Gå till huvudinnehåll

Samhällskunskap

Samhällskunskap 2

Samhällskunskap 2 (SAMSAM02/100)

Samhällskunskap B (SH1202/100, SH201/110)

Samhällskunskap C (SH1203/100, SH202/100)

Ämneskod 54800 linje/åk se nedan

Etapp 2 (5480003, 5480002) på komvux

Minst 2 åk på 2-årig linje (200-serien utom 220, 214, 222) eller minst 2 åk på 3-årig teoretisk linje (hela 700-serien HSENT)

2 åk på 2-årig specialkurs

Observera att:
2-årig Handels- och kontorslinje och 2-årig teknisk linje omfattade endast 1 åk vilket inte ger behörighet i samhällskunskap 2.

Ämneskod 5480K avser kortkurs i samhällskunskap och ger motsvarande samhällskunskap A.

2 åk på 3-årig yrkesinriktad linje (Hela 400-serien)

Åk 2 på ekonomisk eller social linje i fackskolan (227 – 228)

Lägst betyget 3 t.o.m. åk 12 från Waldorfskola (523)

Samhällskunskap från yrkesdansarutbildning (285)

Följande avslutade utbildningar ger behörighet utan betygskrav:
- Avgångsexamen från Hvilans specialgymnasium (893)
- Studentexamen från Försvarets läroverk (894)
- Studentexamen (811, 812, 823, 824, 825, 835, 836,837, 838, 839, 890, 891)

Examen från:
- 3-årigt handelsgymnasium (881)
- 3-årigt tekniskt gymnasium (850)

Eftergymnasialutbildning till:
- arbetsterapeut
- barnavårdslärare
- hushållslärare
- sjuksköterska
- sjöingenjör eller sjökapten
- socialpedagog
- föreståndare inom social service och omvårdnad (avgångsbetyg från 1986 eller senare)
- ålderdomshemsföreståndare
(motsvarande högskoleutbildningar ger också behörighet)

Folkskollärarexamen (840)

Normalskolekompetens (512, 540)

Kurs för utbildning av ungdomsledare, 1-årig specialkurs (i Västerås och Östersund t.o.m. vårterminen 1977). Utbildningen i sig ger inte allmän behörighet.

Samhällskunskap 1

Samhällskunskap 1b (SAMSAM01b/100), alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2 (SAMSAM01a1/50 + SAMSAM01a2/50)

Samhällskunskap A (SH 1201/100, SH 200/90)

Samma utbildningar som Samhällskunskap 2

Ämneskod 54800 linje/åk se nedan

1 åk på 2- el 3-årig linje (hela 700-serien HSENT, hela 200-serien)

1 åk på 2-årig specialkurs

1 åk på 3-årig yrkesinriktad linje (hela 400-serien)

Betyg i samhällskunskap från 2- el 3-årig linje/specialkurs eller avgångsbetyg från 12-årig Waldorfskola (utan krav på visst betyg) samt 5 års arbetslivserfarenhet

Ämneskod 5480K avser kortkurs i samhällskunskap och ger motsvarande samhällskunskap A.

Behörighet från kursstudier vid svenska lärosäten

Akademiska kurser enligt 2007 års studieordning som ger behörighet motsvarande Samhällskunskap 1b enligt beslut i NBA 2020-09-18. Kurser om totalt 30 hp godkända inom ämnesgrupp/er Juridik och samhällsvetenskap enligt förteckning nedan (utarbetade av SCB). Omfattningen om totalt 30 hp kan komma från flera olika ämnesgrupper, men ska avse avslutade kurser.

  • SO1 Sociologi
  • SS2 Socialt arbete och social omsorg
  • AF1 Administration och förvaltning
  • EH1 Ekonomisk historia
  • JU1 Juridik och rättsvetenskap
  • FU1 Freds- och utvecklingsstudier
  • KS1 Kultur- och samhällsgeografi
  • MR1 Mänskliga rättigheter
  • SH1 Samhällskunskap
  • ST2 Statsvetenskap

Kurser som uppfyller kraven ger behörighet efter maskinell prövning om de finns överförda från Ladok.

Övriga behörighetsgivande kurser vid svenska lärosäten

Fler av lärosätenas behörighetsgivande utbildningar finns i Bedömningshandboken för utländska gymnasiala meriter.

