Gå till huvudinnehåll

Svenska/Svenska som andraspråk

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

Svenska 3 (SVESVE03/100)

Svenska som andraspråk 3 (SVASVA03/100)

Svenska för döva 3 (SVNSVN03/100)

Test i svenska för universitets- och högskolestudier (Tisus) utfärdat tidigast 2013-07-01 (registreras som Svenska 3)

Test i svenska för universitets- och högskolestudier (Tisus) utfärdat senast 2013-06-30 (registreras som Svenska B)

Folkuniversiteten i Stockholm, Umeå och Uppsala:

Prov i svenska för utländsk vårdpersonal (fr.o.m 2005-01-01) ger behörighet motsvarande Svenska 3 (har upphört)

Utländska gymnasiestudier i svenska, danska, norska, se respektive landblad för bedömning

GCE A level i svenska från Storbritannien med lägst betyg E i ger behörighet motsvarande Svenska 3

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig (Bergenstesten) med betyget Bestått. För Test i norsk före 2009 krävs 450 poäng. Ger behörighet motsvarande Svenska 3

Högskolan i Borås
10IA10 "Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv; grundkurs 1-30 hp", 10IA20 "Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv; fortsättningskurs 31-60 hp".
Grundkursen och fortsättningskursen är delar av Invandrarakademin 60 hp (2 x 30, registrerade HT2012-VT2016). Från HT2016 ges C0IA00 "Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv 1-60 hp". Avslutad godkänd utbildning på sammanlagt 60 hp ger motsvarande behörighet i Svenska som andraspråk 1, 2, 3 och Samhällskunskap 1b.

Utbildning i svenska som andraspråk inom Korta vägen för utländska akademiker (KOVA).

Avslutat godkänt språktest (särskilt intyg) ger behörighet motsvarande Svenska som andraspråk kurs 1, 2 och 3. På intyget framgår vilken nivå i svenska som sökande prövats för.

Göteborgs universitet
SW1702 Behörighetsgivande kurs i svenska för nyanlända, 60 hp, ger behörighet motsvarande Svenska som andraspråk 3. VT2019.

SW1203 Svenska som främmande språk, behörighetsgivande kurs, 30 hp ger behörighet motsvarande Svenska som andraspråk 3. HT 2012 - VT2013.

SW1202 Svenska som främmande språk, behörighetsgivande kurs, 30, ger behörighet motsvarande Svenska som andraspråk 3. HT 2011- VT 2012

SW1201 Behörighetsgivande kurs i svenska, 30 hp, HT 2007-VT 2011, ger behörighet motsvarande Svenska som andraspråk 3. Kursen ger även behörighet i Samhällskunskap kurs A.

SV1900 Swedish for beginners Semester 1, 20 poäng och SV2000, Svenska för nybörjare termin 2, 20 poäng, Termin 2 avslutas med "Behörighetsprov i svenska" motsvarar Tisus. Ger också behörighet i Samhällskunskap kurs A (2007).

Linköpings universitet
Registrering av Svenska 3 samt Samhällskunskap 1b för högskolestudier kan göras då: Behörighetsgivande kurs i Svenska termin 2 / Qualifying Course in Swedish semester 2, 30 hp, finns avslutad med godkänt resultat.

Notera: Introduktionskurs 7.5 hp och Behörighetsgivande kurs termin 1, 30 hp behöver inte visas/vara avslutad för att registrering av Svenska 3 och Samhällskunskap 1b ska kunna göras. Antagning till termin 2 sker alltid genom behörighetstest/inträdesprov/avslutningsprov och om godkänt resultat finns inrapporterat för termin 2 så är kursen på 67,5 hp avslutad och registrering av Svenska 3 och Samhällskunskap 1b kan göras.

Luleå Tekniska Universitet
Svenska för nybörjare och svenska språket och kulturen (20p+10p)/Svenska för nybörjare 30p samt Svenska på avancerad nivå 10p. Efter 2007, Svenska för nybörjare kurserna SX001 t o m SX007.

Behörighetsgivande kurs i svenska som främmande språk, nivå 8, 2006 – (Institutionen för Nordiska språk) Kurskod SFS181 eller SFSA08.

