Gå till huvudinnehåll

Särskild behörighet för utbildning som leder till yrkesexamina

Universitets- och högskolerådet har med stöd av 7 kap. 9 och 10 andra stycket §§ högskoleförordningen (1993:100) samt 5 kap. 2 b och 2 c andra stycket §§ förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet föreskrivit vad som skall gälla för särskild behörighet för utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare och som leder till sådan yrkesexamen eller konstnärlig examen som anges i bilaga 2 (examensordningen) till högskoleförordningen (1993:100) och i bilagan till förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet.

Dessa särskilda behörighetskrav ska tillämpas första gången vid antagning till
utbildning på grundnivå och avancerad nivå som börjar efter den 31 maj 2022.

Behörigheterna återfinns i bilaga 1 till UHRFS 2019:1

Under examensbenämningarna nedan återfinns de särskilda behörighetskraven för respektive yrkesexamen.

Särskild behörighet för utbildning som leder till Agronomexamen.

Krav enligt Gy11/Vux12

Alternativ 1

 • Matematik 3b eller Matematik 3c
 • Naturkunskap 2
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Biologi 1 + Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2 + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

Alternativ 2

 • Biologi 2
 • Fysik 1a eller Fysik 1b1 + Fysik 1b2
 • Kemi 2
 • Matematik 4

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

Alternativ 1

 • Matematik C
 • Naturkunskap B
 • Samhällskunskap A

Biologi A + Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap B

Alternativ 2

 • Biologi B
 • Fysik A
 • Kemi B
 • Matematik D

Krav enligt linje-/etappsystemet

Alternativ 1

 • Matematik tre årskurser SENT eller två årskurser Te
 • Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

Fysik tre årskurser NT + Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe + Biologi två årskurser N ersätter Naturkunskap.

eller

 • Matematik etapp 3 
 • Naturkunskap etapp 3
 • Samhällskunskap etapp 2

Fysik etapp 3 + Kemi etapp 3 + Biologi etapp 2 ersätter Naturkunskap.

Alternativ 2

 • Biologi två årskurser N
 • Fysik tre årskurser NT
 • Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe
 • Matematik tre årskurser NT

eller

 • Biologi etapp 2.
 • Fysik etapp 3.
 • Kemi etapp 3.
 • Matematik etapp 4.

Särskild behörighet för utbildning som leder till Apotekarexamen.

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Biologi 2
 • Fysik 2
 • Kemi 2
 • Matematik 4

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94 

 • Biologi B
 • Fysik B
 • Kemi B
 • Matematik D

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Biologi två årskurser N 
 • Fysik tre årskurser NT e
 • Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe 
 • Matematik tre årskurser NT

eller

 • Biologi etapp 2
 • Fysik etapp 4
 • Kemi etapp 3
 • Matematik etapp 4.

Särskild behörighet för utbildning som leder till Arbetsterapeutexamen

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
 • Naturkunskap 2
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Biologi 1 + Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2 + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94 

 • Matematik B
 • Naturkunskap B
 • Samhällskunskap A

Biologi A + Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap B

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Matematik en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu
 • Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

Fysik tre årskurser NT + Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe + Biologi två årskurser N ersätter Naturkunskap.

eller

 • Matematik etapp 2
 • Naturkunskap etapp 3
 • Samhällskunskap etapp 2

Fysik etapp 3 + Kemi etapp 3 + Biologi etapp 2 ersätter Naturkunskap.

Särskild behörighet för utbildning som leder till Arkitektexamen.

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Matematik 3b eller Matematik 3c
 • Naturkunskap 2
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2 + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Matematik C
 • Naturkunskap B
 • Samhällskunskap A

Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap B

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Matematik tre årskurser SENT eller två årskurser Te
 • Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

Fysik tre årskurser NT + Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe ersätter Naturkunskap.

eller

 • Matematik etapp 3 
 • Naturkunskap etapp 3
 • Samhällskunskap etapp 2

Fysik etapp 3 + Kemi etapp 3 ersätter Naturkunskap.

Särskild behörighet för utbildning som leder till Audionomexamen

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
 • Naturkunskap 2
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Biologi 1 + Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2 + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94 

 • Matematik B
 • Naturkunskap B
 • Samhällskunskap A

Biologi A + Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap B

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Matematik en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu
 • Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

Fysik tre årskurser NT + Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe + Biologi två årskurser N ersätter Naturkunskap.

eller

 • Matematik etapp 2
 • Naturkunskap etapp 3
 • Samhällskunskap etapp 2

Fysik etapp 3 + Kemi etapp 3 + Biologi etapp 2 ersätter Naturkunskap.

