Gå till huvudinnehåll

Svenska meriter

Engelska 7

Engelska 7 (ENGENG07)

Engelska för döva 7 (ENLENE07/100)

Engelska C enligt GY2000, (EN1203/100) (inte EN204)

Engelska för döva kurs C (ENDV1203/100)

Engelska 6

Engelska 6 (ENGENG06/100)

Engelska för döva 6 (ENLENE06/100)

Engelska B (EN1202/100, EN201/40)

Engelska för döva kurs B (ENDV1202/100)

Modersmål kurs A (EN1402/100) och B (EN1403/100)

Hemspråk kurs A (ENH401/60) och B (ENH402/100)

Kungsholmens gymnasium, EN511 eller EN506 och EN507

Samma utbildningar som Engelska 7

Ämneskod 60300 linje/åk se nedan

Etapp 3 (6030003) på komvux

Åk 3 på:
- 3-årig humanistisk linje (705)
- 3-årig samhällsvetenskaplig linje (720)
- 3-årig ekonomisk linje (730)
- 3-årig naturvetenskaplig linje (750)

Åk 2 på humanistisk linje, helklassisk variant (712)

Åk 2 på humanistisk linje, halvklassisk variant (711) (för avgångsbetyg från 1984 eller tidigare)

Åk 3 som hemspråk med markeringen H i ämneskoden på 3-årig teoretisk linje (Hela 700-serien HSENT)

Åk 2 på 2-årig musiklinje i gymnasieskolan + högre specialkurs i musik (S2 77:4 eller S2 79:6)

3 åk från 3-årig yrkesinriktad linje (400-serien) motsvarar inte Engelska B utan ger bara grundläggande behörighet.

Åk 3 från:
- 3-årigt handelsgymnasium (881)
- studentexamen (811, 812, 823, 824, 825, 835, 836,837,838, 839, 890, 891)
- 3-årigt tekniskt gymnasium (850)

Engelska från:
- studentexamen från Försvarets läroverk (894)
- avgångsexamen från Hvilans specialgymnasium (893)

Högre ekonomisk specialkurs, terminskurs 2 med betyg i engelskt affärsspråk (inget betygskrav)

Genomgången behörighetsutbildning i engelska för lågstadielärare (inget betygskrav)

Teoretisk kompletteringskurs (HSE)

Lägst betyget 3 t o m åk 12 från Waldorfskola (523)

Motsvarande Engelska 6:

  • Sökande som har en svensk kandidatexamen med Engelska som huvudområde.

  • Sökande som har motsvarande 60 hp från kurs/program med engelska som undervisningsspråk från lärosäte i Sverige. Dokumentation i form av resultatintyg krävs. Intyg från lärosätet där undervisningsspråk framgår accepteras under förutsättning att dokumentation av de 60 högskolepoängen också finns med. Rekommendationen gäller inte studier på basår eller motsvarande universitetsförberedande kurser.

  • Sökande som har motsvarande 60 hp från kurs/program på forskarnivå med engelska som undervisningsspråk från lärosäte i Sverige. Rekommendationen gäller inte för avhandling/uppsats inom forskarstudierna. Dokumentation i form av resultatintyg krävs. Intyg från lärosätet där undervisningsspråk framgår accepteras under förutsättning att dokumentation av de 60 högskolepoängen också finns med.

 

Högskolan Dalarna
Engelska för högskolestudier 30 hp (English for Academic Purposes). Kurspaket omfattar:
EN1134 eller EN1121 Skrivande på engelska 7,5 hp, 
EN1135 eller EN1122 Textstudier 7,5 hp, 
EN1136 eller EN1123 Uttal av engelska som ett världsspråk 7,5, samt 
EN1137 eller EN1124 Muntlig diskussion och presentation, 7,5 hp. 
Ges fr.o.m. hösten 2015. Godkänt resultat ger motsvarande behörighet i Engelska 6.

Högskolan Väst
Förberedande engelska för internationella studenter, 30 hp (Preparatory English for International Students, 30 HE credits). Kurskod FEI100, ges för första gången våren 2014. Godkänt resultat ger motsvarande behörighet i Engelska 6.

Förberedande engelska för internationella studenter, 30 hp (Preparatory English for International Students, 30 HE credits). Kurskod FEI101 (VT2018-VT2019), Kurskod FEI102 (HT2019-). Godkänt resultat ger motsvarande behörighet i Engelska 6.

