Gå till huvudinnehåll

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet på grundnivå

Behörighet för studier på grundnivå

Grundläggande och särskild behörighet styrks som regel genom betygsdokument. Betygsdokumenten avgör hur anmälan meritvärderas och i vilken grupp sökande konkurrerar vid urval.

I menyn till höger under rubiken Betygstyper i antagningen framgår vilka dokument sökande erhåller från respektive skolform.

Grundläggande behörighet

Kraven för grundläggande behörighet varierar beroende på när den sökande avslutat sina gymnasiala studier. Kraven skiljer sig också åt beroende på skolform.

I menyn till höger under rubriken Betygstyper i antagningen beskrivs de olika alternativen för att uppfylla kraven för grundläggande behörighet utifrån skolform och tidpunkt.

Behörighetsbevis

Personer som ska studera utomlands kan behöva bevisa att de är grundläggande behöriga att söka högskola i Sverige.

Behörighetsbevis för grundläggande behörighet till högskolestudier för personer som ska studera utomlands utfärdas av UHR och universitet och högskolor.