Gå till huvudinnehåll

Fysik

Fysik 2

Fysik 2 (FYSFYS02/100)

Fysik B (FY1202/150, FY202/130, FY200/220)

Ämneskod 31300 linje/åk se nedan

Etapp 4 (3130004) på komvux

Åk 3 på:
- 3-årig naturvetenskaplig linje (750)
- 3-årig teknisk linje (755, 756, 765, 775, 785)

Åk 3 från studentexamen, reallinjen, på:
- teknisk gren (835)
- biologisk gren (836)
- matematisk gren (837)
- enligt 1933 års stadga (891)

Åk 3 från avgångsexamen från Hvilans specialgymnasium (893)

Åk 2 från 3-årigt tekniskt gymnasium (850)

Fysik från:
- 3-årig teknisk påbyggnadsutbilning vid Bandhagens gymnasium i Stockholm (motsvarande 3 åk i ämnet på naturvetenskaplig eller teknisk linje)
- Fackingenjörsexamen vid Hermods
- Hässleholms tekniska skola: Teknisk kompletteringskurstermin 1 – 3 eller teknisk specialkurs åk 1
- Naturvetenskaplig kurs, högre specialkurs (S3 79:4)
- Naturvetenskaplig kurs, N22
- 2 eller 3-årig teknisk specialkurs (åk 1 i 2-årig kurs, åk 2 i 3-årig 268, 269 kurs, maskin-, byggnads- eller kemiteknisk gren, åk 1 från elteknisk gren)
- Stockholms tekniska institut (STI) enl 1957,1970 eller 1974 års läroplan
- Teknisk kompletteringskurs (påbyggnadsutbildning)
- Teoretisk kompletteringskurs (NT)
- Lägst betyg 3 t o m åk 12 (överkurs) från Waldorfskola (523)

Följande avslutade utbildningar ger behörighet utan betygskrav:
- Avgångsbetyg från Bergsskolan i Filipstad (833)
- Driftingenjörslinjen, 80 p, ovanpå drifttekniker, 80 p
- Examen på mellanstadielärarlinjen. Tillvalskurs i fysik motsvarar 3 åk i ämnet på naturvetenskaplig linje
- Tekniskt eller naturvetenskapligt basår. Godkänd kurs ger behörighet enligt tabell för basår.
- Teknisk basårstermin. Godkänt resultat ger behörighet enligt förteckning över högskoleförberedande utbildningar

Fysik 1: områdesbehörighet A7

Bedömningen av behörighet i fysik under denna rubrik gäller när man söker till utbildningar som har områdesbehörighet A7. Detta innefattar utbildningar till bl.a. sjökapten och styrman. Observera därför att den fysik som krävs inom denna områdesbehörighet skiljer sig något åt från den generella bedömningen av Fysik 1 nedan.

Fysik 1a (FYSFYS01a/150), eller Fysik 1b1 (FYSFYS01b1/100)

Alternativt Fysik A, se allmän bedömning under Fysik 1.

Fysik 1

Fysik 1a (FYSFYS01a/150), alternativt Fysik 1b1 + 1b2 (FYSFYS01b1/100 + FYSFYS01b2/50)

Fysik A (FY1201/100, FY201/90)

Samma utbildningar som Fysik 2

El-och energiprogrammet (gy2011) med kurserna:
Energiteknik 1 (ENEENE01/100)
Energiteknik 2 (ENEENE02/100)
Förnybar energi (ENEFÖR0)
Praktisk ellära (ELLPRA0/100)

Elprogrammet, Energiprogrammet, Fordonsprogrammet, Industriprogrammet (gy2000) med kurserna:
Ellära A (ELL1201/50)
Ellära B (ELL1202/50)
Elektronik – grundkurs (ENK1205/50)

Elprogrammet med kurserna:
Likström och enfas växelström (ELKU203/90)
Växelström trefas (ELKU204/30)
Elektronik – grundkurs (ENK202/40) 
eller
Likström och enfas växelström A (ELL200/60)
Likström och enfas växelström B (ELL201/60)
Växelström trefas (ELL202 /30)
Elektronik – grundkurs (ENK212/50)

Fordonsprogrammet, gren flygteknik med kurserna:
Likström och enfas växelström (ELKU203/90)
Trefas växelström (ELKU204/30)
Elektronik – grundkurs (ENK202/40)
Digitalteknik grundkurs (ENK201/50)
Flygavionik (ENSY203/70)
Flygavionik – service och underhåll (ENSY204/90)
Flyginstrument (ENSY205/90)
Flygteknik – grundkurs (FLYRK202/90)
Underhåll (FLYRK200/120)
Flygsystemteknik (FLYRK201/155)

Ämneskod 31300 linje/åk se nedan

Etapp 3 (3130003) på komvux

Åk 2 på 2-årig teknisk linje (214, 220)

Åk 2 på 2-årig teknisk linje i fackskolan (229)

Samma utbildningar som Fysik 2

Fysik från:
- Yrkeskurs för drifttekniker, högre specialkurs
- Hässleholms tekniska skola
- Katrineholms tekniska skola Tekniska gymnasiets 2-åriga linje (specialkurs), teleteknisk linje (851)
- Tekniska institutet i Stockholm (TI)
- Telereparatörer 80 v (specialkurs) + högre specialkursen
- Påbyggnadskurs i kommunikationselektronik för telereparatörer, 1 år

Följande avslutade utbildningar ger behörighet utan betygskrav:
- Laboratorieassistentutbildning (509, 511) 
- Högre kurs på maskinteknisk linje (sjöingenjörskurs) vid sjöbefälsskola

Ersättningskrav för Fysik A Flygingenjörsprogrammet vid Mälardalens högskola:
Flygteknisk fysik A, FY1500/50 
Flygteknisk fysik B, FY1512/50
Ellära för flygmekaniker, FY1202/50

Högskolan i Borås
Utbildningen Högskoletekniker i Energi- och processteknik (KENEP) ger behörighet i Fysik 2. Programmet började ges höstterminen 2007.

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad av Therese Åhlenius 8 september 2020