Särskild behörighet för utbildning som leder till Biomedicinsk analytikerexamen:

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Biologi 2
 • Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2
 • Kemi 2
 • Matematik 3b eller Matematik 3c

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94 

 • Biologi B
 • Fysik A
 • Kemi B
 • Matematik C

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Biologi två årskurser N
 • Fysik tre årskurser NT
 • Kemi tre årskurser N
  eller två årskurser T eller en årskurs TeKe
 • Matematik tre årskurser SENT eller två årskurser Te

eller

 • Biologi etapp 2
 • Fysik etapp 3
 • Kemi etapp 3
 • Matematik etapp 3

Särskild behörighet för utbildning som leder till Brandingenjörsexamen:

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Fysik 2
 • Kemi 1
 • Matematik 4

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94 

 • Fysik B
 • Kemi A
 • Matematik E

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Fysik tre årskurser NT
 • Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe
 • Matematik tre årskurser NT

eller

 • Fysik etapp 4
 • Kemi etapp 3
 • Matematik etapp 4

Särskild behörighet för utbildning som leder till Civilekonomexamen:

Krav enligt Gy11/Vux12

Alternativ 1

 • Engelska 6
 • Matematik 3b eller Matematik 3c
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Alternativ 2

 • Engelska 6
 • Matematik 3b eller Matematik 3c
 • Moderna språk – aktuellt språk 3
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94 

Alternativ 1

 • Engelska B
 • Matematik C
 • Samhällskunskap A

Alternativ 2

 • Engelska B
 • Matematik C
 • Samhällskunskap A
 • Moderna språk – aktuellt språk steg 3
  alternativt Aktuellt språk lägst C-språk B

Krav enligt linje-/etappsystemet

Alternativ 1

 • Engelska tre årskurser HSEN eller två årskurser HHe
 • Matematik tre årskurser SENT eller två årskurser Te
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst
  två årskurser från treårig linje

eller

 • Engelska etapp 3
 • Matematik etapp 3
 • Samhällskunskap etapp 2

Alternativ 2

 • Engelska tre årskurser HSEN eller två årskurser HHe
 • Matematik tre årskurser SENT eller två årskurser Te
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst
  två årskurser från treårig linje
 • Aktuellt språk två årskurser B-språk eller tre årskurser C-språk

eller

 • Engelska etapp 3
 • Matematik etapp 3
 • Samhällskunskap etapp 2
 • Aktuellt språk etapp 3

Särskild behörighet för utbildning som leder till Civilingenjörsexamen: 

Krav enligt Gy11/Vux12

Alternativ 1

 • Fysik 2
 • Kemi 1
 • Matematik 4

Alternativ 2

 • Fysik 2
 • Kemi 1
 • Matematik 4
 • Moderna språk – aktuellt språk 3

Alternativ 3

 • Biologi 1
 • Fysik 2
 • Kemi 2
 • Matematik 4

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94 

Alternativ 1

 • Fysik B
 • Kemi A
 • Matematik E

Alternativ 2

Fysik B

 • Kemi A
 • Matematik E
 • Moderna språk – aktuellt språk steg 3 alternativt
  aktuellt språk lägst C-språk B

Alternativ 3

 • Biologi A
 • Fysik B
 • Kemi B
 • Matematik E

Krav enligt linje-/etappsystemet

Alternativ 1

 • Fysik tre årskurser NT
 • Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe
 • Matematik tre årskurser NT

eller

 • Fysik etapp 4
 • Kemi etapp 3
 • Matematik etapp 4

Alternativ 2

 • Fysik tre årskurser NT
 • Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe
 • Matematik tre årskurser NT
 • Aktuellt språk två årskurser B-språk eller tre årskurser C-språk

eller

 • Fysik etapp 4
 • Kemi etapp 3
 • Matematik etapp 4
 • Aktuellt språk etapp 3

Alternativ 3

 • Biologi två årskurser N
 • Fysik tre årskurser NT
 • Kemi tre årskurser N eller två årskurser eller en årskurs TeKe
 • Matematik tre årskurser NT

eller

 • Biologi etapp 2
 • Fysik etapp 4
 • Kemi etapp 3
 • Matematik etapp 4

 

Särskild behörighet för utbildning som leder till Dietistexamen:

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
 • Naturkunskap 2
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Biologi 1 + Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2 + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94 

 • Matematik B
 • Naturkunskap B
 • Samhällskunskap A

Biologi A + Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap B

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Matematik en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu
 • Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp (alternativt Fysik tre årskurser NT, Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe och Biologi två årskurser N)
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

eller

 • Matematik etapp 2
 • Naturkunskap etapp 3 (alternativt Fysik etapp 3, Kemi etapp 3 och Biologi etapp 2)
 • Samhällskunskap etapp 2

