Gå till huvudinnehåll

Akademiska utbildningar

Behörighet från kursstudier vid svenska lärosäten

Akademiska kurser enligt 2007 års studieordning som ger behörighet motsvarande Samhällskunskap 1b enligt beslut i NBA 2020-09-18. Kurser om totalt 30 hp godkända inom ämnesgrupp/er Juridik och samhällsvetenskap enligt förteckning nedan (utarbetade av SCB). Omfattningen om totalt 30 hp kan komma från flera olika ämnesgrupper, men ska avse avslutade kurser.

  • SO1 Sociologi
  • SS2 Socialt arbete och social omsorg
  • AF1 Administration och förvaltning
  • EH1 Ekonomisk historia
  • JU1 Juridik och rättsvetenskap
  • FU1 Freds- och utvecklingsstudier
  • KS1 Kultur- och samhällsgeografi
  • MR1 Mänskliga rättigheter
  • SH1 Samhällskunskap
  • ST2 Statsvetenskap

Kurser som uppfyller kraven ger behörighet efter maskinell prövning om de finns överförda från Ladok.

Övriga behörighetsgivande kurser vid svenska lärosäten

Fler av lärosätenas behörighetsgivande utbildningar finns i Bedömningshandboken för utländska gymnasiala meriter.

Högskolan i Borås                                                   

Högskoleförberedande kurs för internationella akademiker (C0IA01). Ger motsvarande Svenska som andraspråk 1, 2, 3 och Samhällskunskap 1b.

Introduktionsutbildning i svenska som andraspråk och samhällskunskap inom InvandrarAkademien, 60 hp (Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv). Avslutad godkänd utbildning ger motsvarande behörighet i Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Samhällskunskap 1b.

Göteborgs universitet

Behörighetsgivande kurs i svenska, 2007-, kursen ger även behörighet i Samhällskunskap, kurs A.

SV1900 Swedish for beginners Semester 1, 20 poäng och SV2000, Svenska för nybörjare termin 2, 20 poäng. Termin 2 avslutas med "Behörighetsprov i svenska" som motsvarar Tisus.

SW1201 Behörighetsgivande kurs i svenska, 30 hp, Höstterminen 2007 - Vårterminen 2011, ger behörighet motsvarande Svenska som andraspråk 3. Kursen ger även behörighet i Samhällskunskap kurs A.

SV1900 Swedish for beginners Semester 1, 20 poäng och SV2000, Svenska för nybörjare termin 2, 20 poäng, Termin 2 avslutas med "Behörighetsprov i svenska" motsvarar Tisus. Ger också behörighet i Samhällskunskap kurs A. 2007

Linköpings universitet                                               

Behörighetsgivande kurs i svenska, Linköpings universitet fr.o.m. höstterminen 2011: 799G13 (7,5 hp) + 761G24 (60 hp) eller 799G13 (7,5 hp) + 761G25 (30 hp) + 761G26 (30 hp).

Godkänd behörighetsgivande kurs i svenska ger behörighet motsvarande Sv B och Sh A.
Obs! Antagning sker även direkt till 761G26 för de som har kunskaper motsvarande 761G25, 30 hp (fråga LiU vid osäkerhet).

Collegeutbildning i Svenska, (fr.o.m. höstterminen 1997) Ettårig utbildning, 30 + 30 hp (+ introduktionskurs i svenska för nybörjare om 7,5 hp fr.o.m. höstterminen 1999; HSUX15 eller 799G13). Alla kurser ska vara godkända (höstterminen 1997 – vårterminen 1999: 60 hp godkända, H99 –  67,5 hp godkända) och ger då behörighet motsvarande Sv B och Sh A.

Fram till höstterminen 2008 gavs den som program, fr.o.m. höstterminen 2008 ges den i kursform. Detaljer; se högskoleförberedande utbildningar. För mer detaljerad information kontakta Linköpings universitet.

Malmö högskola

Introduktionsutbildning behörighetsgivande utbildning i svenska, engelska och samhällskunskap, 40 veckor. Avslutad utbildning (Block I och II) ger behörighet i Sv B, En A och Sh A. Sista kullen antogs till VT2012, efter det ges endast behörighet i Svenska. (Se mer information i basårstabellen). Godkänt resultat inom Block II på enstaka delkurs i Samhällskunskap (3 hp).

Introduktionsutbildning i svenska med engelska och samhällskunskap, 40 p t.o.m. 2007. Ger även Engelska kurs A och Samhällskunskap kurs A.

Stockholms universitet

Behörighetsgivande kurs i Svenska, 2007 – ger behörighet i Samhällskunskap kurs A – juni 2007. Svenska som främmande språk/Svenska III/termin 3, 20 poäng, fr.o.m. 1995.

Umeå universitet

Basutbildning i svenska med engelska och samhällskunskap. Godkänd basutbildning III t.o.m. vt 1999, godkänd basutbildning III fr.o.m. vt 2000.
Behörighetsgivande kurs i svenska i kombination med Fortsättningskurs i svenska ger behörighet motsvarande Samhällskunskap 1b
Basutbildning III i svenska och samhällskunskap, 41-60 poäng, fr.o.m. 2000. Avslutas med test i svenska som motsvarar Tisus. Ger behörighet i Samhällskunskap kurs A
Basutbildning III t.o.m. vt 1999. Ger även behörighet motsvarande En B samt Sh A.

Uppsala universitet

Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning, fr.o.m. vt 2011.

Senast uppdaterad 11 november 2020