Gå till huvudinnehåll

Moderna språk

Moderna språk 3, allmän bedömning

Språk 3, MODXXX03

Steg 3, XX1303/100

C-språk kurs B, XX206/130 eller B-språk kurs A, XX207/100

Modersmål kurs 1 (MOEXXX01/100) och Modersmål 2 (MOEXXX02/100)

Modersmål kurs A (XX1402 /100) och B (XX1403/100)
Gäller inte engelska som modersmål

Hemspråk kurs A (XX401/60) och B (XX402/100)
Gäller inte engelska som hemspråk

Etapp 3 från komvux

C-språk från åk 3 på 3-årig teoretisk linje (hela 700-serien HSENT)

B-språk från åk 2 på 2- eller 3-årig teoretisk linje (hela 700-serien HSENT, 201 – 222, 236, 274)

Hemspråk (ej engelska) med markeringen H i ämneskoden från åk 2 på 2- eller 3-årig teoretisk linje (hela 700-serien HSENT, 201 – 222, 274)

Franska eller annat språk motsvarande C-språk från åk 3 eller tyska från åk 2 från:
- studentexamen från Försvarets läroverk (894)
- 3-årigt handelsgymnasium (881)
- avgångsbetyg från Hvilans specialgymnasium
- studentexamen (811, 812, 823, 824, 825, 835,836, 837, 838, 839, 890, 891)
- 3-årigt tekniskt gymnasium (850)

Åk 2 från:
- 2-årig dekoratörsutbildning (236)
- fackskola, B-språk (227 – 229)
- 2-årigt handelsgymnasium (882)
- 2-årigt tekniskt gymnasium (851)

Högre ekonomisk specialkurs, språklig gren, terminskurs 2 med betyg i franskt eller tyskt affärsspråk

Teoretisk kompletteringskurs (HSE)

Turism och reseliv, påbyggnadsutbildning, med betyg i franska eller tyska

Tyska B-språk åk 2 från specialkurs

Högre specialkurs med franska som huvudämne vid Tycho Braheskolan i Helsingborg. Franska motsvarar 3 åk i ämnet som B-språk i gymnasieskolan (svenskan och engelskan ger inte behörighet)

Lägst betyget 3 t.o.m. åk 12 från Waldorfskola (523)

Franska 3

Franska 3 (MODFRA03/100, MODFRE03/100)

Steg 3 FR1303/100, C-språk kurs B FR206/130, B-språk kurs A FR207/60

Modersmålkurs A (FR1402/100) och B (FR1403/100)

Hemspråk kurs A (FRH401/60) och (FRH402/100)

Ämneskod 6130C/6130B linje/åk se nedan:

Etapp 3 (6130003) på komvux

C-språk från åk 3 på 3-årig teoretisk linje (hela 700-serien HSENT)

B-språk från åk 2 på 2- eller 3-årig teoretisk linje (hela 700-serien HSENT, 201 – 222, 236, 274)

Hemspråk med markeringen H i ämneskoden från åk 2 på 2- eller 3-årig teoretisk linje (hela 700-serien HSENT, 201 – 222, 274)

 

Samma utbildningar som ger B-språk B:

Ämneskod 6130B linje/åk se nedan:

Etapp 4 (6130004) på komvux

B-språk från åk 3 på 3-årig teoretisk linje (hela 700-serien HSENT)

Hemspråk med markeringen H i ämneskoden från åk 3 på 3-årig teoretisk linje (hela 700-serien HSENT)

Åk 3 från:
- 3-årigt handelsgymnasium (881)
- studentexamen från Försvarets läroverk (894)
- studentexamen (811, 812, 823, 824, 825, 835, 836,837, 838, 839, 890, 891)

Teoretisk kompletteringskurs (HSE)

Högre specialkurs med franska som huvudämne vid Tycho Braheskolan i Helsingborg

Dubbelt antal timmar i ett C-språk i gymnasieskolan (markeras med D i ämneskoden) motsvarar 3 åk B-språk