Kurser SUS101-108 inkl. slutprov vid Folkuniversitet – 2005 (har upphört)

Lunds universitet
Svenska som främmande språk nivå 1-8, 60 hp, ger behörighet motsvarande Svenska 3. SFSH10 (VT2017-VT2019), SFSH20 (HT2019-)
Svenska som främmande språk nivå 5-8 (SFSA30)(SFSH02), 30 hp, ger behörighet motsvarande Svenska 3
Svenska som främmande språk nivå 8 (SFSA18), 7,5 hp ger behörighet motsvarande Svenska 3

Lärarhögskolan Stockholm
/Lärarhögskolan tillhör fr o m 080101 Stockholms universitet/
Språkligt basår, 40p

Malmö högskola
Introduktionsutbildning – behörighetsgivande kurs i svenska, för högskole- och universitetsstudier 20 veckor. Fullgjord utbildning och godkänt slutprov i läsförståelse, skriftlig och muntlig färdighet ger behörighet i Svenska 3.

Introduktionsutbildning – behörighetsgivande utbildning i svenska för högskole- och universitetsstudier, 40 veckor. Fullgjord utbildning och godkänt slutprov i läsförståelse, skriftlig och muntlig färdighet ger behörighet i Svenska 3.

Behörighetsgivande kurs i Svenska med engelska och samhällskunskap 60 hp 2008.

Introduktionsutbildning i svenska med engelska och samhällskunskap, 40p. – 2007. Ger även Engelska kurs A och Samhällskunskap kurs A.

Mälardalens universitet
Skandinavistik 3: Språk, historia och litteratur (30 hp) ger behörighet motsvarande Svenska 3. Godkänt resultat på delkurserna Språkbeskrivning, muntlig framställning, skriftlig framställning samt Projektarbete ger behörighet motsvarande Svenska 3.

Umeå universitet
Behörighetsgivande kurs i svenska (fr.o.m. 2014) ger behörighet motsvarande Svenska 3.

Basutbildning III i svenska och samhällskunskap, 41-60 poäng, från och med 2000. Avslutas med test i svenska som motsvarar Tisus. Ger behörighet i Samhällskunskap kurs A.

Basutbildning III t o m vt 1999. Ger även behörighet motsvarande En B samt Sh A.

Uppsala universitet
Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (5PU027 eller 5PU033) ger behörighet motsvarande Svenska 3

Svenska för utländska studerande, 20 poäng/30 hp, eller Muntlig språkfärdighet A1, 7,5 hp, Det svenska språkets struktur A2, 7,5 hp, Skriftlig språkfärdighet A3,7,5 hp och Stilvariationer i tal och skrift A4, 7,5 hp. ger behörighet motsvarande Svenska 3.

Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (fr o m 080902). Fr o m VT2011 ger utbildningen även Samhällskunskap A.

Behörighetsgivande kurs i svenska för sökande med utländsk förutbildning, Tisus (t o m 041231)

Behörighetsgivande kurs i svenska för sökande med utländsk förutbildning (fr o m 050101)

Svenska för utländska studerande A, 20 p/30 hp

Stockholms universitet
Behörighetsgivande kurs i svenska (NS0333) ger behörighet motsvarande Svenska som andraspråk 3 och Samhällskunskap 1b.

Swedish as a Second Language, part 1, Umeå universitet

Swedish as a Second Language, part 2, Umeå universitet

Svenska som andra/främmande språk, etapp 2

Svenska som andra/främmande språk i avgångsbetyg från gymnasieskola

Svenska som C-språk från svenskt gymnasium

Svenska kurs C från svenskt gymnasium

Swedex - test i svenska språket

IB-examen, Swedish B, gäller gymnasiebetyg som avslutats efter 1 januari 2010

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

Svenska 2 (SVESVE02/100)

Svenska som andraspråk 2 (SVASVA02/100)

Svenska för döva 2 (SVNSVN02/100)

Svenska B (SV1202/100, SV204/120, SV200S och SV200L/200, SV201S och SV201L/120)

Svenska som andra språk kurs B (SVA1202/100, SV2202/120)

Svenska för döva kurs B (SVD1202/100)

Ämneskod 6560S + 6560L linje/åk se nedan

åk 3 på 3-årig teoretisk linje (hela 700-serien HSENT) ämnena: Svenska språket (6560S) och Svenska litteraturkunskap och språklig orientering (6560L)

3-årig yrkesinriktad linje (400-serien) motsvarar inte Svenska B utan ger bara grundläggande behörighet.

