Gå till huvudinnehåll

Engelska

Engelska 7

Engelska 7 (ENGENG07)

Engelska för döva 7 (ENLENE07/100)

Engelska C enligt GY2000, (EN1203/100) (inte EN204)

Engelska för döva kurs C (ENDV1203/100)

University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL)
Cambridge English: Proficiency (Certificate of Proficiency in English)

International English Language Testing Service, (IELTS)
IELTS Academic Training, totalt 7,0 och inget delmoment under 6,0. Test verifieras via webbsida.

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

 • Internetbaserat: Fr.o.m 2005 totalpoäng samt betygsnotering på delprov Written test (skala 0-30) ska uppnås, totalt 100 poäng, delprov Written test 20
 • Pappersbaserat: Totalpoäng samt betygsnotering på delprov Written test (TWE) (skala 1-6) ska uppnås totalt 600 poäng, TWE 4,5. Sista provdag för testet genomfördes 2017-05-31. Observera att "The revised TOEFL Paper-delivered Test" som infördes i oktober 2017 inte ger behörighet i engelska.

Den 1 december 2010 höjdes poänggränserna för de olika behörighetsnivåerna. Vi behov av att kontrollera registreringar gjorda innan detta datum, se äldre bedömningshandböcker.

Pearson PTE Academic
Pearson Language Test in English Academic (PTE), Score 68 (writing 61)

Engelska 6

Engelska 6 (ENGENG06/100)

Engelska för döva 6 (ENLENE06/100)

Engelska B (EN1202/100, EN201/40)

Engelska för döva kurs B (ENDV1202/100)

Modersmål kurs A (EN1402/100) och B (EN1403/100)

Hemspråk kurs A (ENH401/60) och B (ENH402/100)

Kungsholmens gymnasium, EN511 eller EN506 och EN507

Samma utbildningar som Engelska 7

Ämneskod 60300 linje/åk se nedan

Etapp 3 (6030003) på komvux

Åk 3 på:
- 3-årig humanistisk linje (705)
- 3-årig samhällsvetenskaplig linje (720)
- 3-årig ekonomisk linje (730)
- 3-årig naturvetenskaplig linje (750)

Åk 2 på humanistisk linje, helklassisk variant (712)

Åk 2 på humanistisk linje, halvklassisk variant (711) (för avgångsbetyg från 1984 eller tidigare)

Åk 3 som hemspråk med markeringen H i ämneskoden på 3-årig teoretisk linje (Hela 700-serien HSENT)

Åk 2 på 2-årig musiklinje i gymnasieskolan + högre specialkurs i musik (S2 77:4 eller S2 79:6)

3 åk från 3-årig yrkesinriktad linje (400-serien) motsvarar inte Engelska B utan ger bara grundläggande behörighet.

Åk 3 från:
- 3-årigt handelsgymnasium (881)
- studentexamen (811, 812, 823, 824, 825, 835, 836,837,838, 839, 890, 891)
- 3-årigt tekniskt gymnasium (850)

Engelska från:
- studentexamen från Försvarets läroverk (894)
- avgångsexamen från Hvilans specialgymnasium (893)

Högre ekonomisk specialkurs, terminskurs 2 med betyg i engelskt affärsspråk (inget betygskrav)

Genomgången behörighetsutbildning i engelska för lågstadielärare (inget betygskrav)

Teoretisk kompletteringskurs (HSE)

Lägst betyget 3 t o m åk 12 från Waldorfskola (523)

Högskolan Dalarna
Engelska för högskolestudier 30 hp (English for Academic Purposes). Kurspaket omfattar:
EN1134 eller EN1121 Skrivande på engelska 7,5 hp, 
EN1135 eller EN1122 Textstudier 7,5 hp, 
EN1136 eller EN1123 Uttal av engelska som ett världsspråk 7,5, samt 
EN1137 eller EN1124 Muntlig diskussion och presentation, 7,5 hp. 
Ges fr.o.m. hösten 2015. Godkänt resultat ger motsvarande behörighet i Engelska 6.

Högskolan Väst
Förberedande engelska för internationella studenter, 30 hp (Preparatory English for International Students, 30 HE credits). Kurskod FEI100, ges för första gången våren 2014. Godkänt resultat ger motsvarande behörighet i Engelska B.

