Gå till huvudinnehåll

Svenska/Svenska som andraspråk

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

Svenska 3 (SVESVE03/100)

Svenska som andraspråk 3 (SVASVA03/100)

Svenska för döva 3 (SVNSVN03/100)

Test i svenska för universitets- och högskolestudier (Tisus) utfärdat tidigast 2013-07-01 (registreras som Svenska 3)

Test i svenska för universitets- och högskolestudier (Tisus) utfärdat senast 2013-06-30 (registreras som Svenska B)

Folkuniversiteten i Stockholm, Umeå och Uppsala:

Prov i svenska för utländsk vårdpersonal (fr.o.m 2005-01-01) ger behörighet motsvarande Svenska 3 (har upphört)

Utländska gymnasiestudier i svenska, danska, norska, se respektive landblad för bedömning

GCE A level i svenska från Storbritannien med lägst betyg E i ger behörighet motsvarande Svenska 3

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig (Bergenstesten) med betyget Bestått. För Test i norsk före 2009 krävs 450 poäng. Ger behörighet motsvarande Svenska 3

Högskolan i Borås
10IA10 "Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv; grundkurs 1-30 hp", 10IA20 "Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv; fortsättningskurs 31-60 hp".
Grundkursen och fortsättningskursen är delar av Invandrarakademin 60 hp (2 x 30, registrerade HT2012-VT2016). Från HT2016 ges C0IA00 "Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv 1-60 hp". Avslutad godkänd utbildning på sammanlagt 60 hp ger motsvarande behörighet i Svenska som andraspråk 1, 2, 3 och Samhällskunskap 1b.

Utbildning i svenska som andraspråk inom Korta vägen för utländska akademiker (KOVA).

Avslutat godkänt språktest (särskilt intyg) ger behörighet motsvarande Svenska som andraspråk kurs 1, 2 och 3. På intyget framgår vilken nivå i svenska som sökande prövats för.

Göteborgs universitet
SW1702 Behörighetsgivande kurs i svenska för nyanlända, 60 hp, ger behörighet motsvarande Svenska som andraspråk 3. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2018-09-03, höstterminen 2018.

SW1203 Svenska som främmande språk, behörighetsgivande kurs, 30 hp ger behörighet motsvarande Svenska som andraspråk 3. HT 2012 - VT2013.

SW1202 Svenska som främmande språk, behörighetsgivande kurs, 30, ger behörighet motsvarande Svenska som andraspråk 3. HT 2011- VT 2012

SW1201 Behörighetsgivande kurs i svenska, 30 hp, HT 2007-VT 2011, ger behörighet motsvarande Svenska som andraspråk 3. Kursen ger även behörighet i Samhällskunskap kurs A.

SV1900 Swedish for beginners Semester 1, 20 poäng och SV2000, Svenska för nybörjare termin 2, 20 poäng, Termin 2 avslutas med "Behörighetsprov i svenska" motsvarar Tisus. Ger också behörighet i Samhällskunskap kurs A (2007).

Linköpings universitet
Registrering av Svenska 3 samt Samhällskunskap 1b för högskolestudier kan göras då: Behörighetsgivande kurs i Svenska termin 2 / Qualifying Course in Swedish semester 2, 30 hp, finns avslutad med godkänt resultat.

Notera: Introduktionskurs 7.5 hp och Behörighetsgivande kurs termin 1, 30 hp behöver inte visas/vara avslutad för att registrering av Svenska 3 och Samhällskunskap 1b ska kunna göras. Antagning till termin 2 sker alltid genom behörighetstest/inträdesprov/avslutningsprov och om godkänt resultat finns inrapporterat för termin 2 så är kursen på 67,5 hp avslutad och registrering av Svenska 3 och Samhällskunskap 1b kan göras.

Luleå Tekniska Universitet
Svenska för nybörjare och svenska språket och kulturen (20p+10p)/Svenska för nybörjare 30p samt Svenska på avancerad nivå 10p. Efter 2007, Svenska för nybörjare kurserna SX001 t o m SX007.

Behörighetsgivande kurs i svenska som främmande språk, nivå 8, 2006 – (Institutionen för Nordiska språk) Kurskod SFS181 eller SFSA08.

