Gå till huvudinnehåll

Motsvarandebedömning/ Ersättningskrav/ Undantag

Motsvarandebedömning/Ersättningskrav/Undantag

Sökande som inte uppfyller kraven för behörighet kan medges undantag (dispens) eller bedömas ha motsvarande kunskaper. Sökande som formellt inte uppfyller kraven för behörighet kan bedömas ha reell kompetens.

Motsvarandebedömning

Universitets- och högskolerådet har i föreskrifter (UHRFS 2013:2) fastställt vilka ämnen med årskurs från linje, etapp samt program med vissa kurser som motsvarar de kurser som kan krävas för särskild behörighet.

Den sökande kan också uppfylla kraven för behörighet genom motsvarande kunskaper på annat sätt.

I tabellen för behörighetsbedömning framgår vad som bedöms motsvara viss kurs som kan krävas för särskild behörighet.

Sökande kan också genom annan utbildning eller verksamhet än de som finns förtecknade anses ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Sökande som uppfyller behörighetskraven genom motsvarande kunskaper placeras i grupp BII, detta gäller endast sökande med motsvarandebedömning förvärvad genom kompletterande studier t ex basår. Motsvarande kunskaper som förvärvats genom särskilda kurser inom ett gymnasieprogram ger placering i BI.

Ersättningskrav

Till vissa utbildningar kan andra krav än vad som generellt anses ge motsvarande kunskaper ge behörighet, s k ersättningskrav.

Sist under respektive kurs i tabellen för behörighetsbedömning dokumenteras eventuella ersättningskrav.

Undantag

Sökande som inte uppfyller behörighetskraven ska medges undantag (dispens) om det föreligger särskilda skäl.

Vid prövningen beaktas om den sökande har förutsättningar att tillgodogöra sig sökt utbildning.

Befrielse från visst behörighetskrav medges endast i undantagsfall och kan avse grundläggande eller särskild behörighet.

Undantaget gäller endast den aktuella antagningsomgången och måste ansökas om på nytt vid nästa anmälningstillfälle.

Sökande som medges undantag från ett behörighetskrav placeras i grupp BII.

Undantag som respektive högskola beslutat ska gälla generellt, framgår av anmälningsmaterial.