Gå till huvudinnehåll

Gemensam tillämpning för grundläggande behörighet enligt SUHF:s rek.

De skärpta kraven som införs efter 1 juli 2025 påverkar inte den här alternativa vägen till grundläggande behörighet. 

Sökande som kan styrka godkända kunskaper i gymnasiekurserna;

  • Svenska/Svenska som andra språk A + B eller Svenska/Svenska som andra språk 1, 2 och 3

  • Engelska A** eller Engelska 5 och 6

  • Matematik A eller Matematik 1a, b eller c**

  • Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b*

samt arbetat under minst tre år på lägst halvtid efter det att den sökande normalt skulle ha lämnat gymnasiet, bedöms uppfylla kraven för grundläggande behörighet.

Kunskaper i svenska, engelska, matematik och samhällskunskap kan styrkas med ämnen eller motsvarande (lägst betyg 3). Det går bra att styrka kunskaperna genom kurser/ämnen lästa på folkhögskola. Motsvarandebedömningar från ex. språktester och utländska meriter godtas från och med antagning till höstterminen 2018 (NBA 16 februari 2018). En motsvarandebedömning innebär att vi bedömt kunskaperna upp till och med nivån för exempelvis Svenska 3, vilket innebär att underliggande nivåer inte behöver styrkas.

De skärpta kraven som införs efter 1 juli 2025 påverkar inte den här alternativa vägen till grundläggande behörighet. 

Vid bedömning av arbetslivserfarenheten används de regler som går att hitta under rubriken Arbetslivserfarenhet

Förutbildningskod i NyA: GBÖB

* alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2

** överliggande nivåer i samhällskunskap och matematik godtas, samt överliggande nivå i Engelska A,  dvs. Engelska B eller Engelska C (endast EN1203) och överliggande nivå i Engelska etapp 2, dvs. etapp 3.

Sökande med betyg i svenska kurser som inte har nedanstående kombinationer av kurser/ämnen/etapper bör i första hand vända sig till aktuellt lärosäte för bedömning av reell kompetens. Följande tabell uppdateras av UHR löpande då nya kombinationer av kurser beslutas. 

Ämneskrav

Kan uppfyllas med någon av dessa kombinationer

Svenska

Svenska 1 + Svenska 2 + Svenska 3

 

Svenska A + Svenska B

 

Svenska A + Svenska 2 + Svenska 3

 

Svenska språket etapp 2 + etapp 3 och Svenska litteratur etapp 2 + etapp 3

 

Svenska språket etapp 2 och Svenska litteratur etapp 2 + Svenska 3 (gy11)

 

Svenska 1 + Svenska B

  Svenska språket etapp 2 och Svenska litteratur etapp 2 + Svenska B
   

Engelska

Engelska 5+6 eller Engelska 6+7 eller Engelska 5+7

 

Engelska A**

 

Engelska etapp 2**

   

Matematik

Matematik 1a, 1b eller 1c**

 

Matematik A**

 

Matematik etapp 2**

   

Samhällskunskap

Samhällskunskap 1b (eller 1a1 + 1a2)**

 

Samhällskunskap A**

 

Samhällskunskap etapp 2**

(Bedömningshandboksgruppen 2013-11-27)