Särskild behörighet för utbildning som leder till Djurskötarexamen:

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
 • Naturkunskap 2
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Biologi 1 + Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2 + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94 

 • Matematik B
 • Naturkunskap B
 • Samhällskunskap A

Biologi A + Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap B

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Matematik en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu
 • Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp
  (alternativt Fysik tre årskurser NT, Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe och Biologi två årskurser N)
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

eller

 • Matematik etapp 2
 • Naturkunskap etapp 3 (alternativt Fysik etapp 3, Kemi etapp 3 och Biologi etapp 2)
 • Samhällskunskap etapp 2

Särskild behörighet för utbildning som leder till Fysioterapeutexamen: 

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Idrott och hälsa 1
 • Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
 • Naturkunskap 2
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Biologi 1 + Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2 + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Idrott och hälsa A
 • Matematik B
 • Naturkunskap B
 • Samhällskunskap A

Biologi A+ Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap B

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Idrott tre årskurser HSENT eller två årskurser från tvåårig linje
 • Matematik en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu
 • Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp
  (alternativt Fysik tre årskurser NT, Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe och Biologi två årskurser N)
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

eller

 • Behörighet i idrott kunde inte uppfyllas inom vuxenutbildning
 • Matematik etapp 2
 • Naturkunskap etapp 3 (alternativt Fysik etapp 3, Kemi etapp 3 och Biologi etapp 2)
 • Samhällskunskap etapp 2

Särskild behörighet för utbildning som leder till Förskollärarexamen och
utbildning som leder till grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem: 

Krav enligt Gy11/Vux12

(Engelska 6)

 • Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Biologi 1 + Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2 + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 1b 

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Engelska B
 • Naturkunskap A
 • Samhällskunskap A

Biologi A + Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap A

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Engelska tre årskurser HSEN eller två årskurser HHe
 • Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp eller en årskurs E
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller
  minst två årskurser från treårig linje

eller

 • Engelska etapp 3
 • Naturkunskap etapp 2
 • Samhällskunskap etapp 2

Särskild behörighet för Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 och utbildning som leder till grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6: 

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Engelska 6
 • Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
 • Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Biologi 1 + Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2 + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 1b

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Engelska B
 • Matematik B
 • Naturkunskap A
 • Samhällskunskap A

Biologi A+ Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap A

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Engelska tre årskurser HSEN eller två årskurser HHe
 • Matematik en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu
 • Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp eller en årskurs E
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

eller

 • Engelska etapp 3
 • Matematik etapp 2
 • Naturkunskap etapp 2
 • Samhällskunskap etapp 2

Särskild behörighet för utbildning som leder till Hippologexamen: 

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
 • Naturkunskap 2
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Biologi 1 + Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2 + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Matematik B
 • Naturkunskap B
 • Samhällskunskap A

Biologi A + Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap B

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Matematik en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu
 • Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp (alternativt Fysik tre årskurser NT, Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe och Biologi två årskurser N)
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurserfrån treårig linje

eller

 • Matematik etapp 2
 • Naturkunskap etapp 3 (alternativt Fysik etapp 3, Kemi etapp 3 och Biologi etapp 2)
 • Samhällskunskap etapp 2

Särskild behörighet för utbildning som leder till Hortonomexamen: 

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Biologi 2
 • Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2
 • Kemi 2
 • Matematik 4

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Biologi B
 • Fysik A
 • Kemi B
 • Matematik D

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Biologi två årskurser N
 • Fysik tre årskurser NT
 • Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe
 • Matematik tre årskurser NT

eller

 • Biologi etapp 2
 • Fysik etapp 3
 • Kemi etapp 3
 • Matematik etapp 4

Särskild behörighet för utbildning som leder till Högskoleingenjörsexamen: 

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Fysik 2
 • Kemi 1
 • Matematik 3c

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Fysik B
 • Kemi A
 • Matematik D

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Fysik tre årskurser NT
 • Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe
 • Matematik tre årskurser NT

eller

 • Fysik etapp 4
 • Kemi etapp 3
 • Matematik etapp 4

Särskild behörighet för utbildning som leder till Juristexamen: 

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Historia 1b eller Historia 1a1 + 1a2
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Historia A
 • Samhällskunskap A

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Historia tre årskurser HSN eller
  två årskurser ET N (med alternativt ämne) MuSoEp
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller
  minst två årskurser från treårig linje

eller

 • Historia etapp 2
 • Samhällskunskap etapp 2

Särskild behörighet för utbildning som leder till Jägmästarexamen: 

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Biologi 2
 • Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2
 • Kemi 2
 • Matematik 4