Åk 2 från:
- 2-årig dekoratörsutbildning (236)
- 2-årigt handelsgymnasium (882)
- fackskola, B-språk (227 – 229)
- i studentexamen från Försvarets läroverk (894)
- på 3-årigt handelsgymnasium (881)
- i studentexamen (811, 812, 823, 824, 825, 835,836, 837, 838, 839, 890, 891)

Högre ekonomisk specialkurs, språklig gren, terminskurs 2 med betyg i franskt affärsspråk

Turism och reseliv, påbyggnadsutbildning, med betyg i franska (ej franska fackspråk)

Spanska 3

Spanska 3 (MODSPA03/100)
Steg 3 SP1303/100

C-språk kurs B SP206/130

B-språk kurs A SP207/60
B-språk kurs B SP208/130

Spanska C-språk SP201/190

Modersmål kurs A (SP1402/100) och B (SP1403/100)

Hemspråk kurs A (SPH401/60) och B (SPH402/100)

Ämneskod 64700 linje/åk se nedan

Åk 3 på 3-årig teoretisk linje (hela 700-serien HSENT)

Hemspråk (med markeringen H i ämneskoden) från åk 2 på 2- eller 3-årig teoretisk linje (hela 700-serien HSENT)

Etapp 3 (6470003) på komvux

Åk 3 från:
- handelsgymnasium (881)
- studentexamen från Försvarets läroverk (894)
- studentexamen (811, 812, 823, 824, 825, 835, 836, 837, 838, 890, 891)

Dubbelt antal timmar i ett C-språk i gymnasieskolan (markeras med D i ämneskoden) motsvarar 3 åk B-språk

Tyska 3

Tyska 3 (MODDEU03/100, MODGER03/100)

Steg 3 TY1303/100

Modersmålkurs A (TY1402/100) och B (TY1403/100)

Hemspråk kurs A (TYH401/60) och B (TYH402/100)

Dubbelt antal timmar i ett C-språk i gymnasieskolan (markeras med D i ämneskoden) motsvarar 3 åk B-språk

C-språk kurs B TY206/130

B-språk kurs A TY207/60 eller B-språk kurs B (TY200/190, TY208/130)

Ämneskod 6680B linje/åk se nedan

B-språk från åk 2 på 2- eller 3-årig teoretisk linje (hela 700-serien HSENT, 201 – 222, 236, 271, 274) eller B-språk från åk 3 på 3-årig teoretisk linje (hela 700-serien HSENT)

Ämneskod 6680C linje/åk se nedan

C-språk från åk 3 på 3-årig teoretisk linje (hela 700-serien HSENT)

Etapp 3 (6680003) eller Etapp 4 (6680004) på komvux

Hemspråk (med markeringen H i ämneskoden) från åk 2 på 2- eller 3-årig teoretisk linje (hela 700-serien HSENT, 201 – 222, 274) eller Hemspråk (med markeringen H i ämneskoden) från åk 3 på 3-årig teoretisk linje (hela 700-serien HSENT)

Åk 3 från:
- 3-årigt handelsgymnasium (881)
- avgångsexamen från Hvilans specialgymnasium (893)

Åk 2 från:
- fackskola, B-språk (227 – 229)
- studentexamen från Försvarets läroverk (894)
- 2-eller 3-årigt handelsgymnasium (881, 882)
- avgångsexamen från Hvilans specialgymnasium (893)
- studentexamen (811, 812, 823, 824, 825, 835, 836,837, 838, 839, 890, 891)
- 2- eller 3-årigt tekniskt gymnasium (850, 851)
- 2-årig transportledningsutbildning (lastbilsföretag) specialkurs (271)

Högre ekonomisk specialkurs, språklig gren, terminskurs 2 med betyg i tyskt affärsspråk

Turism och reseliv, påbyggnadsutbildning, med betyg i tyska, ej fackspråk

- studentexamen från Försvarets läroverk (894)

- från studentexamen (811, 812, 823, 824, 825, 835,836, 837, 838, 839, 890, 891)

Teoretisk kompletteringskurs (HSE)

Lägst betyget 3 t.o.m. åk 12 från Waldorfskola (523)

Senast uppdaterad av Therese Åhlenius 8 september 2020