Åk 2 från 2-årig musiklinje + högre specialkurs i musik(S2 77:4 eller S2 79:6)

Etapp 3 (6560S03 + 6560L03) på komvux

Motsvarande betyg i svenska från:
- Försvarets läroverk
- Hvilans specialgymnasium (893)
- Studentexamen (811, 812, 823, 824, 825, 835, 836, 837, 838, 839, 890, 891)
- Tyska skolan i Stockholm (554)

Teoretisk kompletteringskurs (HSE)

Lägst betyget 3 t o m åk 12 från Waldorfskola (523)

Examen från:
- 3-årigt handelsgymnasium (881)
- lågstadielärarlinjen
- mellanstadielärarlinjen
- Missionsinstitutet Johannelund (Evangeliska fosterlandsstiftelsen), 3-årig kurs
- Svenska Missionsförbundets teologiska seminarium, Lidingö, 4-årig kurs
- 3-årigt tekniskt gymnasium (850)
- Folkskollärarexamen (840)

3-årig teknisk påbyggnadsutbildning vid Bandhagens gymnasium i Stockholm (svenska motsv 3 åk på humanistisk, samhällsvetenskaplig, ekonomisk, naturvetenskaplig eller teknisk linje)

Kungsholmens gymnasium, SV515

Följande avslutade utbildningar ger behörighet i Svenska B utan betygskrav:
- Avgångsbetyg från Bergsskolan i Filipstad (833)
- Studentexamen från Försvarets läroverk (894)
- Avgångsbetyg från Hvilans specialgymnasium (839)
- Normalskolekompetens (512, 540)
- Sjöingenjörs- eller sjökaptensexamen (517)
- Småskollärarexamen (843)
- Studentexamen (811, 812, 823, 824, 825, 835, 836, 837, 838, 839, 890, 891)
- Avgångsbetyg från 3-årigt tekniskt gymnasium (850)
- Waldorfskola (523, 527)

Dessa prov ger behörighet som motsvarar Svenska B:
Preparandutbildning i svenska avslutas med Tisus (har upphört)

Prov i svenska för utländsk vårdpersonal (läkare, sjukgymnast, tandläkare, sjuksköterska, kiropraktor, apotekare samt tandhygienist) vid Folkuniversiteteten i Stockholm, Lund, Umeå, Uppsala och Göteborgs universitet (fr.o.m. 2004-07-01 tom VT 2010).

Prov i svenska för utländska veterinärer (fr.o.m. 2005-01-01 tom HT 2011). Institutionen för svenska språk vid Göteborgs universitet är huvudansvarig anordnare för provet

Utländska gymnasiestudier som motsvarar Svenska B:

Den som har danska, norska, isländska eller färöiska som modersmål och har en avslutad gymnasieutbildning från hemlandet måste ha modersmålet dokumenterat i avgångsbetyget.

Den som har gymnasieutbildning från Finland måste ha läst svenska som A- eller B-språk.

Sökande med finsk gymnasieutbildning och minst 3 års studier i svenska under gymnasietiden, minst 5 kurser

IB-examen, Swedish B, gäller gymnasieutbildning som avslutats före 1 januari 2010 (ger grundläggande behörighet i svenska)

EB-examen, språk 1 eller 2

GCSE (tidigare GCE) med O Level i svenska

IGCSE i svenska

Utländska gymnasiestudier i svenska, danska, norska, se respektive landblad för bedömning

Allmänna språkexamina (Utbildningsstyrelsen Finland) nivå 7 (av 9), från 1 februari 2002 nivå 5 (av 6) (motsvarar tidigare högsta nivå) ger behörighet motsvarande Svenska B

Blekinge Tekniska Högskola:
Svenska för invandrade akademiker (SIA001), ger behörighet motsvarande Svenska kurs B.

