Gå till huvudinnehåll

Biologi

Biologi 2

Biologi 2 (BIOBIO002/100)

Biologi B (BI1202/50, BI201/60)

Naturbruksprogrammet (gy2011) med någon av kurserna:
Djurens biologi (BIGDJE0/100)
eller
Marken och växternas biologi (BIGMAN0 /100)
eller
Biologi i vattenmiljöer (BILVAT01 eller BILVAT02 eller BILVAT03/100)

Naturbruksprogrammet (gy2000) med kurserna:
Ekologi (BI1204/50)
Växt- och djurliv (BI1208/50)
Kretslopp (BI1205/50)
Mikrobiologi och genetik (BI1206/50)

Naturbruksprogrammet med kurserna:
Ekologi (NAM200/30)
Kretslopp i mark, vatten och luft (NAM202/40)
Miljö- och naturvård (NAM205/40)
Mikrobiologi och genetik (NAM204/50)
Växt- och djurliv (NAM208/30)

Ämneskod 30100 linje/åk se nedan

Etapp 2 (3010002) från komvux

2 åk från Naturvetenskaplig linje (750)

Utökad studiekurs på 3-årig teknisk linje (755) – ej 1 åk

Åk 3 från:
- folkskollärarexamen (840)
- studentexamen från Försvarets läroverk (894)
- avgångsexamen från Hvilans specialgymnasium (893)

Studentexamen på:
- allmän linje, social eller språklig gren (811, 812),
- latinlinjen, halvklassisk, helklassisk eller nyspråklig gren samt enligt 1933 års stadga (823, 824, 825, 890),
- reallinjen, biologisk, matematisk, nyspråklig eller social gren samt enligt 1933 års stadga (836, 837,838, 839, 891)

Naturvetenskaplig kurs, högre specialkurs, biologi (S379:4)
Naturvetenskaplig kurs, N22
Teoretisk kompletteringskurs (NT)

Lägst betyget 3 t.o.m. åk 12 (överkurs) från Waldorfskola (523)

Avgångsbetyg från Katrinelunds skola i Sundsvall från naturvetenskaplig linje med delvis andra ämnen än på "vanlig" N-linje kan förekomma. Kemi och biologi avslutade i åk 2 ger samma behörighet som åk 3 enligt normaltimplanen för N-linjen.


Följande avslutade utbildningar ger behörighet utan betygskrav:
- Gymnastiklärarutbildning (535) - Examen på mellanstadielärarlinjen. Tillvalskurs i biologi motsvarar 2 eller 3 åk i ämnet på naturvetenskaplig linje i gymnasieskolan.
- Tekniskt eller naturvetenskapligt basår. Godkänd kurs ger behörighet enligt tabell för basår.
- Sommarkurs vid högskolan i Borås. Godkänd kurs ger behörighet enligt förteckning över högskoleförberedande utbildningar.
- Biomedicinsk analytiker.

Ersättningskrav till utbildningar inom medicin, vård och farmaci:
Medicin 1 (MEDMED01/150) och Vård och omsorgsarbete 1+2 (VÅRVÅR01/200 + VÅRVÅR02/150)
eller
Medicinsk grundkurs (OMV1209/100) och Vård och Omsorgsarbete (OMV1215/200)
eller
Medicinsk grundkurs B (MÄNK202/90) och Omvårdnad B (OKU205/180)

Treårig omvårdnadslinje, grenarna för hälso- och sjukvård, omvårdnad eller psykiatri. Godkänd kompetens krävs i relevanta moduler, om enstaka moduler saknas görs en generös bedömning.

Gren för omvårdnad på komvux

Anatomi och fysiologi, Farmakologi, Mikrobiologi och hygien, Sjukdomslära, Vårdkunskap, Vårdpraktik från (lägst betyg 3):
- Omvårdnadslinje, gren för hälso- och sjukvård
- 5 terminer (femhundra-försöket Vilhelmina)
- Kurs för utbildning till skötare i psykiatrisk vård (303)
- Utbildning till undersköterska/underskötare (302)
- Ettårig vårdinriktad kompletteringskurs
- Tvåårig vårdlinje, gren för hälso- och sjukvård, gren för hälso- och sjukvård samt åldringsvård eller gren för psykiatrisk vård
- Treårig samordnad vårdlinje, gren för hälso- och sjukvård och social servicelinje, praktisk variant

- Treårig vårdlinje, gren för hälso- och sjukvård med inriktning mot omsorger om psykiskt utvecklingsstörda (femhundra-försöket Ängelholm)

Kurserna II-IX från Hälso- och sjukvård, komvux

Följande avslutade utbildningar ger behörighet utan betygskrav:
- Arbetsterapeut (501, 503)
- Gymnastiklärarutbildning (535)
- Laboratorieassistent (509, 511) (motsvaras idag av biomedicinsk analytiker)
- Oftamologassistent (261)
- Radioterapiassistent (264)
- Röntgenassistent (266)
- Sjukgymnast (513, 514)
- Sjuksköterska (515, 516)
- Skötareutbildning, 20 – 24 månader
- Social servicelinje, 100 p (526)
- Treårig utbildning till ålderdomshemsföreståndare (524, 526) (motsvarande högskoleutbildningar ger också behörighet)
- Avkortad utbildning till underskötare inom hälso- och sjukvård för militärsjukvårdare

Ersättningskrav för agronomutbildning:
följande avslutade utbildningar ger behörighet utan betygskrav:
- Avgångsbetyg från 2-årig jordbrukslinje (207)
- Jordbruk – grundutbildning 40 v specialkurs (286)
- 2-årig förberedande och grundläggande praktisk-teoretisk yrkeskurs vid lantbruksskola (Berga m fl)
- Avgångsbetyg från 3-årig naturbrukslinje (431)

Ersättningskrav för hortonomutbildning:
följande avslutade utbildningar ger behörighet utan betygskrav:
- Avgångsbetyg från 2-årig jordbrukslinje (207)
- Avgångsbetyg från 3-årig naturbrukslinje (431)
- Avgångsbetyg från 2-årig trädgårdslinje (274)
- Trädgård – grundutbildning 40 v, specialkurs (289)

Ersättningskrav för landskapsarkitektutbildning:
följande avslutade utbildningar ger behörighet utan betygskrav:
- Avgångsbetyg från 2-årig jordbrukslinje (207)
- Avgångsbetyg från 2-årig trädgårdslinje (274)
- Trädgård – grundutbildning 40 v, specialkurs (289)

Ersättningskrav för trädgårdsingenjör:
- Naturkunskap B
- Naturbrukslinjen
- Naturbruksprogrammet
- Trädgårdslinjen samt godkänt antagningsprov
- KY-utbildning vid DaCapo
- Hantverksskolan i Mariestad
- Trädgårdens hantverk och design, 100 poäng
- Genomgången grundutbildning inom trädgårdsområdet om 40 veckor

Biologi 1

Biologi 1 (BIOBIO01/100)

Biologi A (BI1201/50, BI200/50)

Samma utbildningar som Biologi 2

Ämneskod 30100 linje/åk se nedan:

1 åk på 3-årig teknisk linje (755)

Samma utbildningar som Biologi 2

Ersättningskrav för trädgårdsingenjör:
- Naturkunskap B
- Naturbrukslinjen
- Naturbruksprogrammet
- Trädgårdslinjen samt godkänt antagningsprov
- KY-utbildning vid DaCapo
- Hantverksskolan i Mariestad
- Trädgårdens hantverk och design, 100 poäng
- Genomgången grundutbildning inom trädgårdsområdet om 40 veckor

Senast uppdaterad av Matti Ridenfeldt 8 september 2020