av gymnasiala behörighetskrav.

Utgångspunkten i arbetet har varit kapitel 7 i Högskoleförordningen; de kompetenser som beskrivs och hur behörighet definieras. I förslaget som togs fram definieras möjliga behörigheter i en process som tydliggör i vilken ordning behörighet ska bedömas. Först i processen finns formell behörighet och sist undantagen. Däremellan finns olika varianter av schabloner och gemensamma bedömningar.

NBA beslutade under hösten 2020 ett processtänk och vissa schabloner som rekommendationer. Under Bedömningsprocessen finns processen beskriven som helhet, men delar av informationen återfinns också inom andra delar av bedömningshandboken – under grundläggande behörighet baserad på akademiska meriter och i tabellen för behörighetsbedömning (särskild behörighet).