Kurser SUS101-108 inkl. slutprov vid Folkuniversitet – 2005 (har upphört)

Lunds universitet
Svenska som främmande språk nivå 1-8, 60 hp, ger behörighet motsvarande Svenska 3. SFSH10 (VT2017-VT2019), SFSH20 (HT2019-)
Svenska som främmande språk nivå 5-8 (SFSA30)(SFSH02), 30 hp, ger behörighet motsvarande Svenska 3
Svenska som främmande språk nivå 8 (SFSA18), 7,5 hp ger behörighet motsvarande Svenska 3

Lärarhögskolan Stockholm
/Lärarhögskolan tillhör fr o m 080101 Stockholms universitet/
Språkligt basår, 40p

Malmö högskola
Introduktionsutbildning – behörighetsgivande kurs i svenska, för högskole- och universitetsstudier 20 veckor. Fullgjord utbildning och godkänt slutprov i läsförståelse, skriftlig och muntlig färdighet ger behörighet i Svenska 3.

Introduktionsutbildning – behörighetsgivande utbildning i svenska för högskole- och universitetsstudier, 40 veckor. Fullgjord utbildning och godkänt slutprov i läsförståelse, skriftlig och muntlig färdighet ger behörighet i Svenska 3.

Behörighetsgivande kurs i Svenska med engelska och samhällskunskap 60 hp 2008.

Introduktionsutbildning i svenska med engelska och samhällskunskap, 40p. – 2007. Ger även Engelska kurs A och Samhällskunskap kurs A.

Mälardalens universitet
Skandinavistik 3: Språk, historia och litteratur (30 hp) ger behörighet motsvarande Svenska 3. Godkänt resultat på delkurserna Språkbeskrivning, muntlig framställning, skriftlig framställning samt Projektarbete ger behörighet motsvarande Svenska 3.

Umeå universitet
Behörighetsgivande kurs i svenska (fr.o.m. 2014) ger behörighet motsvarande Svenska 3.

Basutbildning III i svenska och samhällskunskap, 41-60 poäng, från och med 2000. Avslutas med test i svenska som motsvarar Tisus. Ger behörighet i Samhällskunskap kurs A.

Basutbildning III t o m vt 1999. Ger även behörighet motsvarande En B samt Sh A.

Uppsala universitet
Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (5PU027 eller 5PU033) ger behörighet motsvarande Svenska 3

Svenska för utländska studerande, 20 poäng/30 hp, eller Muntlig språkfärdighet A1, 7,5 hp, Det svenska språkets struktur A2, 7,5 hp, Skriftlig språkfärdighet A3,7,5 hp och Stilvariationer i tal och skrift A4, 7,5 hp. ger behörighet motsvarande Svenska 3.

Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (fr o m 080902). Fr o m VT2011 ger utbildningen även Samhällskunskap A.

Behörighetsgivande kurs i svenska för sökande med utländsk förutbildning, Tisus (t o m 041231)

Behörighetsgivande kurs i svenska för sökande med utländsk förutbildning (fr o m 050101)

Svenska för utländska studerande A, 20 p/30 hp

Stockholms universitet
Behörighetsgivande kurs i svenska (NS0333) ger behörighet motsvarande Svenska som andraspråk 3 och Samhällskunskap 1b.

Swedish as a Second Language, part 1, Umeå universitet

Swedish as a Second Language, part 2, Umeå universitet

Svenska som andra/främmande språk, etapp 2

Svenska som andra/främmande språk i avgångsbetyg från gymnasieskola

Svenska som C-språk från svenskt gymnasium

Svenska kurs C från svenskt gymnasium

Swedex - test i svenska språket

IB-examen, Swedish B, gäller gymnasiebetyg som avslutats efter 1 januari 2010

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

Svenska 2 (SVESVE02/100)

Svenska som andraspråk 2 (SVASVA02/100)

Svenska för döva 2 (SVNSVN02/100)

Svenska B (SV1202/100, SV204/120, SV200S och SV200L/200, SV201S och SV201L/120)

Svenska som andra språk kurs B (SVA1202/100, SV2202/120)

Svenska för döva kurs B (SVD1202/100)

Ämneskod 6560S + 6560L linje/åk se nedan

åk 3 på 3-årig teoretisk linje (hela 700-serien HSENT) ämnena: Svenska språket (6560S) och Svenska litteraturkunskap och språklig orientering (6560L)

3-årig yrkesinriktad linje (400-serien) motsvarar inte Svenska B utan ger bara grundläggande behörighet.

