Gå till huvudinnehåll

Exempel på kurser inom vårdområdet Gy11/Vux12

Kurser från gymnasial vuxenutbildning för behörighet motsvarande Naturkunskap 2:

Naturkunskap 1a1 (NAKNAK01a1) eller Naturkunskap 1b (NAKNAK01b) alternativt Naturkunskap A (NK200 eller NK1201) 
Hälsopedagogik (HALHAL0/100 eller HÄLHÄL0/100)
Medicin 1 (MEDMED01)
Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0)
Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 (VÅRVÅR01 + VÅRVÅR02)

samt kurser inom vårdområdet från Vård- och omsorgsprogrammet som tillsammans omfattar 600 p.

Exempel på kurser som kan ingå:

 • Akutsjukvård - 200
 • Barn- och ungdomssjukvård - 200
 • Barnhälsovård - 100
 • Ergonomi - 100
 • Friskvård och hälsa - 100
 • Hemsjukvård - 100
 • Internationellt arbete - 100
 • It i vård och omsorg - 100
 • Komplementärmedicin - 100
 • Kost, måltid och munhälsa - 100
 • Medicin 2 - 100
 • Mental träning - 100
 • Människans säkerhet - 100
 • Palliativ vård - 100
 • Psykiatri 1 - 100
 • Psykiatri 2 - 200
 • Psykologi 1 - 50
 • Psykologi 2b - 50
 • Räddningsmedicin - 100
 • Rättspsykiatri - 100
 • Samhällsbaserad psykiatri - 100
 • Socialpedagogik - 100
 • Specialpedagogik 1 – 100
 • Specialpedagogik 2 – 100
 • Teknik i vård och omsorg - 100
 • Vård och omsorg — specialisering - 50
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom - 100
 • Vårdpedagogik - och handledning - 100
 • Äldres hälsa och livskvalitet - 200

Gymnasiearbete från vård- och omsorgsprogrammet ska inte få medräknas (i likhet med att examensarbete inte får medräknas).

Senast uppdaterad 29 januari 2021