Förberedande engelska för internationella studenter, 30 hp (Preparatory English for International Students, 30 HE credits). Kurskod FEI101, ges för första gången våren 2018. Godkänt resultat ger motsvarande behörighet i Engelska 6.

Jönköping University
Förberedande kurser i engelska:
Pathway Semester 30 credits (PSEX06)
Pathway Summer 7,5 credits (PSMX06)
Pathway Year 60 credits (PYEX06). 
Godkänt resultat ger motsvarande behörighet i Engelska 6 (samtliga kurser ger individuellt behörighet).(Beslut NBA 2016-02-19 och 2016-05-16)

Förberedande kurser i engelska:
Pathway for Business Studies 37,5 credits (PBUX07)
Pathway Semester for International Students, 30 credits (PSIG17)
Pathway Year 60 credits (PYRF17). 
Godkänt resultat ger motsvarande behörighet i Engelska 6 (samtliga kurser ger individuellt behörighet).
(Beslut NBA 2017-03-21)

Förberedande kurser i engelska:
Pathway Year, 60 credits (PYEG18), ersätter PYEX06 och PYRF17.
Pathway Summer, 7.5 credits (PWSG19), ersätter PSMX06.
Godkänt resultat ger motsvarande behörighet i Engelska 6 (samtliga kurser ger individuellt behörighet).(Beslut NBA 2018-09-07)

Linnéuniversitetet
Studieförberedande Engelska för Internationella Studenter 30 hp (1EN012). Kursen ges med reviderad kursplan från våren 2018 och godkänt resultat ger motsvarande behörighet i Engelska 6. (Tidigare kursplan, innan revideringen våren 2018, av Studieförberedande Engelska för Internationella Studenter 30 hp (1EN012) ger inte motsvarande behörighet i Engelska 6.)

Umeå universitet
Basutbildning i svenska med engelska och samhällskunskap. Godkänd basutbildning III t o m vt 1999 ger motsvarande behörighet i En B.

University of Cambridge/Oxford:

 • University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL),Cambridge English: Advanced (Certificate in Advanced English)
 • Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International, Level C1 (Utfärdas till testtagare som inte klarar nivån för Cambridge English Proficiency men når nivå C1)
 • Diploma of English Studies
 • General Cert of Education Ord Level in English (GCE O-level)
 • General Certificate of Secondary Education (GCSE)
 • International Certificate of Secondary Education (IGCSE)
 • Oxford Delegacy Higher Examination

International English Language Testing Service, (IELTS)
IELTS Academic Training med totalt resultat 6,5 och inget moment under 5,5. Test verifieras via webbsida.

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

 • Internetbaserat: Fr.o.m 2005, totalpoäng samt betygsnotering på delprov Written test (skala 0-30) ska uppnås, totalt 90 poäng, delprov Written test 20
 • Pappersbaserat: Totalpoäng samt betygsnotering på delprov Written test (TWE) (skala 1-6) ska uppnås totalt 575 poäng, TWE 4,5. Sista provdag för testet genomfördes 2017-05-31. Observera att "The revised TOEFL Paper-delivered Test" som infördes i oktober 2017 inte ger behörighet i engelska.
 • Datorbaserat: (upphörde 2006), Betygsnotering 4 (skala 0-6) på delprov Essay Rating ska uppnås samt, totalt 213 poäng

Den 1 december 2010 höjdes poänggränserna för de olika behörighetsnivåerna. Vi behov av att kontrollera registreringar gjorda innan detta datum, se äldre bedömningshandböcker.

Pearson PTE Academic
Pearson Language Test in English Academic (PTE), Score 62 (writing 61)

University of Michigan/CaMLA

 • Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) lägst 90 poäng
 • University of Michigan, ECPE (Examination for the certificate of Proficiency in English)

Folkuniversitetet (tidigare KV)
English for foreign students (EFFS-examen) fr o m vt -97: Higher (pass)

2 åk på 3-årig teoretisk linje i gymnasieskolan med fullständig studiekurs. Gäller dock inte till högskoleutbildningar som har inriktning mot ämnet engelska.