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Biologi B
 • Fysik A
 • Kemi B
 • Matematik D

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Biologi två årskurser N
 • Fysik tre årskurser NT
 • Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe
 • Matematik tre årskurser NT

eller

 • Biologi etapp 2
 • Fysik etapp 3
 • Kemi etapp 3
 • Matematik etapp 4

Särskild behörighet för utbildning som leder till Landskapsarkitektexamen: 

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Matematik 3b eller Matematik 3c
 • Naturkunskap 2
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Biologi 1 + Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2 + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Matematik C
 • Naturkunskap B
 • Samhällskunskap A

Biologi A + Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap B

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Matematik tre årskurser SENT eller två årskurser Te
 • Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp (alternativt Fysik tre årskurser NT, Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe och Biologi två årskurser N)
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

eller

 • Matematik etapp 3
 • Naturkunskap etapp 3 (alternativt Fysik etapp 3, Kemi etapp 3 och Biologi etapp 2)
 • Samhällskunskap etapp 2

Särskild behörighet för utbildning som leder till Landskapsingenjörsexamen: 

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
 • Naturkunskap 2
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Biologi 1 + Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2 + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Matematik B
 • Naturkunskap B
 • Samhällskunskap A

Biologi A + Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap B

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Matematik en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu
 • Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp (alternativt Fysik tre årskurser NT, Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe och Biologi två årskurser N)
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

eller

 • Matematik etapp 2
 • Naturkunskap etapp 3 (alternativt Fysik etapp 3, Kemi etapp 3 och Biologi etapp 2)
 • Samhällskunskap etapp 2

Särskild behörighet för utbildning som leder till Lantmästarexamen: 

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
 • Naturkunskap 2
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Biologi 1 + Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2 + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Matematik B
 • Naturkunskap B
 • Samhällskunskap A

Biologi A + Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap B

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Matematik en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu
 • Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp (alternativt Fysik tre årskurser NT, Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe och Biologi två årskurser N)
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

eller

 • Matematik etapp 2
 • Naturkunskap etapp 3 (alternativt Fysik etapp 3, Kemi etapp 3 och Biologi etapp 2)
 • Samhällskunskap etapp 2

Särskild behörighet för utbildning som leder till Logopedexamen: 

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
 • Naturkunskap 2
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Biologi 1 + Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2 + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Matematik B
 • Naturkunskap B
 • Samhällskunskap A

Biologi A + Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap B

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Matematik en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu
 • Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp (alternativt Fysik tre årskurser NT, Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe och Biologi två årskurser N)
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

eller

 • Matematik etapp 2
 • Naturkunskap etapp 3 (alternativt Fysik etapp 3, Kemi etapp 3 och Biologi etapp 2)
 • Samhällskunskap etapp 2

Särskild behörighet för utbildning som leder till Läkarexamen: 

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Biologi 2
 • Fysik 2
 • Kemi 2
 • Matematik 4

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Biologi B
 • Fysik B
 • Kemi B
 • Matematik D

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Biologi två årskurser N
 • Fysik tre årskurser NT
 • Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe
 • Matematik tre årskurser NT

eller

 • Biologi etapp 2
 • Fysik etapp 4
 • Kemi etapp 3
 • Matematik etapp 4

Särskild behörighet för utbildning som leder till Optikerexamen: 

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
 • Naturkunskap 2

Biologi 1 + Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2 + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Matematik B
 • Naturkunskap B

Biologi A + Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap B

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Matematik en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu
 • Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp (alternativt Fysik tre årskurser NT, Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe och Biologi två årskurser N)

eller

 • Matematik etapp 2
 • Naturkunskap etapp 3 (alternativt Fysik etapp 3, Kemi etapp 3 och Biologi etapp 2)

Särskild behörighet för utbildning som leder till Psykologexamen: 

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Matematik B
 • Samhällskunskap A

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Matematik en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurserfrån treårig linje

eller

 • Matematik etapp 2
 • Samhällskunskap etapp 2

Särskild behörighet för utbildning som leder till Receptarieexamen: 

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Biologi 2
 • Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2
 • Kemi 2
 • Matematik 4

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Biologi B
 • Fysik A
 • Kemi B
 • Matematik D

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Biologi två årskurser N
 • Fysik tre årskurser NT
 • Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe
 • Matematik tre årskurser NT

eller

 • Biologi etapp 2
 • Fysik etapp 3
 • Kemi etapp 3
 • Matematik etapp 4

Särskild behörighet för utbildning som leder till Röntgensjuksköterskeexamen: 

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
 • Naturkunskap 2
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Biologi 1 + Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2 + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Matematik B
 • Naturkunskap B
 • Samhällskunskap A

