Gå till huvudinnehåll

Reell kompetens

Reell kompetens

Sökande som helt eller delvis saknar grundläggande behörighet enligt fastställda regler kan uppfylla kraven genom reell kompetens.

SUHF har tagit fram en gemensam modell för att bedöma grundläggande behörighet genom reell kompetens (GBÖB). För denna behörighet behöver sökande inte anöka om att få sin reella kompetens prövad. För att uppfylla behörigheten enligt denna modell, se menyn till höger.