Gå till huvudinnehåll

Äldre skolformer

Fackskola

Skolformen fanns under åren 1963 – 1971 (den sista klassen gick ut 1972).

Fackskolan var en tvåårig utbildning med tre grenar, social, ekonomisk och teknisk.

Fackskolan ersattes av gymnasieskolans tvååriga linjer.

Eleven erhöll avgångsbetyg där ämnesbetygen utfärdades i skala 1 – 5 (sifferbetyg).

Meritvärdering och behörighet bedöms efter samma regler som för avgångsbetygen.

Studentexamen

Skolform som ersattes av gymnasiets treåriga linjer i slutet av sextiotalet.

Elev erhöll ämnesbetyg utfärdade med bokstavsbetyg. Betyg översätts till skala 1 – 5 (sifferbetyg).

För studentbetyg, normalskolekompetens eller motsvarande med gamla bokstavsbetyg ges följande värden:

Berömlig (A)

                     5

Med utmärkt beröm godkänt (a)

                     5

Med beröm godkänd (AB)

                     4

Icke utan beröm godkänd (Ba)

                     3

Godkänd (B)

                     3

Icke fullt godkänd (BC)

                     1

Icke godkänd (C)

                     1

 

Meritvärdering och behörighet bedöms efter samma regler som för avgångsbetygen.

Se information om studentexamen

Normalskolekompetens

Skolform fram till slutet av sextiotalet.

Elev erhöll ämnesbetyg utfärdade med bokstavsbetyg.

Betyg översätts till skala 1 – 5 (sifferbetyg). Se tabell under "Studentexamen".

Meritvärdering och behörighet bedöms efter samma regler som för avgångsbetygen.

Se information om Normalskolekompetens

Senast uppdaterad 10 september 2020