Gå till huvudinnehåll

Biologi

Biologi 2

Biologi 2 (BIOBIO002/100)
Biologi B (BI1202/50, BI201/60)

Naturbruksprogrammet (gy2011) med någon av kurserna:

Djurens biologi (BIGDJE0/100)
eller
Marken och växternas biologi (BIGMAN0 /100)
eller
Biologi i vattenmiljöer (BILVAT01 eller BILVAT02 eller BILVAT03/100)


Naturbruksprogrammet (gy2000) med kurserna:

Ekologi (BI1204/50)
Växt- och djurliv (BI1208/50)
Kretslopp (BI1205/50)
Mikrobiologi och genetik (BI1206/50)

Naturbruksprogrammet med kurserna:

Ekologi (NAM200/30)
Kretslopp i mark, vatten och luft(NAM202/40)
Miljö och natur vård (NAM205/40)
Mikrobiologi och genetik (NAM204/50)
Växt- och djurliv (NAM208/30)

Ämneskod 30100 linje/åk se nedan:

Etapp 2 (3010002) från komvux

2 åk från Naturvetenskaplig linje (750)

Utökad studiekurs på 3-årig teknisk linje (755) – ej 1 åk

Åk 3 från:

- folkskollärarexamen (840)

- studentexamen från Försvarets läroverk (894)

- avgångsexamen från Hvilans specialgymnasium (893)

- studentexamen på:

allmän linje, social eller språklig gren (811, 812),

latinlinjen, halvklassisk, helklassisk eller nyspråklig gren samt enligt 1933 års stadga (823, 824, 825, 890),

reallinjen, biologisk, matematisk, nyspråklig eller social gren samt enligt 1933 års stadga (836, 837,838, 839, 891)


Naturvetenskaplig kurs, högre specialkurs, biologi (S379:4)
Naturvetenskaplig kurs, N22
Teoretisk kompletteringskurs (NT)


Lägst betyget 3 t o m åk 12 (överkurs) från Waldorfskola(523)


Avgångsbetyg från Katrinelunds skola i Sundsvall från naturvetenskaplig linje med delvis andra ämnen än på "vanlig" N-linje kan förekomma. Kemi och biologi avslutade i åk 2 ger samma behörighet som åk 3 enligt normaltimplanen för N-linjen.


Följande avslutade utbildningar ger behörighet utan betygskrav:

- Gymnastiklärarutbildning (535)- Examen på mellanstadielärarlinjen. Tillvalskurs i biologi motsvarar 2 eller 3 åk i ämnet på naturvetenskaplig linje i gymnasieskolan.

- Tekniskt eller naturvetenskapligt basår. Godkänd kurs ger behörighet enligt tabell för basår.

- Sommarkurs vid högskolan i Borås. Godkänd kurs ger behörighet enligt förteckning över högskoleförberedande utbildningar.


- Biomedicinsk analytiker.

Ersättningskrav till utbildningar inom medicin, vård och farmaci:
Medicin 1 (MEDMED01/150) ochVård och omsorgsarbete 1+2 (VÅRVÅR01/200 + VÅRVÅR02/150)
eller
Medicinsk grundkurs (OMV1209/100) och Vård och Omsorgsarbete (OMV1215/200)
eller
Medicinsk grundkurs B (MÄNK202/90) och Omvårdnad B (OKU205/180)

Treårig omvårdnadslinje, grenarna för hälso- och sjukvård,omvårdnad eller psykiatri. Godkänd kompetens krävs i relevanta moduler, om enstaka moduler saknas görs en generös bedömning.

