Gå till huvudinnehåll

Svenska/Svenska som andraspråk

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

Svenska 3 (SVESVE03/100)

Svenska som andraspråk 3 (SVASVA03/100)

Svenska för döva 3 (SVNSVN03/100)

Test i svenska för universitets- och högskolestudier (Tisus) utfärdat tidigast 2013-07-01 (registreras som Svenska 3)

Test i svenska för universitets- och högskolestudier (Tisus) utfärdat senast 2013-06-30 (registreras som Svenska B)

Folkuniversiteten i Stockholm, Umeå och Uppsala:

Prov i svenska för utländsk vårdpersonal (fr.o.m 2005-01-01) ger behörighet motsvarande Svenska 3 (har upphört)

Utländska gymnasiestudier i svenska, danska, norska, se respektive landblad för bedömning

GCE A level i svenska från Storbritannien med lägst betyg E i ger behörighet motsvarande Svenska 3

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig (Bergenstesten) med betyget Bestått. För Test i norsk före 2009 krävs 450 poäng. Ger behörighet motsvarande Svenska 3

Lärosätenas behörighetsgivande utbildningar hittar du i Bedömningshandboken för utländska gymnasiala meriter.

 

Swedish as a Second Language, part 1, Umeå universitet

Swedish as a Second Language, part 2, Umeå universitet

Svenska som andra/främmande språk, etapp 2

Svenska som andra/främmande språk i avgångsbetyg från gymnasieskola

Svenska som C-språk från svenskt gymnasium

Svenska kurs C från svenskt gymnasium

Swedex - test i svenska språket

IB-examen, Swedish B, gäller gymnasiebetyg som avslutats efter 1 januari 2010

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

Svenska 2 (SVESVE02/100)

Svenska som andraspråk 2 (SVASVA02/100)

Svenska för döva 2 (SVNSVN02/100)

Svenska B (SV1202/100, SV204/120, SV200S och SV200L/200, SV201S och SV201L/120)

Svenska som andra språk kurs B (SVA1202/100, SV2202/120)

Svenska för döva kurs B (SVD1202/100)

Ämneskod 6560S + 6560L linje/åk se nedan

åk 3 på 3-årig teoretisk linje (hela 700-serien HSENT) ämnena: Svenska språket (6560S) och Svenska litteraturkunskap och språklig orientering (6560L)

3-årig yrkesinriktad linje (400-serien) motsvarar inte Svenska B utan ger bara grundläggande behörighet.

Åk 2 från 2-årig musiklinje + högre specialkurs i musik (S2 77:4 eller S2 79:6)

Etapp 3 (6560S03 + 6560L03) på komvux

Motsvarande betyg i svenska från:
- Försvarets läroverk
- Hvilans specialgymnasium (893)
- Studentexamen (811, 812, 823, 824, 825, 835, 836, 837, 838, 839, 890, 891)
- Tyska skolan i Stockholm (554)

Teoretisk kompletteringskurs (HSE)

Lägst betyget 3 t o m åk 12 från Waldorfskola (523)

Examen från:
- 3-årigt handelsgymnasium (881)
- lågstadielärarlinjen
- mellanstadielärarlinjen
- Missionsinstitutet Johannelund (Evangeliska fosterlandsstiftelsen), 3-årig kurs
- Svenska Missionsförbundets teologiska seminarium, Lidingö, 4-årig kurs
- 3-årigt tekniskt gymnasium (850)
- Folkskollärarexamen (840)

3-årig teknisk påbyggnadsutbildning vid Bandhagens gymnasium i Stockholm (svenska motsv 3 åk på humanistisk, samhällsvetenskaplig, ekonomisk, naturvetenskaplig eller teknisk linje)

Kungsholmens gymnasium, SV515

Följande avslutade utbildningar ger behörighet i Svenska B utan betygskrav:
- Avgångsbetyg från Bergsskolan i Filipstad (833)
- Studentexamen från Försvarets läroverk (894)
- Avgångsbetyg från Hvilans specialgymnasium (839)
- Normalskolekompetens (512, 540)
- Sjöingenjörs- eller sjökaptensexamen (517)
- Småskollärarexamen (843)
- Studentexamen (811, 812, 823, 824, 825, 835, 836, 837, 838, 839, 890, 891)
- Avgångsbetyg från 3-årigt tekniskt gymnasium (850)
- Waldorfskola (523, 527)

Dessa prov ger behörighet som motsvarar Svenska B:
Preparandutbildning i svenska avslutas med Tisus (har upphört)

Prov i svenska för utländsk vårdpersonal (läkare, sjukgymnast, tandläkare, sjuksköterska, kiropraktor, apotekare samt tandhygienist) vid Folkuniversiteteten i Stockholm, Lund, Umeå, Uppsala och Göteborgs universitet (fr.o.m. 2004-07-01 t.o.m. VT 2010).

Prov i svenska för utländska veterinärer (fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. HT 2011). Institutionen för svenska språk vid Göteborgs universitet är huvudansvarig anordnare för provet

Utländska gymnasiestudier som motsvarar Svenska B:

Den som har danska, norska, isländska eller färöiska som modersmål och har en avslutad gymnasieutbildning från hemlandet måste ha modersmålet dokumenterat i avgångsbetyget.

Den som har gymnasieutbildning från Finland måste ha läst svenska som A- eller B-språk.

