Gå till huvudinnehåll

Särskild behörighet

Särskild behörighet för utbildning på grundnivå

Kraven för särskild behörighet anges i områdesbehörigheter.

En områdesbehörighet består av behörighetskurser – kurser som krävs för särskild behörighet – och områdeskurser som är särskilt värdefulla för den sökta utbildningen. Universitets- och högskolerådet (UHR) har beslutat vilka områdesbehörigheter som ska finnas och vilken som ska gälla för respektive program som leder till en yrkesexamen. Till övriga utbildningar beslutar respektive högskola vilken områdesbehörighet som ska gälla.

Särskild behörighet ska styrkas med aktuell kurs eller överliggande kurs enligt tabell för behörighetsbedömning. Lägsta betygskrav är E/G/3 om inget annat uttrycks vid respektive utbildning.

UHR (tidigare HSV) kan medge tillstånd till andra krav än de som finns beslutade i områdesbehörigheterna. Det kan t.ex. gälla krav på viss arbetslivserfarenhet.

En högskola kan bevilja undantag från ett särskilt behörighetskrav som ingår i en områdesbehörighet, både till utbildningar som leder till en yrkesexamen och till övriga utbildningar.

Se tabell över områdesbehörigheter

Områdesbehörigheterna upphör 2022 

Områdesbehörigheterna upphör och ersätts av särskilda behörighetskrav vid antagning till utbildning på grundnivå som börjar efter den 31 maj 2022. 

För att få en överblick över de särskilda behörighetskrav som gäller antagningen till utbildningar som leder till yrkesexamen som börjar efter den 31 maj 2022 finns nu en sammanställning över krav uttryckta i dagens och äldre skolformer: 

Särskilda behörighet - yrkesexamina 2022

Reell kompetens

Sökande som helt eller delvis saknar formell behörighet kan uppfylla kraven genom reell kompetens. Bedömning av reell kompetens görs av respektive högskola.

Arbetslivserfarenhet

Till vissa utbildningar kan krav på arbetslivserfarenhet eller yrkeslivserfarenhet för särskild behörighet finnas.

Vanligt förekommande typer av arbetslivserfarenhet/yrkeslivserfarenhet är arbete som sjuksköterska (SJK) och arbete som lärare (LAR). Oftast krävs 12 månaders arbetslivserfarenhet/yrkeslivserfarenhet på minst halvtid.

Tillämpningen av vilken typ av tjänstgöring som godtas och hur deltidstjänstgöring räknas kan skilja mellan högskolorna.

Se aktuell information till respektive antagningsomgång.

Basår samt övriga högskoleförberedande utbildningar 

För den som saknar behörighet anordnas basår vid vissa universitet och högskolor. Godkända kurser ger som regel kunskaper motsvarande särskilda behörighetskrav.

Av utbildningsbeviset ska det klart framgår vilka kurser som ingått i basåret samt vad dessa motsvarar uttryckt i årskurs/etapp eller kurs i gymnasieskolan. Något meritvärde ges inte.

Se Tabell över basår

För de basårsstuderande som erhåller betyg från gymnasial vuxenutbildning tillämpas de vanliga reglerna för behörighetskomplettering.

Målrelaterad betygsskala

Vid bedömning av särskild behörighet med krav på särskilt betyg används för t ex basår en sjugradig målrelaterad betygsskala.

ECTS
A    Excellent
B    Very Good
C    Good
D    Satisfactory
E    Sufficient
Fx  Insufficient Otillräcklig, komplettering möjlig
F    Insufficient Otillräcklig

Behörighetsprov

Till vissa utbildningar krävs godkänt provresultat för att uppfylla de särskilda behörighetskraven. Godkänt provresultat kan också vara ett ersättningskrav till en kurs som krävs för särskild behörighet.