Högskolan i Borås:
Kurs Svenska som andraspråk för utländska akademiker med inriktning mot samhälle och arbetsliv, 60hp, ger behörighet motsvarande Svenska kurs B och Samhällskunskap kurs A

Högskolan Dalarna:
Svenska som andraspråk för akademiker III, gavs sista gången HT2011 och ersatte Nybörjarsvenska för akademiker III. Genomgången utbildning ger motsvarande behörighet i Svenska kurs B

Stockholms universitet:
Behörighetsgivande kurs i svenska, 2007-, ger behörighet i Svenska som andraspråk kurs B och Samhällskunskap kurs A

Svenska som främmande språk nivå 3, 20 poäng. 1995 – juni 2007. Ger behörighet i Svenska som andraspråk kurs B och Samhällskunskap kurs A

Påbyggnadskurs i svenska som främmande språk, NS0310, ger behörighet motsvarande Svenska B

Nedan förtecknas vilka etapper/åk i svenska som ger grundläggande behörighet enligt de övergångsregler som gäller för den som uppfyller kraven i svenska för allmän behörighet (2 åk svenska, motsvarande) enligt äldre regler och inte uppfyller krav på motsvarande svenska B. Kraven i svenska för grundläggande behörighet höjdes från lägst 2 åk motsv till svenska B när programgymnasiet infördes.

Inget betygskrav för betyg i skala 1 – 5

Samma utbildningar som kurs 2

Ämneskod 6560S, 6560L linje/åk se nedan

Etapp 2 (6560S02, 6560L02) på komvux

åk 2 på 2- eller 3-årig linje (201 – 222, 274, hela 700-serien HSENT, hela 400-serien)

Svenska språket (6560S)
och
Svenska litteraturkunskap och språklig orientering (6560L)

Motsvarande betyg i svenska från fackskolan (227, 228)

Svenska på 2-årig kurs för laboratorietekniker vid Värnhemsskolan i Malmö, Västberga gymnasium i Stockholm, Aschebergsgymn och Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg (kursen är densamma som på 2-årig social linje, gäller även engelska, matematik och idrott)

2 åk på 2-årig specialkurs

Svenska språket (6560S)
och
Svenska litteraturkunskap och språklig orientering (6560L)

Svenska på teknisk kompletteringskurs, påbyggn utb

Kungsholmens gymnasium, SV516, SV517 och SV520


Följande utbildningar ger endast grundläggande behörighet i Svenska:
- Preparandutbildning i svenska med godkänt resultat
- Rikstest, testet har upphört
- Diplom i Svenska III, enl UKÄ:s studieplan 68-09-20 (upphörde i samband med införande av Rikstestet, SLTAP)
- Swedish Language Test for Academic Purposes (SLTAP)
- Svenska åk 2 med lägst bet 3 i vardera svenska språket och litteraturkunskap och språklig orientering (krav på lägst betyg 3 gäller inte om svenska ingår i avgångsbetyg från svensk gymnasieskola).
- Svenska etapp 2 med lägst bet 3 i vardera svenskaspråket och litteraturkunskap och språklig orientering (krav på lägst betyg 3 gäller inte om svenska ingår i avgångsbetyg från komvux).
- Svenska för nybörjare AI/AII, 20 poäng samt svenska språket och kulturen I-II, 10 p (Luleå tekniska universitet), samt Svenska på avancerad nivå, 10 poäng (totalt 40 poäng), Luleå tekniska universitet.

Svenska yrkesinriktade språktester
Dessa språktester ger grundläggande behörighet i svenska:
- Socialstyrelsens språkprov för utländsk hälso- och sjukvårdspersonal, provet upphörde 041231
- Yrkesförberedande kurs i svenska för utländska veterinärer, provet upphörde 041231

Mittuniversitetet (Mitthögskolan)
Svenska språket BE, Svenska för utländska akademiker SV017U (30 hp). Ger behörighet motsvarande grundläggande behörighet i svenska. Gavs första gången vårterminen 2014.

- Folkhögskola med intyg över grundläggande behörighet eller SÖ:s intyg om allmän behörighet utfärdat senast 980630

Swedish as a Second Language, part 1, Umeå universitet

Swedish as a Second Language, part 2, Umeå universitet

Svenska som andra/främmande språk, etapp 2

Svenska som andra/främmande språk i avgångsbetyg från gymnasieskola, t.ex. SV2200

Svenska som C-språk från svenskt gymnasium

Svenska kurs C från svenskt gymnasium

Swedex - test i svenska språket

IB-examen , Swedish B, gäller gymnasiebetyg som avslutats efter 1 januari 2010