Gå till huvudinnehåll

Kurser

Naturkunskap 2 (NAKNAK02/100)

Naturkunskap B (NK1202/100, NK201/70)

Här nedan följer de kurser/ämnen eller kombination av kurser/ämnen som motsvarar behörighet i Naturkunskap 2/Naturkunskap B. 

Biologi 1 (BIOBIO01/100) eller Biologi A (BI1201/100, BI200/50) och
Kemi 1 (KEMKEM01/100) eller Kemi A (KE1201/100, KE200/140) och
Fysik 1a (FYSFYS01a/150) alt. Fysik 1b1 + 1b2 (FYSFYS01b1/100 + FYSFYS01b2/50) eller Fysik A (FY1201/100, FY201/90)

Vård- och omsorgsprogrammet (gy2011) med kurserna:
Naturkunskap 1a1 (NAKNAK01a1/50)
Hälsopedagogik (HALHAL0/100 alt HÄLHÄL0/100)
Medicin 1 (MEDMED01/150)
Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0/100)

eller (enligt kursplan från 2021)

Naturkunskap 1a1 (NAKNAK01a1/50)
Anatomi och fysiologi 1 och 2 (ANOANA01/50 och ANOANA02/50)
Omvårdnad 1 och 2 (OMVOMV01/100 och OMVOMV02/100)
Hälso- och sjukvård 1 (HAOHAL01/100)

Naturbruksprogrammet (gy2011) med kurserna:
Naturkunskap 1a1 (NAKNAK01a1/50)

och
Djuren i naturbruket (DJUDJR0/100)
Djurhållning (DJUDJH0/100)

eller
Djuren i naturbruket (DJUDJR0/100)
Växtodling 1 (ODLVÄT01/100 eller VAOVAT01/100)

eller
Växtkunskap 1 (VÄXVÄX01/100)
Trädgårdsodling (ODLTRÅ0/100 eller TRRTRA0/100)

eller
Mångbruk av skog (SKOMÅN0/100)
samt någon av kurserna:
Skogsskötsel 1 (SKGSKO01/100)
Jakt och viltvård 1 (SKOJAK01/100)
Fiske och vattenvård 1 (SKOFIS01/100)

Naturbruksprogrammet (gy2000) med kurserna:
Ekologi (BI1204/50)
Kretslopp (BI1205/50)
Växt- och djurliv (BI1208/50)

Omvårdnadsprogrammet (gy2000) med kurserna:
Medicinsk grundkurs (OMV1209/100)
Vård och omsorgsarbete (OMV1215/200)

Teknikprogrammet (gy2000) med kurserna:
Ergonomi (IDH1203/50)
Miljöteknik (MKU1205/50)

Naturbruksprogrammet (gy1992/1994) med kurserna:
Ekologi (NAM200/30)
Kretslopp i mark, vatten och luft (NAM202/40)
Miljö och naturvård (NAM205/40)
Mikrobiologi och genetik (NAM204/50)
Växt- och djurliv (NAM208/30)

Omvårdnadsprogrammet (gy1992/1994) med kurserna:
Medicinsk grundkurs A (MÄNK201/55)
Medicinsk grundkurs B (MÄNK202/90)
Omvårdnad A (OKU204/120)
Omvårdnad B (OKU205/180)

Kurser från gymnasial vuxenutbildning:

GY11/VUX12:

Naturkunskap 1a1 (NAKNAK01a1) eller Naturkunskap 1b (NAKNAK01b) alternativt Naturkunskap A (NK200 eller NK1201) 
Hälsopedagogik (HALHAL0/100 eller HÄLHÄL0/100)
Medicin 1 (MEDMED01)
Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0)
Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 (VÅRVÅR01 + VÅRVÅR02)

samt kurser inom vårdområdet från Vård- och omsorgsprogrammet som tillsammans omfattar 600 p (Se dokument eller länk längst ner på denna sida för nyare kurser)

GY2000/2001:

Etik och livsfrågor (SOMS1201/100)
Medicinsk grundkurs (OMV1209/100)
Människa socialt och kulturellt (SOMS1202/100)
Vård och omsorgsarbete (OMV1215/200)

samt minst 700 gyp valbara kurser inom vårdområdet varav en kurs ska omfatta 200 gyp (Se dokument eller länk längst ner på denna sida)

Äldre gymnasiekurser gy1992/1994:

Medicinsk grundkurs A (MÄNK201/55)
Medicinsk grundkurs B (MÄNK202/90)
Omvårdnad A (OKU204/120)
Omvårdnad B (OKU205/180)
Människa socialt och kulturellt (MÄNK203/50)
Social omsorg A (SOO202/120)
Social omsorg B (SOO203/180)
Etik och livsfrågor (MÄNK200/30)
Hälsa (HÄ200/30)
Hälso- och omsorgskunskap (HÄ201/80)

samt en valbar kurs inom vårdområdet omfattande 205 gyp

Senast uppdaterad 9 september 2021