Gå till huvudinnehåll

Historia

Historia 2

Historia 2a (HISHIS02a/100)

Historia 2b (HISHIS02b/100)

Historia B (HI1202/100, HI201/110)

Ämneskod 02300 linje/åk se nedan

Etapp 2 (0230002) på komvux

Åk 3 på

- 3-årig humanistisk linje (705, 711, 712, 713, 714)
- 3-årig samhällsvetenskaplig linje (720, 723, 724)
- 3-årig naturvetenskaplig linje (750)
- 3-årig teknisk linje (755, 756, 765)

Åk 2 på 3-årig naturvetenskaplig eller teknisk linje (avgångsbetyg från 1984 eller tidigare) (775, 755, 750,785)

Åk 2 på naturvetenskaplig linje med alternativämne (750)

Åk 2 på 3-årig ekonomisk linje (åk 3 för avgångsbetyg från 1985 – 1987) (730, 733, 734, 740, 743-748)

Åk 2 på 2-årig social eller estetisk-praktisk linje eller musiklinje (210, 213, 221)

Åk 3 från:
- studentexamen från Försvarets läroverk (894)
- avgångsexamen från Hvilans specialgymnasium (893)
- studentexamen (811, 812, 823, 824, 825, 835, 836,837, 838, 839, 890, 891)

3-årigt tekniskt gymnasium (850)

Åk 2 från 2-årig social linje i fackskolan (228)

3-årigt handelsgymnasium

Teoretisk kompletteringskurs (HSE)

Lägst betyget 3 t.o.m. åk 12 från Waldorfskola (523)

Följande avslutade utbildningar ger behörighet utan betygskrav:
- Folkskollärarexamen (840)
- Missionsinstitutet Johannelund (Evangeliska fosterlandsstiftelsen) 3-årig kurs
- Svenska Missionsförbundets teologiska seminarium, Lidingö 4-årig kurs
- Normalskolekompetens (512, 540)
- Småskollärarexamen

Historia 1

Historia 1b (HISHIS01b/100), alternativt Historia 1a1 + 1a2 (HISHIS01a1/50 +HISHIS01a2/50)

Historia A (HI1201/100, HI200/80)

Samma utbildningar som Historia 2

Behörighet från kursstudier vid svenska lärosäten

Akademiska kurser enligt 2007 års studieordning som ger behörighet motsvarande Historia 1b enligt beslut i NBA 2020-09-18. Godkända kurser om totalt 30 hp inom ämnesgruppen HI2 Historia, enligt SCB:s klassificering av ämnesgrupper.

Kurser som uppfyller kraven ger behörighet efter maskinell prövning om de finns överförda från Ladok.

 

 

 

 

Senast uppdaterad av Källberg 8 september 2020