Gå till huvudinnehåll

Matematik

Matematik 4: områdesbehörighet A9 och A10

Bedömningen av behörighet i matematik under denna rubrik gäller när man söker till utbildningar som har Områdesbehörighet A9 eller A10. Detta innefattar framförallt Civilingenjörsutbildningar. Observera därför att den matematik som krävs enligt tabellerna under denna rubrik skiljer sig åt från den generella bedömningen av Matematik 4.

Matematik 4 (MATMAT04/100)

Matematik E (MA1205/50, MA205/60)

Ämneskod 3550N linje/åk se nedan

Etapp 4 (3550004) på komvux

Åk 3 på:
- 3-årig naturvetenskaplig linje (750)
- 3-årig teknisk linje (755, 756, 765, 775, 785)

Åk 3 från studentexamen på:
- reallinjen, teknisk gren (835)
- matematisk gren (837)
- enligt 1933 års stadga (specialmatematik) (891)

Åk 2 på 3-årigt tekniskt gymnasium (850)

Åk 1 på 2-årig mätteknisk specialkurs (260)

Lägst betyget 3 t o m åk 12 (överkurs) vid Waldorfskola (523)

Godkänt betyg på 10-poängskursen MA 002, specialkurs vid Lunds universitet

Matematik från:
- 3-årig teknisk påbyggnadsutbildning vid Bandhagens gymnasium i Stockholm (motsvarar 3 åk i ämnet på naturvetenskaplig eller teknisk linje)
- Fackingenjörsexamen vid Hermods- Hässleholms tekniska skola- Katrineholms tekniska skola
- Högre kurs på maskinteknisk linje (sjöingenjörskurs) vid sjöbefälsskola
- Naturvetenskaplig kurs, högre specialkurs, matematik (S3 79:4)
- Stockholms tekniska institut (STI)
- Tekniska fackskolan i Eskilstuna
- Tekniska institutet i Stockholm (TI)
- Teknisk kompletteringskurs (påbyggnadsutbildning)
- Tekniska gymnasiets 2-åriga linje (specialkurs) (851)
- 2 eller 3-årig teknisk specialkurs (268, 269)

Naturvetenskaplig kurs (N22)

Teoretisk kompletteringskurs (NT)

Hässleholms tekniska skola: teknisk kompletteringskurstermin 1-3 eller teknisk specialkurs åk 1

Följande avslutade utbildningar ger behörighet utan betygskrav:
- Avgångsbetyg från Bergsskolan i Filipstad (833)
- Driftingenjörslinjen 80 p, genomgången tidigast 1984
- Examen på mellanstadielärarlinjen. Tillvalskurs i matematik motsvarar 3 åk i ämnet på naturvetenskaplig linje
- Sjökaptensexamen avlagd 1983 – 1995
- Sjöingenjörsexamen
- Tekniskt eller naturvetenskapligt basår. Godkänd kurs ger behörighet enligt tabell för basår.
- Teknisk basårstermin. Godkänd kurs ger behörighet enligt förteckning över högskoleförberedande utbildningar

Matematik 4

Matematik 4 (MATMAT04/100)

Matematik D (MA1204/100, MA204/40)

Högskoleförberedande kurser vid högskolan i Gävle:
Godkänd kurs ger behörighet enligt förteckning över högskoleförberedande utbildningar, 3MX07A eller MA100A (fr.o.m. höstterminen 2007) Grundkurs i Matematik, vid högskolan i Gävle.

Matematik 3c: områdesbehörighet A8

Bedömingen av behörighet under denna rubrik gäller när man söker till utbildningar som har Områdesbehörighet A8. Detta innefattar framförallt vissa ingenjörsutbildningar. Observera därför att den matematik som krävs enligt tabellen under denna rubrik skiljer sig åt från den generella bedömningen av Matematik 3.

Matematik 3c (MATMAT03c/100)

Matematik D (MA1204/100, MA204/40)

Samma utbildningar som Matematik 4

Matematik 3

Matematik 3b, alternativt Matematik 3c (MATMAT03b/MATMAT3c/100)

Matematik C (MA1203/100, MA203/50, MA202/50)

Samma utbildningar som Matematik 4

Ämneskod 35500, 3550S linje/åk se nedan

Etapp 3 (3550003) på komvux

Åk 3 på 3-årig teoretisk linje (hela 700-serien HSENT)

2 åk på 2-årig teknisk linje (214, 220)

2 åk från 2-årig teknisk linje i fackskolan (229)

Åk 3 från studentexamen på:
- allmän linje, social gren (811)
- reallinjen, biologisk gren (836)
- social gren (839)

Åk 3 från avgångsexamen från Hvilans specialgymnasium (893)

Åk 3 från studentexamen från Försvarets läroverk (894)

Lägst betyget 3  t.o.m. åk 12 vid Waldorfskola (523)

Sjöingenjörs- /sjökaptensexamen (ger behörighet utan betygskrav) (517)

Teoretisk kompletteringskurs (SE)

Högskolan i Borås
Utbildningen Högskoletekniker i Energi- och processteknik (KENEP) ger behörighet i Matematik 3c. Programmet började ges höstterminen 2007.