Åk 2 från 2-årig musiklinje + högre specialkurs i musik(S2 77:4 eller S2 79:6)

Etapp 3 (6560S03 + 6560L03) på komvux

Motsvarande betyg i svenska från:
- Försvarets läroverk
- Hvilans specialgymnasium (893)
- Studentexamen (811, 812, 823, 824, 825, 835, 836, 837, 838, 839, 890, 891)
- Tyska skolan i Stockholm (554)

Teoretisk kompletteringskurs (HSE)

Lägst betyget 3 t o m åk 12 från Waldorfskola (523)

Examen från:
- 3-årigt handelsgymnasium (881)
- lågstadielärarlinjen
- mellanstadielärarlinjen
- Missionsinstitutet Johannelund (Evangeliska fosterlandsstiftelsen), 3-årig kurs
- Svenska Missionsförbundets teologiska seminarium, Lidingö, 4-årig kurs
- 3-årigt tekniskt gymnasium (850)
- Folkskollärarexamen (840)

3-årig teknisk påbyggnadsutbildning vid Bandhagens gymnasium i Stockholm (svenska motsv 3 åk på humanistisk, samhällsvetenskaplig, ekonomisk, naturvetenskaplig eller teknisk linje)

Kungsholmens gymnasium, SV515

Följande avslutade utbildningar ger behörighet i Svenska B utan betygskrav:
- Avgångsbetyg från Bergsskolan i Filipstad (833)
- Studentexamen från Försvarets läroverk (894)
- Avgångsbetyg från Hvilans specialgymnasium (839)
- Normalskolekompetens (512, 540)
- Sjöingenjörs- eller sjökaptensexamen (517)
- Småskollärarexamen (843)
- Studentexamen (811, 812, 823, 824, 825, 835, 836, 837, 838, 839, 890, 891)
- Avgångsbetyg från 3-årigt tekniskt gymnasium (850)
- Waldorfskola (523, 527)

Dessa prov ger behörighet som motsvarar Svenska B:
Preparandutbildning i svenska avslutas med Tisus (har upphört)

Prov i svenska för utländsk vårdpersonal (läkare, sjukgymnast, tandläkare, sjuksköterska, kiropraktor, apotekare samt tandhygienist) vid Folkuniversiteteten i Stockholm, Lund, Umeå, Uppsala och Göteborgs universitet (fr.o.m. 2004-07-01 tom VT 2010).

Prov i svenska för utländska veterinärer (fr.o.m. 2005-01-01 tom HT 2011). Institutionen för svenska språk vid Göteborgs universitet är huvudansvarig anordnare för provet

Utländska gymnasiestudier som motsvarar Svenska B:

Den som har danska, norska, isländska eller färöiska som modersmål och har en avslutad gymnasieutbildning från hemlandet måste ha modersmålet dokumenterat i avgångsbetyget.

Den som har gymnasieutbildning från Finland måste ha läst svenska som A- eller B-språk.

Sökande med finsk gymnasieutbildning och minst 3 års studier i svenska under gymnasietiden, minst 5 kurser

IB-examen, Swedish B, gäller gymnasieutbildning som avslutats före 1 januari 2010 (ger grundläggande behörighet i svenska)

EB-examen, språk 1 eller 2

GCSE (tidigare GCE) med O Level i svenska

IGCSE i svenska

Utländska gymnasiestudier i svenska, danska, norska, se respektive landblad för bedömning

Allmänna språkexamina (Utbildningsstyrelsen Finland) nivå 7 (av 9), från 1 februari 2002 nivå 5 (av 6) (motsvarar tidigare högsta nivå) ger behörighet motsvarande Svenska B

Blekinge Tekniska Högskola:
Svenska för invandrade akademiker (SIA001), ger behörighet motsvarande Svenska kurs B.