Jönköping University
Förberedande kurser i engelska:
Pathway Semester 30 credits (PSEX06)
Pathway Summer 7,5 credits (PSMX06)
Pathway Year 60 credits (PYEX06). 
Godkänt resultat ger motsvarande behörighet i Engelska 6 (samtliga kurser ger individuellt behörighet). (Beslut NBA 2016-02-19 och 2016-05-16)

Pathway for Business Studies 37,5 credits (PBUX07)
Pathway Semester for International Students, 30 credits (PSIG17)
Pathway Year 60 credits (PYRF17). 
Godkänt resultat ger motsvarande behörighet i Engelska 6 (samtliga kurser ger individuellt behörighet). (Beslut NBA 2017-03-21)

Pathway Year, 60 credits (PYEG18), ersätter PYEX06 och PYRF17.
Pathway Summer, 7.5 credits (PWSG19), ersätter PSMX06.
Godkänt resultat ger motsvarande behörighet i Engelska 6 (samtliga kurser ger individuellt behörighet). (Beslut NBA 2018-09-07)

Pathway English 2, 20 hp (PE2G11), giltig från 30 augusti 2021. (Beslut NBA 2021-02-03)

Linnéuniversitetet
Studieförberedande Engelska för Internationella Studenter 30 hp (1EN012). Kursplanen reviderades 2017-10-25 och gäller från och med vårterminen 2018. Avslutad kurs ger behörighet motsvarande Engelska 6.*

* Innan revideringen 2017-10-25 innehöll inte kursen samtliga moment som krävs för att ge Engelska 6.

Umeå universitet
Basutbildning i svenska med engelska och samhällskunskap. Godkänd basutbildning III t o m vt 1999 ger motsvarande behörighet i En B.

2 åk på 3-årig teoretisk linje i gymnasieskolan med fullständig studiekurs. Gäller dock inte till högskoleutbildningar som har inriktning mot ämnet engelska.

Engelska 5*

Engelska 5 (ENGENG05/100)

Engelska för döva 5 (ENLENE05/100)

Engelska A (EN1201/100, EN 200/110)

Engelska för döva kurs A (ENDV1201/100)

Kungsholmens gymnasium EN510

Samma utbildningar som Engelska 6 och Engelska 7

Samma utbildningar som kurs 6

Ämneskod 60300, 6030A, 6030S linje/åk se nedan

Etapp 2 (6030002) på komvux

2 åk på 3-årig teoretisk linje (hela 700-serien HSENT)

Hemspråk med markeringen H i ämneskoden på 2- eller 3-årig teoretisk linje (hela 700-serien HSENT, 201 – 222, 274)

2 åk på 2-årig linje (201 – 222, 274)

3-årig yrkesinriktad linje (hela 400-serien)

 

Åk 2 från:
- fackskolan (227 – 229)
- studentexamen vid Försvarets läroverk (894)
- folkskollärarexamen (840)
- 2- eller 3-årigt handelsgymnasium (881, 882)
- avgångsexamen från Hvilans specialgymnasium (893)
- småskollärarexamen (3-årig utbildning) (843)
- 2-årig specialkurs
- studentexamen (811, 812, 823, 824, 825, 835, 836, 837, 838, 839, 890, 891, 850)

Samma utbildningar som kurs A:

Avgångsbetyg från -Bergsskolan i Filipstad (833, 834), -finskspråkig gymnasieutbildning, -franskspråkig gymnasieutbildning, -tyskspråkig gymnasieutbildning, -Waldorfskola omfattande endast omdöme (527)

Folkhögskola med intyg över grundläggande behörighet eller SÖ:s intyg om allmän behörighet utfärdat senast 1998-06-30

Engelska från:
- sista årskursen för normalskolekompetens (512, 540)
- sjöingenjörs- eller sjökaptensexamen (517)
- teknisk kompletteringskurs, påbyggnadsutbildning
- 3-årig teknisk påbyggnadsutbildning vid Bandhagens gymnasium i Stockholm (motsvarar 2 åk på sociallinje)

Engelska från korrespondenskurs 39 v + kurs för läkarsekreterare 20 v vid AMU. OBS! Utbildningen i sig ger inte allmän behörighet

Engelska på 2-årig kurs för laboratorietekniker vid Värnhemsskolan i Malmö, Västberga gymnasium i Stockholm, Aschebergsgymnasiet och Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg (kursen är densamma som på 2-årig social linje, gäller även ämnena svenska, matematik och idrott)

Malmö högskola
Introduktionsutbildning behörighetsgivande utbildning i svenska, engelska och samhällskunskap, 40 veckor. Avslutad utbildning (Block I och II) ger behörighet i Sv B, En A och Sh A. Godkänt resultat inom Block II på enstaka delkurs i Engelska (6hp) ger En A.

* Grundläggande behörighet i engelska enligt övergångsregler gäller sökande med slutbetyg och äldre betyg.

Senast uppdaterad av Therese Åhlenius 8 september 2020