Biologi A + Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap B

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Matematik en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu
 • Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp (alternativt Fysik tre årskurser NT, Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe och Biologi två årskurser N)
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

eller

 • Matematik etapp 2
 • Naturkunskap etapp 3 (alternativt Fysik etapp 3, Kemi etapp 3 och Biologi etapp 2)
 • Samhällskunskap etapp 2

Särskild behörighet för utbildning som leder till Sjukhusfysikerexamen: 

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Biologi 1
 • Fysik 2
 • Kemi 2
 • Matematik 4

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Biologi A
 • Fysik B
 • Kemi B
 • Matematik E

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Biologi två årskurser N
 • Fysik tre årskurser NT
 • Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe
 • Matematik tre årskurser NT

eller

 • Biologi etapp 2
 • Fysik etapp 4
 • Kemi etapp 3
 • Matematik etapp 4

Särskild behörighet för utbildning som leder till Sjuksköterskeexamen: 

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
 • Naturkunskap 2
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Biologi 1 + Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2 + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Matematik B
 • Naturkunskap B
 • Samhällskunskap A

Biologi A+ Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap B

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Matematik en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu
 • Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp (alternativt Fysik tre årskurser NT, Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe och Biologi två årskurser N)
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

eller

 • Matematik etapp 2
 • Naturkunskap etapp 3 (alternativt
 • Fysik etapp 3, Kemi etapp 3 och
 • Biologi etapp 2)
 • Samhällskunskap etapp 2

Särskild behörighet för utbildning som leder till Sjöingensjörsexamen: 

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Fysik 1b1 eller Fysik 1a
 • Matematik 3b eller Matematik 3c

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Fysik A
 • Matematik C

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Fysik tre årskurser NT
 • Matematik tre årskurser SENT eller två årskurser Te

eller

 • Fysik etapp 3
 • Matematik etapp 3

Särskild behörighet för utbildning som leder till Sjökaptensexamen: 

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Fysik 1b1 eller Fysik 1a
 • Matematik 3b eller Matematik 3c

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Fysik A
 • Matematik C

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Fysik tre årskurser NT
 • Matematik tre årskurser SENT eller två årskurser Te

eller

 • Fysik etapp 3
 • Matematik etapp 3

Särskild behörighet för utbildning som leder till Skogsmästarexamen: 

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
 • Naturkunskap 2
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Biologi 1 + Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2 + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Matematik B
 • Naturkunskap B
 • Samhällskunskap A

Biologi A+ Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap B

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Matematik en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu
 • Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp (alternativt Fysik tre årskurser NT, Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs  TeKe och Biologi två årskurser N)
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

eller

 • Matematik etapp 2
 • Naturkunskap etapp 3 (alternativt Fysik etapp 3, Kemi etapp 3 och Biologi etapp 2)
 • Samhällskunskap etapp 2

Särskild behörighet för utbildning som leder till Skogsteknikerexamen: 

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
 • Naturkunskap 2
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Biologi 1 + Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2 + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Matematik B
 • Naturkunskap B
 • Samhällskunskap A

Biologi A+ Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap B

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Matematik en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu
 • Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp (alternativt Fysik tre årskurser NT, Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe och Biologi två årskurser N)
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

eller

 • Matematik etapp 2
 • Naturkunskap etapp 3 (alternativt Fysik etapp 3, Kemi etapp 3 och Biologi etapp 2)
 • Samhällskunskap etapp 2

Särskild behörighet för utbildning som leder till Socionomexamen: 

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Matematik B
 • Samhällskunskap A

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Matematik en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

eller

 • Matematik etapp 2
 • Samhällskunskap etapp 2

Särskild behörighet för utbildning som leder till Studie- och yrkesvägledarexamen: 

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Engelska 6
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Engelska B
 • Samhällskunskap A

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Engelska tre årskurser HSEN eller två årskurser HHe (med undantag för två årskurser från SENT)
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

eller

 • Engelska etapp 3
 • Samhällskunskap etapp 2

Särskild behörighet för utbildning som leder till Tandhygienistexamen: 

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
 • Naturkunskap 2
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Biologi 1 + Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2 + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Matematik B
 • Naturkunskap B
 • Samhällskunskap A

Biologi A + Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap B

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Matematik en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu
 • Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp (alternativt Fysik tre årskurser NT, Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe och Biologi två årskurser N)
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

eller

 • Matematik etapp 2
 • Naturkunskap etapp 3 (alternativt Fysik etapp 3, Kemi etapp 3 och Biologi etapp 2)
 • Samhällskunskap etapp 2

Särskild behörighet för utbildning som leder till Tandläkarexamen: 