Grundläggande behörighet i engelska enligt övergångsregler gäller sökande med slutbetyg och äldre betyg

Engelska 5

Engelska 5 (ENGENG05/100)

Engelska för döva 5 (ENLENE05/100)

Engelska A (EN1201/100, EN 200/110)

Engelska för döva kurs A (ENDV1201/100)

Kungsholmens gymnasium EN510

Samma utbildningar som Engelska 6 och Engelska 7

Samma utbildningar som kurs 6

Ämneskod 60300, 6030A, 6030S linje/åk se nedan

Etapp 2 (6030002) på komvux

2 åk på 3-årig teoretisk linje (hela 700-serien HSENT)

Hemspråk med markeringen H i ämneskoden på 2- eller 3-årig teoretisk linje (hela 700-serien HSENT, 201 – 222, 274)

2 åk på 2-årig linje (201 – 222, 274)

3-årig yrkesinriktad linje (hela 400-serien)

 

Åk 2 från:
- fackskolan (227 – 229)
- studentexamen vid Försvarets läroverk (894)
- folkskollärarexamen (840)
- 2- eller 3-årigt handelsgymnasium (881, 882)
- avgångsexamen från Hvilans specialgymnasium (893)
- småskollärarexamen (3-årig utbildning) (843)
- 2-årig specialkurs
- studentexamen (811, 812, 823, 824, 825, 835, 836, 837, 838, 839, 890, 891, 850)

Samma utbildningar som kurs A:

Avgångsbetyg från- Bergsskolan i Filipstad (833, 834)- finskspråkig gymnasieutbildning- franskspråkig gymnasieutbildning- tyskspråkig gymnasieutbildning - Waldorfskola omfattande endast omdöme (527)

Folkhögskola med intyg över grundläggande behörighet eller SÖ:s intyg om allmän behörighet utfärdat senast 980630

Engelska från:
- sista årskursen för normalskolekompetens (512, 540)
- sjöingenjörs- eller sjökaptensexamen (517)
- teknisk kompletteringskurs, påbyggnadsutbildning
- 3-årig teknisk påbyggnadsutbildning vid Bandhagens gymnasium i Stockholm (motsvarar 2 åk på sociallinje)

Engelska från korrespondenskurs 39 v + kurs för läkarsekreterare 20 v vid AMU. OBS! Utbildningen i sig ger inte allmän behörighet

Engelska på 2-årig kurs för laboratorietekniker vid Värnhemsskolan i Malmö, Västberga gymnasium i Stockholm, Aschebergsgymnasiet och Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg (kursen är densamma som på 2-årig sociallinje, gäller även ämnena svenska, matematik och idrott)

Malmö högskola
Introduktionsutbildning behörighetsgivande utbildning i svenska, engelska och samhällskunskap, 40 veckor.Avslutad utbildning (Block I och II) ger behörighet i Sv B, En A och Sh A. Godkänt resultat inom Block II på enstaka delkurs i Engelska (6hp) ger En A.

University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL)
Cambridge English: First (First Certificate in English), grade A, B or C

International English Language Testing Service, (IELTS)
IELTS Academic Training, totalt 5,5 och inget delmoment under 5,0. Test verifieras via webbsida.

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

 • Internetbaserat: Fr.o.m 2005, totalpoäng samt betygsnotering på delprov Written test (skala 0-30) ska uppnås, totalt 72 poäng, delprov Written test 17
 • Pappersbaserat: Totalpoäng samt betygsnotering på delprov Written test (TWE) (skala 1-6) ska uppnås totalt 530 poäng, TWE 4,0. Sista provdag för testet genomfördes 2017-05-31. Observera att "The revised TOEFL Paper-delivered Test" som infördes i oktober 2017 inte ger behörighet i engelska.
 • Datorbaserat (upphörde 2006), Betygsnotering 4 (skala 0-6) på delprov Essay Rating ska uppnås samt, totalt 173 poäng

Den 1 december 2010 höjdes poänggränserna för de olika behörighetsnivåerna. Vi behov av att kontrollera registreringar gjorda innan detta datum, se äldre bedömningshandböcker.

Pearson PTE Academic
Pearson Language Test in English Academic (PTE), Score 47

University of Michigan/CaMLA
Michigan English Language Assessment Battery (MELAB), lägst 85 poäng.

Kursverksamheten KV/Folkuniversitetet:
Engelska för utländska studerande Engelska 3 Beller - EFFS-examen (English for foreign students Från och med vt -97 Lower (pass)

 

Samma utbildningar som kurs A:

Folkuniversitetet (tidigare KV):
Engelska för utländska studenter (E 2), samtliga delmoment uppfyllda i Lund: Engelska 3 B - English for foreign students (EFFS-examen) fr o m vt -97 Lower (pass)