Gå till huvudinnehåll

Religionskunskap

Religionskunskap 2

Religionskunskap 2 (RELREL02/50)

Kurs B (RE1202/50, RE201/30)

Ämneskod 06700 linje/åk se nedan

1 åk på 2- eller 3- årig teoretisk linje (hela 700-serien HSENT, 201-222, 274)

Etapp 2 (0670002) på komvux

Åk 3 från:
- folkskollärarexamen
- studentexamen från Försvarets läroverk (894)
- småskollärarexamen (843)
- studentexamen (811, 812, 823, 824, 825, 835, 836, 837, 838, 839, 890, 891)

Åk 2 från fackskolan (227 – 229)

Sista årskursen för normalskolekompetens (512, 540)

Teoretisk kompletteringskurs (HSE)

Lägst betyg 3 t.o.m. åk 12 från Waldorfskola (523)

Följande avslutade utbildningar ger behörighet utanbetygskrav:
- Missionsinstitutet Johannelund (Evangeliska fosterlandsstiftelsen) 3-årig kurs
- Svenska Missionsförbundets teologiska seminarium, Lidingö, 4-årig kurs

Religionskunskap 1

Religionskunskap 1 (RELREL01/50)

Kurs A (RE1201/50, RE200/30)

Samma som utbildningar som kurs 2

 

 

Senast uppdaterad av Therese Åhlenius 8 september 2020