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Biologi 2
 • Fysik 2
 • Kemi 2
 • Matematik 4

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Biologi B
 • Fysik B
 • Kemi B
 • Matematik D

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Biologi två årskurser N
 • Fysik tre årskurser NT
 • Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe
 • Matematik tre årskurser NT

eller

 • Biologi etapp 2
 • Fysik etapp 4
 • Kemi etapp 3
 • Matematik etapp 4

Särskild behörighet för utbildning som leder till Tandteknikerexamen: 

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
 • Naturkunskap 2
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Biologi 1 + Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2 + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Matematik B
 • Naturkunskap B
 • Samhällskunskap A

Biologi A + Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap B

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Matematik en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu
 • Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp (alternativt Fysik tre årskurser NT, Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe och Biologi två årskurser N)
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

eller

 • Matematik etapp 2
 • Naturkunskap etapp 3 (alternativt Fysik etapp 3, Kemi etapp 3 och Biologi etapp 2)
 • Samhällskunskap etapp 2

Särskild behörighet för utbildning som leder till Trädgårdsingenjörsexamen: 

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
 • Naturkunskap 2
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Biologi 1 + Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2 + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Matematik B
 • Naturkunskap B
 • Samhällskunskap A

Biologi A + Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap B

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Matematik en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu
 • Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp (alternativt Fysik tre årskurser NT, Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe och Biologi två årskurser N)
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

eller

 • Matematik etapp 2
 • Naturkunskap etapp 3 (alternativt Fysik etapp 3, Kemi etapp 3 och Biologi etapp 2)
 • Samhällskunskap etapp 2

Särskild behörighet för utbildning som leder till Veterinärexamen: 

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Biologi 2
 • Fysik 2
 • Kemi 2
 • Matematik 4

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Biologi B
 • Fysik B
 • Kemi B
 • Matematik D

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Biologi två årskurser N
 • Fysik tre årskurser NT
 • Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe
 • Matematik tre årskurser NT

eller

 • Biologi etapp 2
 • Fysik etapp 4
 • Kemi etapp 3
 • Matematik etapp 4

Särskild behörighet för utbildning som leder till Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 och utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, undervisningsämnena Bild, Musik, Svenska och Svenska som andraspråk: 

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Engelska 6
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1+ 1a2

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Engelska B
 • Samhällskunskap A

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Engelska tre årskurser HSEN eller två årskurser HHe (med undantag för två årskurser från SENT)
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

eller

 • Engelska etapp 3
 • Samhällskunskap etapp 2

Särskild behörighet för utbildning som leder till Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 och utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, undervisningsämnet Engelska

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Engelska 6
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1+ 1a2

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Engelska B
 • Samhällskunskap A

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Engelska tre årskurser HSEN eller två årskurser HHe (utan undantag för två årskurser från SENT)
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

eller

 • Engelska etapp 3
 • Samhällskunskap etapp 2

Särskild behörighet för utbildning som leder till Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 och utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, undervisningsämne Biologi:

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Engelska 6
 • Biologi 2
 • Kemi 1
 • Matematik 3b eller Matematik 3c
 • Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1+ 1a2

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Engelska B
 • Biologi B
 • Kemi A
 • Matematik C
 • Samhällskunskap A

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Biologi två årskurser N
 • Engelska tre årskurser HSEN eller två årskurser HHe (med undantag för två årskurser från SENT)
 • Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe
 • Matematik tre årskurser SENT eller två årskurser Te
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

eller

 • Biologi etapp 2
 • Engelska etapp 3
 • Kemi etapp 3
 • Matematik etapp 3
 • Samhällskunskap etapp 2

Särskild behörighet för utbildning som leder till Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, undervisningsämnena Dans och Teater:

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Engelska 6
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Engelska B
 • Samhällskunskap A

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Engelska tre årskurser HSEN eller två årskurser HHe (med undantag för två årskurser från SENT)
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

eller

 • Engelska etapp 3
 • Samhällskunskap etapp 2

Särskild behörighet för utbildning som leder till Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, undervisningsämnena Filosofi och Juridik:

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Engelska 6
 • Historia 1b eller Historia 1a1 + 1a2
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Engelska B
 • Historia A
 • Samhällskunskap A

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Engelska tre årskurser HSEN eller två årskurser HHe (med undantag för två årskurser från SENT)
 • Historia tre årskurser HSN eller två årskurser ET N (med alternativt ämne) MuSoEp
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

eller

 • Engelska etapp 3
 • Historia etapp 2
 • Samhällskunskap etapp 2

Särskild behörighet för utbildning som leder till Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 och utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, undervisningsämnet Fysik: 

