Gå till huvudinnehåll

Engelska

Engelska 7

Engelska 7 (ENGENG07)

Engelska för döva 7 (ENLENE07/100)

Engelska C enligt GY2000, (EN1203/100) (inte EN204)

Engelska för döva kurs C (ENDV1203/100)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL), internetbaserat med lägsta betygsnotering 20 (skala 0-30) på delprov Written test (TWE) samt totalt resultat på 100*

Test of English as a Foreign Language (TOEFL), pappersbaserat med betygskrav 4,5 på delprov Written samt totalt resultat på 600 *

International English Language Testing Service, Academic Training (IELTS) med totalt resultat på 7,0 och inget delmoment under 6,0* (Registrering av IELTS kan göras först efter att ha verifierat resultatet online enligt rutinerna i Användarhandboken för NyA)

University of Cambridge ESOL Examinations (CambridgeESOL): Proficiency (Certificate of Proficiency in English)

Engelska 6

Engelska 6 (ENGENG06/100)

Engelska för döva 6 (ENLENE06/100)

Engelska B (EN1202/100, EN201/40)

Engelska för döva kurs B (ENDV1202/100)

Modersmål kurs A (EN1402/100) och B (EN1403/100)

Hemspråk kurs A (ENH401/60) och B (ENH402/100)

Kungsholmens gymnasium, EN511 eller EN506 och EN507

Samma utbildningar som Engelska 7

Ämneskod 60300 linje/åk se nedan

Etapp 3 (6030003) på komvux

Åk 3 på
- 3-årig humanistisk linje (705)
- 3-årig samhällsvetenskaplig linje (720)
- 3-årig ekonomisk linje (730)
- 3-årig naturvetenskaplig linje (750)

Åk 2 på humanistisk linje, helklassisk variant (712)

Åk 2 på humanistisk linje, halvklassisk variant (711) (för avgångsbetyg från 1984 eller tidigare)

Åk 3 som hemspråk med markeringen H i ämneskoden på 3-årig teoretisk linje (Hela 700-serien)

Åk 2 på 2-årig musiklinje i gymnasieskolan + högre specialkurs i musik (S2 77:4 eller S2 79:6)

3 åk från 3-årig yrkesinriktad linje (400-serien) motsvarar inte Engelska B utan ger bara grundläggande behörighet.

Åk 3 från
- 3-årigt handelsgymnasium (881)
- studentexamen (811, 812, 823, 824, 825, 835, 836,837,838, 839, 890, 891)
- 3-årigt tekniskt gymnasium (850)

Engelska från
- studentexamen från Försvarets läroverk (894)
- avgångsexamen från Hvilans specialgymnasium (893)

Högre ekonomisk specialkurs, terminskurs 2 med betyg i engelskt affärsspråk (inget betygskrav)

Genomgången behörighetsutbildning i engelska för lågstadielärare (inget betygskrav)

Teoretisk kompletteringskurs (HSE)

Lägst betyget 3 t o m åk 12 från Waldorfskola (523)

University of Cambridge/Oxford:
- Certificate in Advanced English
- Certificate of Proficiency
- Diploma of English Studies
- General Cert of Education Ord Level in English (GCE O-level)
- General Certificate of Secondary Education (GCSE)
- International Certificate of Secondary Education (IGCSE)
- Oxford Delegacy Higher Examination

International English Language Testing Service, Academic Training (IELTS) med totalt resultat 6,5 och inget moment under 5,5* (Registrering av IELTS kan göras först efter att ha verifierat resultatet online enligt rutinerna i Användarhandboken för NyA)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL), internetbaserat med ett totalt resultat på 90 samt lägst betygsnotering 20 (skala 0 – 30) på delprov Written test (TWE) *

Test of English as a Foreign Language (TOEFL), pappersbaserat med totalt resultat 575 samt betygskrav 4,5 pådelprov Written*

Test of English as a Foreign Language (TOEFL), datorbaserad (upphörde 2006) med lägst betygsnotering 4 (skala 0 – 6) på delprov Essay Rating samt ett totaltresultat 213

Folkuniversitetet (tidigare KV): English for foreign students (EFFS-examen) fr o m vt -97: Higher (pass)

Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) lägst 90 p

Högskolan Dalarna

Engelska för högskolestudier 30 hp (English for Academic Purposes). Kurspaket omfattar:
EN1134 eller EN1121 Skrivande på engelska 7,5 hp,
EN1135 eller EN1122 Textstudier 7,5 hp,
EN1136 eller EN1123 Uttal av engelska som ett världsspråk 7,5, samt
EN1137 eller EN1124 Muntlig diskussion och presentation, 7,5 hp.
Ges fr.o.m. hösten 2015. Godkänt resultat ger motsvarande behörighet i Engelska 6.

Högskolan Väst

Förberedande engelska för internationella studenter, 30 hp (Preparatory English for International Students, 30 HE credits). Kurskod FEI100, ges för första gången våren 2014. Godkänt resultat ger motsvarande behörighet i Engelska B.

