Gå till huvudinnehåll

Gemensam tillämpning för grundläggande behörighet enligt SUHF:s rek.

Sökande som kan styrka godkända kunskaper i gymnasiekurserna;

  • Svenska/Svenska som andra språk A + B eller Svenska/Svenska som andra språk 1, 2 och 3

  • Engelska A** eller Engelska 5 och 6

  • Matematik A eller Matematik 1a, b eller c**

  • Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b*

samt arbetat under minst tre år på lägst halvtid efter det att den sökande normalt skulle ha lämnat gymnasiet, bedöms uppfylla kraven för grundläggande behörighet.

Kunskaper i svenska, engelska, matematik och samhällskunskap kan styrkas med ämnen eller motsvarande (lägst betyg 3). Det går bra att styrka kunskaperna genom kurser/ämnen lästa på folkhögskola. Motsvarandebedömningar från ex. språktester och utländska meriter godtas från och med antagning till höstterminen 2018 (NBA 16 februari 2018).

Vid bedömning av arbetslivserfarenheten används de regler som går att hitta under rubriken Arbetslivserfarenhet

Förutbildningskod i NyA: GBÖB

* alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2

** överliggande nivåer i Samhällskunskap och Matematik godtas, samt överliggande nivå i Engelska A dvs Engelska B eller Engelska C (endast EN1203) samt överliggande nivå i Engelska etapp 2 dvs etapp 3.

Sökande som inte har nedanstående kombinationer av kurser/ämnen/etapper bör i första hand vända sig till aktuellt lärosäte för bedömning av reell kompetens. Följande tabell uppdateras av UHR löpande då nya kombinationer av kurser beslutas. 

Ämneskrav

Kan uppfyllas med någon av dessa kombinationer

   

Svenska

Svenska 1 + Svenska 2 + Svenska 3

 

Svenska A + Svenska B

 

Svenska A + Svenska 2 + Svenska 3

 

Svenska språket etapp 2 + 3 och Svenska litteratur etapp 2 + 3

 

Svenska 1 + Svenska B

   

Engelska

Engelska 5+6 eller Engelska 6+7

 

Engelska A**

 

Engelska etapp 2**

   

Matematik

Matematik 1a, 1b eller 1c**

 

Matematik A**

 

Matematik etapp 2**

   

Samhällskunskap

Samhällskunskap 1b (eller 1a1 + 1a2)**

 

Samhällskunskap A**

 

Samhällskunskap etapp 2**

(Bedömningshandboksgruppen 2013-11-27)