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Engelska 6
 • Fysik 2
 • Matematik 4
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Engelska B
 • Fysik B
 • Matematik D
 • Samhällskunskap A

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Engelska tre årskurser HSEN eller två årskurser HHe (med undantag för två årskurser från SENT)
 • Fysik tre årskurser NT
 • Matematik tre årskurser NT
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

eller

 • Engelska etapp 3
 • Fysik etapp 4
 • Matematik etapp 4
 • Samhällskunskap etapp 2

Särskild behörighet för utbildning som leder till Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, undervisningsämnet Företagsekonomi:

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Engelska 6
 • Matematik 3b eller Matematik 3c
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Engelska B
 • Matematik C
 • Samhällskunskap A

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Engelska tre årskurser HSEN eller två årskurser HHe (med undantag för två årskurser från SENT)
 • Matematik tre årskurser SENT eller två årskurser Te
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

eller

 • Engelska etapp 3
 • Matematik etapp 3
 • Samhällskunskap etapp 2

Särskild behörighet för utbildning som leder till Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 och utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, undervisningsämnet Geografi:

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Engelska 6
 • Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Engelska B
 • Matematik B
 • Samhällskunskap A

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Engelska tre årskurser HSEN eller två årskurser HHe (med undantag för två årskurser från SENT)
 • Matematik en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

eller

 • Engelska etapp 3
 • Matematik etapp 2
 • Samhällskunskap etapp 2

Särskild behörighet för utbildning som leder till Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, undervisningsämnet Grekiska: 

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Engelska 6
 • Klassisk grekiska – språk och kultur 2
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Engelska B
 • Grekiska B alternativt
 • Grekiska
 • Samhällskunskap A

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Engelska tre årskurser HSEN eller två årskurser HHe (med undantag för två årskurser från SENT)
 • Grekiska en årskurs H
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

eller

 • Engelska etapp 3
 • Grekiska
 • Samhällskunskap etapp 2

Särskild behörighet för utbildning som leder till Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 och utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, undervisningsämnena Historia och Religionskunskap:

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Engelska 6
 • Historia 1b eller Historia 1a1 + 1a2
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Engelska B
 • Historia A
 • Samhällskunskap A

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Engelska tre årskurser HSEN eller två årskurser HHe (med undantag för två årskurser från SENT)
 • Historia tre årskurser HSN eller två årskurser ET N (med alternativt ämne) MuSoEp
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

eller

 • Engelska etapp 3
 • Historia etapp 2
 • Samhällskunskap etapp 2

Särskild behörighet för utbildning som leder till Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 och utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, undervisningsämnet Idrott och hälsa: 

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Engelska 6
 • Idrott och hälsa 2 eller motsvarande kunskaper
 • Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
 • Naturkunskap 2
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Biologi 1 + Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2 + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Engelska B
 • Idrott och hälsa B eller motsvarande kunskaper
 • Matematik B
 • Naturkunskap B
 • Samhällskunskap A

Biologi A + Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Engelska tre årskurser HSEN eller två årskurser HHe (med undantag för två årskurser från SENT)
 • Idrott två årskurser från tvåårig linje
 • Matematik en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu
 • Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp (alternativt Fysik tre årskurser NT, Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe och Biologi två årskurser N)
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

eller

 • Engelska etapp 3
 • Matematik etapp 2
 • Naturkunskap etapp 3 (alternativt Fysik etapp 3, Kemi etapp 3 och Biologi etapp 2)
 • Samhällskunskap etapp 2
 • Behörighetskravet i idrott kunde inte uppfyllas inom vuxenutbildningen

Särskild behörighet för utbildning som leder till Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 och utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, undervisningsämnet Kemi: 

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Engelska 6
 • Biologi 1
 • Kemi 2
 • Matematik 4
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2 

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Engelska B
 • Biologi A
 • Kemi B
 • Matematik D
 • Samhällskunskap A

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Biologi två årskurser N
 • Engelska tre årskurser HSEN eller två årskurser HHe (med undantag för två årskurser från SENT)
 • Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe
 • Matematik tre årskurser NT
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

eller

 • Biologi etapp 2
 • Engelska etapp 3
 • Kemi etapp 3
 • Matematik etapp 4
 • Samhällskunskap etapp 2

Särskild behörighet för utbildning som leder till Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, undervisningsämnet Latin: 

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Engelska 6
 • Latin – språk och kultur 2
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Engelska B
 • Latin B eller Latin med allmän språkbehandling
 • Samhällskunskap A

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Engelska tre årskurser HSEN eller två årskurser HHe (med undantag för två årskurser från SENT)
 • Latin två årskurser H
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

eller

 • Engelska etapp 3
 • Latin
 • Samhällskunskap etapp 2

Särskild behörighet för utbildning som leder till Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 och utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, undervisningsämnet Matematik: 

