Gå till huvudinnehåll

Grundläggande behörighet för grundnivå

Grundläggande behörighet på grundnivå

Kraven för grundläggande behörighet varierar beroende på när den sökande avslutat sina gymnasiala studier. Kraven skiljer sig också åt beroende på skolform. I listan nedan och i menyn under rubriken Betygstyper i antagningen beskrivs de olika alternativen för att uppfylla kraven för grundläggande behörighet utifrån skolform och tidpunkt.

I menyn beskrivs också Reell kompetens och Grundläggande behörighet genom akademiska meriter, som kan leda till att den sökande uppfyller grundläggande behörighet för grundnivå. 

Gymnasieexamen
Gymnasieexamen komvux
Slutbetyg 2010 och senare
Slutbetyg före 2010
Slutbetyg komvux 2010 och senare
Slutbetyg komvux före 2010
Avgångsbetyg
Mellanårsprogram
Påbyggnadsutbildning
Lärlingsutbildning
Specialkurser
Waldorfskola
Folkhögskola
Äldre skolformer
Samlat betygsdokument komvux
Övriga skolformer

Dokumentation

Grundläggande och särskild behörighet styrks som regel genom betygsdokument. Betygsdokumenten avgör hur anmälan meritvärderas och i vilken grupp sökande konkurrerar vid urval.

I menyn under rubriken Betygstyper i antagningen framgår även vilka dokument sökande erhåller från respektive skolform.