Gå till huvudinnehåll

Kemi

Kemi 2

Kemi 2 (KEMKEM02/100)

Kurs B (KE1202/100, KE201/40)

Teknologi kurs C, under förutsättning att hela B-kursen i kemi ingår och att det klart framgår av betyget

Ämneskod 34400 linje/åk se nedan:

Etapp 3 (3440003) på komvux

Åk 3 på 3-årig naturvetenskaplig linje (åk 2 för avgångsbetyg från 1985 – 1987) (750)

Åk 2 på 3-årig teknisk linje (755 – 785)

Åk 1 på 2-årig teknisk linje, kemiteknisk gren (220)

Åk 2 på 3-årig NT-linje eller naturvetenskaplig linje enligt alternativa timplaner (750)

Åk 3 från avgångsexamen från Hvilans specialgymnasium (893)

Åk 3 från studentexamen på reallinjen - biologisk gren (836) - matematisk gren (837) - enligt 1933 års stadga (891)

Åk 2 från studentexamen på reallinjen - teknisk gren (835)

Åk 1 från:
- 2-årig teknisk linje i fackskolan, kemiteknisk gren (229)
- 3-årigt tekniskt gymnasium (850)


Kemi från:

- 3-årig teknisk påbyggnadsutbildning vid Bandhagens gymnasium (under förutsättning att kompletterande kemikurs är avslutad med särskild prövning)
- Fackingenjörsexamen vid Hermods, kemiteknisk gren
- Hässleholms tekniska skola: teknisk kompletteringskurs termin 1 – 3
- Ingenjörsexamen, kemiteknisk gren, vid kommunala tekniska aftonskolor (teknikerkurs + högre fackkurs)
- Ingenjörsexamen, kemiteknisk gren (teknikerkurs 3 terminer, högre fackkurs 2 terminer) vid kommunalteknisk dagskola med undantag av Katrineholms och Hässleholms tekniska skolor
- Naturvetenskaplig kurs, högre specialkurs, (S3 79:4)
- Naturvetenskaplig kurs, N22
- Stockholms tekniska institut (STI), kemiteknisk gren, enligt 1957 eller 1970 års läroplan eller samtliga grenar enligt 1974 års läroplan
- Tekniska gymnasiets 2-åriga linje (specialkurs), kemiteknisk gren (851)
- Tekniska institutet i Stockholm (TI), kemiteknisk gren
- Teknisk kompletteringskurs (påbyggnadsutbildning)
- Teoretisk kompletteringskurs (NT)
- 2- eller 3-årig teknisk specialkurs, kemiteknisk gren

Lägst betyget 3 t o m åk 12 (överkurs) vid Waldorfskola (523)

På Katrinelunds skola i Sundsvall kan avgångsbetyg från naturvetenskaplig linje med delvis andra ämnen än på "vanlig" N-linje förekomma. Kemi och biologi avslutade i åk 2 ger samma behörighet som åk 3 enligt normaltimplanen för N-linjen

Kemi från följande avslutade utbildningar ger behörighet utan betygskrav:
- Avgångsbetyg från Bergsskolan i Filipstad (833)
- Hushållslärarutbildning (530)
- Laboratorieassistentutbildning (509, 511)
- 2-årig kurs för laboratorietekniker vid Värnhemsskolan i Malmö, Åsö gymnasium, Västberga gymnasium i Stockholm, Aschebergsgymnasium och Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg
- Examen på mellanstadielärarlinjen. Tillvalskurs i kemi motsvarar 3 åk i ämnet på naturvetenskaplig linje, tekniskt eller naturvetenskapligt basår. Godkänd kurs ger behörighet enligt tabell för basår.

Kemi 1

Kemi 1 (KEMKEM01/100)

Kurs A (KE1201/100, KE200/140)

Samma utbildningar som kurs 2

El- och energiprogrammet (gy2011) med kurserna:
Vatten- och miljöteknik (VATVAT0)
Vatten- och processkemi (ENEVAEO/100)

Industriprogrammet (gy2000) med kurserna:
Kemi process A (KIP1201/50)
Kemi process B (KIP1202/100)

Energiprogrammet (gy2000) med kursen:
Energi B (ENTE1202/150)

Industriprogrammet (gy2000) med kurserna:
Likström och enfas växelström (ELKU203/90)
Trefas växelström (ELKU204/30)
Elektronik – grundkurs (ENK202/40)
Kemi process A (PRC205/60)
Kemi process B (PRC206/100)
Massa- och pappersteknik – grundkurs (PRC213/120)
Miljö – process (PR C218/60)

Högskolan i Borås
Utbildningen Högskoletekniker i Energi- och processteknik (KENEP) ger behörighet i Kemi 1. Programmet började ges höstterminen 2007.

 

 

Senast uppdaterad av Therese Åhlenius 8 september 2020