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Engelska 6
 • Matematik 4
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Engelska B
 • Matematik D
 • Samhällskunskap A

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Engelska tre årskurser HSEN eller två årskurser HHe (med undantag för två årskurser från SENT)
 • Matematik tre årskurser NT
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

eller

 • Engelska etapp 3
 • Matematik etapp 4
 • Samhällskunskap etapp 2

Särskild behörighet för utbildning som leder till Ämneslärarexamen medinriktning mot arbete i gymnasieskolan, undervisningsämnet Naturkunskap:

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Engelska 6
 • Matematik 3b eller Matematik 3c
 • Naturkunskap 2
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Biologi 1 + Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2 + Kemi 1
ersätter Naturkunskap 2

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Engelska B
 • Matematik C
 • Naturkunskap B
 • Samhällskunskap A

Biologi A + Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap B

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Engelska tre årskurser HSEN eller två årskurser HHe (med undantag för två årskurser från SENT)
 • Matematik tre årskurser SENT eller två årskurser Te
 • Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp (alternativt Fysik tre årskurser NT, Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe och Biologi två årskurser N)
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

eller

 • Engelska etapp 3
 • Matematik etapp 3
 • Naturkunskap etapp 3 (alternativt Fysik etapp 3, Kemi etapp 3 och Biologi etapp 2)
 • Samhällskunskap etapp 2

Särskild behörighet för utbildning som leder till Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, undervisningsämnet Psykologi: 

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Engelska 6
 • Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Engelska B
 • Matematik B
 • Samhällskunskap A

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Engelska tre årskurser HSEN eller två årskurser HHe (med undantag för två årskurser från SENT)
 • Matematik en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

eller

 • Engelska etapp 3
 • Matematik etapp 2
 • Samhällskunskap etapp 2

Särskild behörighet för utbildning som leder till Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 och utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbetei gymnasieskolan, undervisningsämnet Samhällskunskap: 

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Engelska 6
 • Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
 • Samhällskunskap 2

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Engelska B
 • Matematik B
 • Samhällskunskap B

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Engelska tre årskurser HSEN eller två årskurser HHe (med undantag för två årskurser från SENT)
 • Matematik en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

eller

 • Engelska etapp 3
 • Matematik etapp 2
 • Samhällskunskap etapp 2

Särskild behörighet för utbildning som leder till Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 och utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, undervisningsämnet Teckenspråk:

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Engelska 6
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2
 • Svenskt teckenspråk för hörande 3 eller motsvarande kunskaper 

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Engelska B
 • Samhällskunskap A
 • Teckenspråk för hörande steg 3 eller Teckenspråk C-språk B eller motsvarande kunskaper

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Engelska tre årskurser HSEN eller två årskurser HHe (med undantag för två årskurser från SENT)
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje
 • Behörighetskravet i teckenspråk kunde inte uppfyllas inom ämnen på linje i gymnasieskolan

eller

 • Engelska etapp 3
 • Samhällskunskap etapp 2
 • Behörighetskravet i teckenspråk kunde inte uppfyllas inom vuxenutbildningen

Särskild behörighet för utbildning som leder till Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9, undervisningsämnet Teknik:

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Engelska 6
 • Matematik 3b eller Matematik 3c
 • Naturkunskap 2
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2 + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Engelska B
 • Matematik C
 • Naturkunskap B
 • Samhällskunskap A

Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap B

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Engelska tre årskurser HSEN eller två årskurser HHe (med undantag för två årskurser från SENT)
 • Matematik tre årskurser SENT eller två årskurser Te
 • Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp (alternativt Fysik tre årskurser NT och Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe)
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

eller

 • Engelska etapp 3
 • Matematik etapp 3
 • Naturkunskap etapp 3 (alternativt Fysik etapp 3 och Kemi etapp 3)
 • Samhällskunskap etapp 2

Särskild behörighet för utbildning som leder till Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, undervisningsämnet Teknik:

Krav enligt Gy11/Vux12

 • Engelska 6
 • Fysik 2
 • Matematik 4
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Krav enligt Gy 2000/vux 2001 eller Vux 92/Gy 94

 • Engelska B
 • Fysik B
 • Matematik D
 • Samhällskunskap A

Krav enligt linje-/etappsystemet

 • Engelska tre årskurser HSEN eller två årskurser HHe (med undantag för två årskurser från SENT)
 • Matematik tre årskurser NT
 • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

eller

 • Engelska etapp 3
 • Matematik etapp 4
 • Samhällskunskap etapp 2
Senast uppdaterad 24 maj 2021