Gå till huvudinnehåll

25:4 - gällde t.o.m. 31 december 2011

Möjligheten att styrka grundläggande behörighet enligt 25:4-regeln togs bort 2008.

Övergångsregler gällde fram till den 31 december 2011.

För sökande som tidigare varit behörig som 25:4 vid ansökan till högskola/universitet ska fortsättningsvis anses uppfylla kravet för grundläggande behörighet.

Förutbildningskoden som då ska användas i NyA är: GBÖB

Observera att detta endast gäller sökande som tidigare varit behörig som 25:4 vid ansökan till högskolan. Ny sökande som skulle varit behöriga som 25:4 om de hade sökt till högskolan när reglerna var gällande, får istället ansöka om reell kompetens.