Gå till huvudinnehåll

Om bedömningshandboken

Bedömningshandboken är framtagen och bearbetad av en arbetsgrupp utsedd av Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, och den utgör, vid sidan om högskoleförordning och Universitets- och högskolerådets föreskrifter, underlaget för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Samma arbetsgrupp har uppdraget att ta fram bedömningshandböcker för utländsk förutbildning på gymnasial nivå samt för grundläggande behörighet för program på avancerad nivå liksom riktlinjer för verifiering av meriter för kurser och program på avancerad nivå. 

Målgrupp

Målgruppen för denna webbplats är i första hand personal vid landets högskolor och universitet som ägnar sig åt antagning och studievägledning. 

Nationell bedömningsgrupp för antagning (NBA)

Arbetsgrupp för utarbetande av handböcker för bedömning av meriter.

SUHF:s nationella bedömningsgrupp för antagning (NBA) består av representanter från landets
universitet och högskolor. Gruppen har i uppdrag att ta fram rekommendationer för behörighetsbedömning och meritvärdering av svenska och utländska betyg för antagning till grund- och avancerad nivå.

Rekommendationerna ska avse tolkning och tillämpning av förordningar och föreskrifter. Eftersom rekommendationerna leder till myndighetsbeslut, ska de uppfylla samma krav på saklighet, opartiskhet, neutralitet, icke-diskriminering etc. som myndighetsbeslut.

Rekommendationerna ska vara generella och gälla grupper, inte individer. Rekommendationerna ska publiceras i bedömningshandböckerna. När det gäller utländska betyg ska rekommendationerna utgå från den betygsdokumentation de sökande i enligt med respektive lands officiella system ska kunna visa upp för antagning till högre utbildning. 

NBA ska även ta fram rekommendationer för hur dokument som inte hämtas in automatiskt ska skickas in och hur de ska verifieras. Hänsyn ska inte bara tas till säkerställande av dokumentationens äkthet, utan också till de sökande som har rätt till enhetlig och tydlig information om vad som krävs.

För mandatperioden 1 maj 2016 till 31 juli 2018 har NBA följande sammansättning: 

 • Magnus Mörck, Konstfack (ordförande)

 • Lena Andersson, Umeå universitet

 • Katarina Forssner, Uppsala universitet

 • Kajsa Beckman, Kungliga Tekniska högskolan

 • Johan Karlsfeldt, Stockholms universitet

 • Åsa Dryselius, Högskolan i Borås

 • Maria Nylén, Umeå universitet

 • Eva Piculell, Lunds universitet

 • Linda Puhls, Malmö högskola

 • Viveka Sahlberg, Universitets- och högskolerådet

 • Lotten Delin, Universitets- och högskolerådet

 • Gunilla Hammarström, Universitets- och högskolerådet

 • Elisabeth Sundelin, Universitets- och högskolerådet

 • Desirée Gavelin, Universitets- och högskolerådet (sekreterare)

 

Kontakta bedömningshandboken

För kontofrågor och övriga tekniska frågor om bedömningshandboken kan du maila digitalabedhandboken@uhr.se

Är du vägledare och har frågor betyg, behörighet m.m. kan du läsa mer om kontaktvägar för vägledare på Vägledarsidorna