Jönköping University

Förberedande kurser i engelska Pathway Semester 30 credits (PSEX06), Pathway Summer 7,5 credits (PSMX06) och Pathway Year 60 credits (PYEX06). Godkänt resultat ger motsvarande behörighet i Engelska 6.

Förberedande kurser i engelska Pathway for Business Studies 37,5 credits (PBUX07), Pathway Semester for International Students, 30 credits (PSIG17) och Pathway Year 60 credits (PYRF17). Godkänt resultat ger motsvarande behörighet i Engelska 6.

Umeå universitet

Basutbildning i svenska med engelska och samhällskunskap. Godkänd basutbildning III t o m vt 1999 ger motsvarande behörighet i En B.

Ersättningskrav

2 åk på 3-årig teoretisk linje i gymnasieskolan med fullständig studiekurs. Gäller dock inte till högskoleutbildningar som har inriktning mot ämnet engelska.

Grundläggande behörighet i engelska enligt övergångsregler gäller sökande med slutbetyg och äldre betyg

Engelska 5

Engelska 5 (ENGENG05/100)

Engelska för döva 5 (ENLENE05/100)

Engelska A (EN1201/100, EN 200/110)

Engelska för döva kurs A (ENDV1201/100)

Kungsholmens gymnasium EN510

Samma utbildningar som Engelska 6 och Engelska 7

Samma utbildningar som kurs 6

Ämneskod 60300, 6030A, 6030S linje/åk se nedan

Etapp 2 (6030002) på komvux

2 åk på 3-årig teoretisk linje (hela 700-serien)

Hemspråk med markeringen H i ämneskoden på 2- eller 3-årig teoretisk linje (hela 700-serien, 201 – 222, 274)

2 åk på 2-årig linje (201 – 222, 274)

3-årig yrkesinriktad linje (hela 400-serien)

 

Åk 2 från
- fackskolan (227 – 229)
- studentexamen vid Försvarets läroverk (894)
- folkskollärarexamen (840)
- 2- eller 3-årigt handelsgymnasium (881, 882)
- avgångsexamen från Hvilans specialgymnasium (893)
- småskollärarexamen (3-årig utbildning) (843)
- 2-årig specialkurs
- studentexamen (811, 812, 823, 824, 825, 835, 836, 837, 838, 839, 890, 891, 850)

Samma utbildningar som kurs A:

Avgångsbetyg från- Bergsskolan i Filipstad (833, 834)- finskspråkig gymnasieutbildning- franskspråkig gymnasieutbildning- tyskspråkig gymnasieutbildning - Waldorfskola omfattande endast omdöme (527)

Folkhögskola med intyg över grundläggande behörighet eller SÖ:s intyg om allmän behörighet utfärdat senast 980630

Engelska från
- sista årskursen för normalskolekompetens (512, 540)
- sjöingenjörs- eller sjökaptensexamen (517)
- teknisk kompletteringskurs, påbyggnadsutbildning
- 3-årig teknisk påbyggnadsutbildning vid Bandhagens gymnasium i Stockholm (motsvarar 2 åk på sociallinje)

Engelska från korrespondenskurs 39 v + kurs för läkarsekreterare 20 v vid AMU. OBS! Utbildningen i sig ger inte allmän behörighet

Engelska på 2-årig kurs för laboratorietekniker vid Värnhemsskolan i Malmö, Västberga gymnasium i Stockholm, Aschebergsgymnasiet och Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg (kursen är densamma som på 2-årig sociallinje, gäller även ämnena svenska, matematik och idrott)

Malmö högskola:
Introduktionsutbildning behörighetsgivande utbildning i svenska, engelska och samhällskunskap, 40 veckor.Avslutad utbildning (Block I och II) ger behörighet i Sv B, En A och Sh A. Godkänt resultat inom Block II på enstaka delkurs i Engelska (6hp) ger En A.

University of Cambridge/Oxford:
First Certificate in English, Grade A, B eller C

International English Language Testing Service, (IELTS) Academic Training med totalt resultat 5,5 och inget delmoment under 5 (Registrering av IELTS kan göras först efter att ha verifierat resultatet online enligt rutinerna i Användarhandboken för NyA)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL), internetbaserat med lägst betygsnotering 17 (skala 0 – 30) på delprov Written test (TWE) samt ett totalt resultat på 72*

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) pappersbaserat med betygskrav 4 på delprov Written samt totalt resultat 530 *

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) datorbaserat (upphörde 2006) med lägst betygsnotering 4 (skala 0 – 6) på delprov Essay Rating samt ett totalt resultat på 173

Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) lägst 85 p

Kursverksamheten KV/Folkuniversitetet:
- Engelska för utländska studerande Engelska 3 Beller - EFFS-examen (English for foreign students Från och med vt -97 Lower (pass)

Samma utbildningar som kurs A:

Folkuniversitetet (tidigare KV):
- Engelska för utländska studenter (E 2), samtliga delmoment uppfyllda i Lund: Engelska 3 B - English for foreign students (EFFS-examen) fr o m vt -97 Lower (pass)