Gren för omvårdnad på komvux

Anatomi och fysiologi, Farmakologi, Mikrobiologi och hygien, Sjukdomslära, Vårdkunskap, Vårdpraktik från (lägst betyg 3):
- Omvårdnadslinje, gren för hälso- och sjukvård
- 5 terminer (femhundra-försöket Vilhelmina)
- Kurs för utbildning till skötare i psykiatrisk vård(303)
- Utbildning till undersköterska/underskötare (302)
- Ettårig vårdinriktad kompletteringskurs
- Tvåårig vårdlinje, gren för hälso- och sjukvård, gren för hälso- och sjukvård samt åldringsvård eller gren för psykiatrisk vård
- Treårig samordnad vårdlinje, gren för hälso- och sjukvård och social servicelinje, praktisk variant

- Treårig vårdlinje, gren för hälso- och sjukvård med inriktning mot omsorger om psykiskt utvecklingsstörda (femhundra-försöket Ängelholm)

Kurserna II-IX från Hälso- och sjukvård, komvux

Följande avslutade utbildningar ger behörighet utan betygskrav:
- Arbetsterapeut (501, 503)
- Gymnastiklärarutbildning (535)
- Laboratorieassistent (509, 511) (motsvaras idag av biomedicinsk analytiker)
- Oftamologassistent (261)
- Radioterapiassistent (264)
- Röntgenassistent (266)
- Sjukgymnast (513, 514)
- Sjuksköterska (515, 516)
- Skötareutbildning, 20 – 24 månader
- Social servicelinje, 100 p (526)
- Treårig utbildning till ålderdomshemsföreståndare (524, 526) (motsvarande högskoleutbildningar ger också behörighet)
- Avkortad utbildning till underskötare inom hälso- och sjukvård för militärsjukvårdare

Ersättningskrav för agronomutbildning:
följande avslutade utbildningar ger behörighet utan betygskrav:
- Avgångsbetyg från 2-årig jordbrukslinje (207)
- Jordbruk – grundutbildning 40 v specialkurs (286)
- 2-årig förberedande och grundläggande praktisk-teoretisk yrkeskurs vid lantbruksskola (Berga m fl)
- Avgångsbetyg från 3-årig naturbrukslinje (431)

Ersättningskrav för hortonomutbildning:
följande avslutade utbildningar ger behörighet utan betygskrav:
- Avgångsbetyg från 2-årig jordbrukslinje (207)
- Avgångsbetyg från 3-årig naturbrukslinje (431)
- Avgångsbetyg från 2-årig trädgårdslinje (274)
- Trädgård – grundutbildning 40 v, specialkurs (289)

Ersättningskrav för landskapsarkitektutbildning:
följande avslutade utbildningar ger behörighet utanbetygskrav:
- Avgångsbetyg från 2-årig jordbrukslinje (207)
- Avgångsbetyg från 2-årig trädgårdslinje (274)
- Trädgård – grundutbildning 40 v, specialkurs (289)
Biologi 1 (BIOBIO01/100)
Kurs A (BI1201/50, BI200/50)
Samma utbildningar som Biologi 2
Ämneskod 30100 linje/åk se nedan:
1 åk på 3-årig teknisk linje (755)

Ersättningskrav för trädgårdsingenjör:
- Naturkunskap B
- Naturbrukslinjen
- Naturbruksprogrammet
- Trädgårdslinjen samt godkänt antagningsprov
- KY-utbildning vid DaCapo
– hantverksskolan i Mariestad
– Trädgårdens hantverk och design, 100 poäng
- Genomgången grundutbildning inom trädgårdsområdet om 40 veckor

Biologi 1

Biologi 1 (BIOBIO01/100)
Biologi A (BI1201/50, BI200/50)

Samma utbildningar som Biologi 2

Ämneskod 30100 linje/åk se nedan:

1 åk på 3-årig teknisk linje (755)

Samma utbildningar som Biologi 2

Ersättningskrav för trädgårdsingenjör:

- Naturkunskap B
- Naturbrukslinjen
- Naturbruksprogrammet
- Trädgårdslinjen samt godkänt antagningsprov
- KY-utbildning vid DaCapo
– hantverksskolan i Mariestad
- Trädgårdens hantverk och design, 100 poäng
- Genomgången grundutbildning inom trädgårdsområdet om 40 veckor