Högskolan i Borås                                                   

Högskoleförberedande kurs för internationella akademiker (C0IA01). Ger motsvarande Svenska som andraspråk 1, 2, 3 och Samhällskunskap 1b.

Introduktionsutbildning i svenska som andraspråk och samhällskunskap inom InvandrarAkademien, 60 hp (Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv). Avslutad godkänd utbildning ger motsvarande behörighet i Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Samhällskunskap 1b.

Göteborgs universitet

Behörighetsgivande kurs i svenska, 2007-, kursen ger även behörighet i Samhällskunskap, kurs A.

SV1900 Swedish for beginners Semester 1, 20 poäng och SV2000, Svenska för nybörjare termin 2, 20 poäng. Termin 2 avslutas med "Behörighetsprov i svenska" som motsvarar Tisus.

SW1201 Behörighetsgivande kurs i svenska, 30 hp, Höstterminen 2007 - Vårterminen 2011, ger behörighet motsvarande Svenska som andraspråk 3. Kursen ger även behörighet i Samhällskunskap kurs A.

SV1900 Swedish for beginners Semester 1, 20 poäng och SV2000, Svenska för nybörjare termin 2, 20 poäng, Termin 2 avslutas med "Behörighetsprov i svenska" motsvarar Tisus. Ger också behörighet i Samhällskunskap kurs A. 2007

Linköpings universitet                                               

Behörighetsgivande kurs i svenska, Linköpings universitet fr.o.m. höstterminen 2011: 799G13 (7,5 hp) + 761G24 (60 hp) eller 799G13 (7,5 hp) + 761G25 (30 hp) + 761G26 (30 hp).

Godkänd behörighetsgivande kurs i svenska ger behörighet motsvarande Sv B och Sh A.
Obs! Antagning sker även direkt till 761G26 för de som har kunskaper motsvarande 761G25, 30 hp (fråga LiU vid osäkerhet).

Collegeutbildning i Svenska, (fr.o.m. höstterminen 1997) Ettårig utbildning, 30 + 30 hp (+ introduktionskurs i svenska för nybörjare om 7,5 hp fr.o.m. höstterminen 1999; HSUX15 eller 799G13). Alla kurser ska vara godkända (höstterminen 1997 – vårterminen 1999: 60 hp godkända, H99 –  67,5 hp godkända) och ger då behörighet motsvarande Sv B och Sh A.

Fram till höstterminen 2008 gavs den som program, fr.o.m. höstterminen 2008 ges den i kursform. Detaljer; se högskoleförberedande utbildningar. För mer detaljerad information kontakta Linköpings universitet.

Malmö högskola

Introduktionsutbildning behörighetsgivande utbildning i svenska, engelska och samhällskunskap, 40 veckor. Avslutad utbildning (Block I och II) ger behörighet i Sv B, En A och Sh A. Sista kullen antogs till VT2012, efter det ges endast behörighet i Svenska. (Se mer information i basårstabellen). Godkänt resultat inom Block II på enstaka delkurs i Samhällskunskap (3 hp).

Introduktionsutbildning i svenska med engelska och samhällskunskap, 40 p t.o.m. 2007. Ger även Engelska kurs A och Samhällskunskap kurs A.

Stockholms universitet

Behörighetsgivande kurs i Svenska, 2007 – ger behörighet i Samhällskunskap kurs A – juni 2007. Svenska som främmande språk/Svenska III/termin 3, 20 poäng, fr.o.m. 1995.

Umeå universitet

Basutbildning i svenska med engelska och samhällskunskap. Godkänd basutbildning III t.o.m. vt 1999, godkänd basutbildning III fr.o.m. vt 2000.
Behörighetsgivande kurs i svenska i kombination med Fortsättningskurs i svenska ger behörighet motsvarande Samhällskunskap 1b
Basutbildning III i svenska och samhällskunskap, 41-60 poäng, fr.o.m. 2000. Avslutas med test i svenska som motsvarar Tisus. Ger behörighet i Samhällskunskap kurs A
Basutbildning III t.o.m. vt 1999. Ger även behörighet motsvarande En B samt Sh A.

Uppsala universitet

Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning, fr.o.m. vt 2011.

Senast uppdaterad av Therese Åhlenius 10 september 2020