Sökande med finsk gymnasieutbildning och minst 3 års studier i svenska under gymnasietiden, minst 5 kurser

IB-examen, Swedish B, gäller gymnasieutbildning som avslutats före 1 januari 2010 (ger grundläggande behörighet i svenska)

EB-examen, språk 1 eller 2

GCSE (tidigare GCE) med O Level i svenska

IGCSE i svenska

Utländska gymnasiestudier i svenska, danska, norska, se respektive landblad för bedömning

Allmänna språkexamina (Utbildningsstyrelsen Finland) nivå 7 (av 9), från 1 februari 2002 nivå 5 (av 6) (motsvarar tidigare högsta nivå) ger behörighet motsvarande Svenska B

Blekinge Tekniska Högskola:
Svenska för invandrade akademiker (SIA001), ger behörighet motsvarande Svenska kurs B.

Högskolan i Borås:
Kurs Svenska som andraspråk för utländska akademiker med inriktning mot samhälle och arbetsliv, 60hp, ger behörighet motsvarande Svenska kurs B och Samhällskunskap kurs A

Högskolan Dalarna:
Svenska som andraspråk för akademiker III, gavs sista gången HT2011 och ersatte Nybörjarsvenska för akademiker III. Genomgången utbildning ger motsvarande behörighet i Svenska kurs B

Stockholms universitet:
Behörighetsgivande kurs i svenska, 2007-, ger behörighet i Svenska som andraspråk kurs B och Samhällskunskap kurs A

Svenska som främmande språk nivå 3, 20 poäng. 1995 – juni 2007. Ger behörighet i Svenska som andraspråk kurs B och Samhällskunskap kurs A

Påbyggnadskurs i svenska som främmande språk, NS0310, ger behörighet motsvarande Svenska B

Nedan förtecknas vilka etapper/åk i svenska som ger grundläggande behörighet enligt de övergångsregler som gäller för den som uppfyller kraven i svenska för allmän behörighet (2 åk svenska, motsvarande) enligt äldre regler och inte uppfyller krav på motsvarande svenska B. Kraven i svenska för grundläggande behörighet höjdes från lägst 2 åk motsvarande till svenska B när programgymnasiet infördes.

Inget betygskrav för betyg i skala 1 – 5

Samma utbildningar som kurs 2

Ämneskod 6560S, 6560L linje/åk se nedan

Etapp 2 (6560S02, 6560L02) på komvux

åk 2 på 2- eller 3-årig linje (201 – 222, 274, hela 700-serien HSENT, hela 400-serien)

Svenska språket (6560S)
och
Svenska litteraturkunskap och språklig orientering (6560L)

Motsvarande betyg i svenska från fackskolan (227, 228)

Svenska på 2-årig kurs för laboratorietekniker vid Värnhemsskolan i Malmö, Västberga gymnasium i Stockholm, Aschebergsgymnasiet och Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg (kursen är densamma som på 2-årig social linje, gäller även engelska, matematik och idrott)

2 åk på 2-årig specialkurs

Svenska språket (6560S)
och
Svenska litteraturkunskap och språklig orientering (6560L)

Svenska på teknisk kompletteringskurs, påbyggnadsutbildning

Kungsholmens gymnasium, SV516, SV517 och SV520


Följande utbildningar ger endast grundläggande behörighet i Svenska:
- Preparandutbildning i svenska med godkänt resultat
- Rikstest, testet har upphört
- Diplom i Svenska III, enl UKÄ:s studieplan 68-09-20 (upphörde i samband med införande av Rikstestet, SLTAP)
- Swedish Language Test for Academic Purposes (SLTAP)
- Svenska åk 2 med lägst betyg 3 i vardera svenska språket och litteraturkunskap och språklig orientering (krav på lägst betyg 3 gäller inte om svenska ingår i avgångsbetyg från svensk gymnasieskola).
- Svenska etapp 2 med lägst betyg 3 i vardera svenska språket och litteraturkunskap och språklig orientering (krav på lägst betyg 3 gäller inte om svenska ingår i avgångsbetyg från komvux).
- Svenska för nybörjare AI/AII, 20 poäng samt svenska språket och kulturen I-II, 10 p (Luleå tekniska universitet), samt Svenska på avancerad nivå, 10 poäng (totalt 40 poäng), Luleå tekniska universitet.

Svenska yrkesinriktade språktester
Dessa språktester ger grundläggande behörighet i svenska:
- Socialstyrelsens språkprov för utländsk hälso- och sjukvårdspersonal, provet upphörde 2004-12-31
- Yrkesförberedande kurs i svenska för utländska veterinärer, provet upphörde 2004-12-31

Mittuniversitetet (Mitthögskolan)
Svenska språket BE, Svenska för utländska akademiker SV017U (30 hp). Ger behörighet motsvarande grundläggande behörighet i svenska. Gavs första gången vårterminen 2014.

- Folkhögskola med intyg över grundläggande behörighet eller SÖ:s intyg om allmän behörighet utfärdat senast 1998-06-30

Swedish as a Second Language, part 1, Umeå universitet

Swedish as a Second Language, part 2, Umeå universitet

Svenska som andra/främmande språk, etapp 2

Svenska som andra/främmande språk i avgångsbetyg från gymnasieskola, t.ex. SV2200

Svenska som C-språk från svenskt gymnasium

Svenska kurs C från svenskt gymnasium

Swedex - test i svenska språket

IB-examen , Swedish B, gäller gymnasiebetyg som avslutats efter 1 januari 2010

Senast uppdaterad av Therese Åhlenius 10 september 2020