Högskolan i Borås:
Kurs Svenska som andraspråk för utländska akademiker med inriktning mot samhälle och arbetsliv, 60hp, ger behörighet motsvarande Svenska kurs B och Samhällskunskap kurs A

Högskolan Dalarna:
Svenska som andraspråk för akademiker III, gavs sista gången HT2011 och ersatte Nybörjarsvenska för akademiker III. Genomgången utbildning ger motsvarande behörighet i Svenska kurs B

Stockholms universitet:
Behörighetsgivande kurs i svenska, 2007-, ger behörighet i Svenska som andraspråk kurs B och Samhällskunskap kurs A

Svenska som främmande språk nivå 3, 20 poäng. 1995 – juni 2007. Ger behörighet i Svenska som andraspråk kurs B och Samhällskunskap kurs A

Påbyggnadskurs i svenska som främmande språk, NS0310, ger behörighet motsvarande Svenska B

Nedan förtecknas vilka etapper/åk i svenska som ger grundläggande behörighet enligt de övergångsregler som gäller för den som uppfyller kraven i svenska för allmän behörighet (2 åk svenska, motsvarande) enligt äldre regler och inte uppfyller krav på motsvarande svenska B. Kraven i svenska för grundläggande behörighet höjdes från lägst 2 åk motsv till svenska B när programgymnasiet infördes.

Inget betygskrav för betyg i skala 1 – 5

Samma utbildningar som kurs 2

Ämneskod 6560S, 6560L linje/åk se nedan

Etapp 2 (6560S02, 6560L02) på komvux

åk 2 på 2- eller 3-årig linje (201 – 222, 274, hela 700-serien HSENT, hela 400-serien)

Svenska språket (6560S)
och
Svenska litteraturkunskap och språklig orientering (6560L)

Motsvarande betyg i svenska från fackskolan (227, 228)

Svenska på 2-årig kurs för laboratorietekniker vid Värnhemsskolan i Malmö, Västberga gymnasium i Stockholm, Aschebergsgymn och Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg (kursen är densamma som på 2-årig social linje, gäller även engelska, matematik och idrott)

2 åk på 2-årig specialkurs

Svenska språket (6560S)
och
Svenska litteraturkunskap och språklig orientering (6560L)

Svenska på teknisk kompletteringskurs, påbyggn utb

Kungsholmens gymnasium, SV516, SV517 och SV520


Följande utbildningar ger endast grundläggande behörighet i Svenska:
- Preparandutbildning i svenska med godkänt resultat
- Rikstest, testet har upphört
- Diplom i Svenska III, enl UKÄ:s studieplan 68-09-20 (upphörde i samband med införande av Rikstestet, SLTAP)
- Swedish Language Test for Academic Purposes (SLTAP)
- Svenska åk 2 med lägst bet 3 i vardera svenska språket och litteraturkunskap och språklig orientering (krav på lägst betyg 3 gäller inte om svenska ingår i avgångsbetyg från svensk gymnasieskola).
- Svenska etapp 2 med lägst bet 3 i vardera svenskaspråket och litteraturkunskap och språklig orientering (krav på lägst betyg 3 gäller inte om svenska ingår i avgångsbetyg från komvux).
- Svenska för nybörjare AI/AII, 20 poäng samt svenska språket och kulturen I-II, 10 p (Luleå tekniska universitet), samt Svenska på avancerad nivå, 10 poäng (totalt 40 poäng), Luleå tekniska universitet.

Svenska yrkesinriktade språktester
Dessa språktester ger grundläggande behörighet i svenska:
- Socialstyrelsens språkprov för utländsk hälso- och sjukvårdspersonal, provet upphörde 041231
- Yrkesförberedande kurs i svenska för utländska veterinärer, provet upphörde 041231

Mittuniversitetet (Mitthögskolan)
Svenska språket BE, Svenska för utländska akademiker SV017U (30 hp). Ger behörighet motsvarande grundläggande behörighet i svenska. Gavs första gången vårterminen 2014.

- Folkhögskola med intyg över grundläggande behörighet eller SÖ:s intyg om allmän behörighet utfärdat senast 980630

Swedish as a Second Language, part 1, Umeå universitet

Swedish as a Second Language, part 2, Umeå universitet

Svenska som andra/främmande språk, etapp 2

Svenska som andra/främmande språk i avgångsbetyg från gymnasieskola, t.ex. SV2200

Svenska som C-språk från svenskt gymnasium

Svenska kurs C från svenskt gymnasium

Swedex - test i svenska språket

IB-examen , Swedish B, gäller gymnasiebetyg som avslutats efter 1 januari 2010