Gå till huvudinnehåll

Basårstabell

Basår på högskola och universitet

Ett basår är en ettårig utbildning på gymnasienivå som ordnas av högskolor och universitet. Eftersom det är på gymnasienivå ger det inga högskolepoäng.

Vissa basår har anordnats i samarbete med gymnasial vuxenutbildning.

Av tabellen under varje högskola i listan till höger, framgår veckor i respektive ämne och vad studierna i ämnet motsvarar för kurs respektive komvux-etapp.

När kurser erbjudits utöver de obligatoriska kurserna i basåret och ytterligare behörighet kunnat uppnås står den fördjupade behörigheten inom parentes.
Tomma rutor betyder att uppgift saknas eller att ämnet inte ingår i basåret.


För basår som ges från och med våren 2015 och senare finns informationen om behörighet på lärosätenas egna hemsidor (se länkar under varje högskola i listan till höger).