Ersättningskrav för arkitektutbildning vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm:

Avgångsbetyg från 2-årig teknisk linje i fackskolan (229)

Avgångsbetyg från 2-årig teknisk linje i gymnasiet (214, 220)

Utbildningarna ger behörighet utan betygskrav

Matematik 2

Matematik 2a, Matematik 2b eller Matematik 2c (MATMAT02a/MATMAT02b/MATMAT2c/100)

Matematik B (MA1202/50, MA201/40)

Samma utbildningar som Matematik 3

Elprogrammet, Energiprogrammet, Fordonsprogrammet, Industriprogrammet (gy2000) med kurserna:
Ellära A (ELL1201/50)
Ellära B (ELL1202/50)
Växelström trefas (ELL1203/50)

Elprogrammet, Energiprogrammet, Fordonsprogrammet med kurserna:
Likström och enfas växelström (ELKU203/90)
Trefas växelström (ELKU204/30)
Elektronik – grundkurs (ENK202/40)

eller

Likström och enfas växelström A (ELL200/60)
Likström och enfas växelström B (ELL201/60)
Växelström trefas (ELL202 /30)
Elektronik – grundkurs (ENK212/50)

Industriprogrammet med kurserna:
Likström och enfas växelström (ELKU203/90)
Trefas växelström (ELKU204/30)
Elektronik – grundkurs (ENK202/40)
Kemi process A (PR C205/60)
Kemi process B (PR C206/100)
Massa- och pappersteknik – grundkurs (PR C213/120)
Miljö – process (PR C218/60)

Ämneskod 35500 linje/åk se nedan

Etapp 2 (3550002) på komvux

Åk 2 på 2-årig linje (201 – 213, 215 - 219, 221, 222, 274)

2 åk på 2-årig specialkurs

Åk 1 på 3-årig linje (hela 700-serien HSENT)

Betyg i matematik från åk 3 på 3-årig linje (hela 700-serien HSENT) och t.o.m. åk 12 från Waldorfskola (523) ger behörighet, utan krav på visst betyg

Åk 1 på 2-årig teknisk linje (214, 220)

Treåriga yrkesinriktade linjer med matematik (tillval) (400-serien)

Åk 2 från:
- 2-årig elinstallatörsutbildning (sjöpersonal) (240)
- 2-årig expeditionspersonalutbildning (241)
- Fackskolan (227-229)
- 2- eller 3-årig fartygselektrikerutbildning varv (242)
- 2-årig fartygsteknisk kurs (243)
- 2-årig hissmontörsutbildning (249)
- 2-årig industrielektrikerutbildning (251)
- 2-årig installationselektrikerutbildning (252)
- 2-årig maskinelektrikerutbildning (258)
- 2-årig skorstensfejarutbildning (267)
- 2-årig telereparatörsutbildning (270)

Åk 1 från studentexamen (utom 4-årig latinlinje) (811, 812, 823, 825, 835, 836, 837, 838, 839, 890,891)

Åk 1 från:
- studentexamen från Försvarets läroverk (894)
- 3-årigt handelsgymnasium (881)
- avgångsexamen från Hvilans specialgymnasium (893)
- 3-årigt tekniskt gymnasium (850)
- 2-årigt tekniskt gymnasium (specialkurs) (851)

Teoretisk kompletteringskurs (H)

Lägst betyget 3  t.o.m. åk 10 eller 11 från Waldorfskola (523)

Matematik från: 
- Yrkeskurs för drifttekniker, högre specialkurs
- 2-årig kurs för laboratorietekniker vid Värnhemsskolan i Malmö, Åsö gymnasium, Västberga gymnasium i Stockholm, Aschebergsgymnasiet och Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg (kursen är densamma som på 2-årig social linje, gäller även ämnena svenska, engelska och idrott)

Ingenjörsexamen, (teknikerkurs 3 terminer + högre fackkurs 2 terminer) vid kommunal teknisk dagskola med undantag av Katrineholms och Hässleholms tekniska skolor.

Ingenjörsexamen vid kommunala tekniska aftonskolor (teknikerkurs + högre fackkurs)

Utbildning för polisaspiranter, 2 läsår

Maskinteknikerutbildning vid sjöbefälsskola

Storhushållsteknisk påbyggnadsutbidning vid Härnösands gymnasium

Följande avslutade utbildningar ger behörighet utan betygskrav:
- Yrkeskurs för driftmaskinister
- Utbildning vid laborantskola
- Laboratorieassistentutbildning (509, 511)
- Normalskolekompetens

reallinje A (540) humanistisk linje B (512) allmän linje A (512)

- 1-årig kurs för ritbiträden, byggnadslinjen, vid yrkesskola (ger inte allmän behörighet)
- Styrmansutbildning (538)

Matematik 1

Matematik 1a, Matematik 1b eller Matematik 1c (MATMAT01a/MATMAT01b/MATMAT1c/100)

Matematik A (MA1201/100, MA200/110)

Samma utbildningar som Matematik 2

 

 

Senast uppdaterad av Therese Åhlenius 8 september 2020