Gå till huvudinnehåll

Normalskolekompetens

Obligatoriska ämnen på alla linjer

Läroämnen:

Kristendomskunskap, modersmålet, engelska, historia med samhällslära, geografi, biologi med hälsolära (näst högsta klassen) samt kemi (näst högsta klassen)

Anm: På allmänna linjen och reallinjen kan under vissa förutsättningar ett främmande språk bytas ut mot ett annat.

Övningsämnen:

Teckning, musik, gymnastik med lek och idrott, slöjd (på reallinje B i båda klasserna, eljest endast i högsta klassen), hemkunskap och hushållsgöromål samt barnavård (näst högsta klassen).

Speciella läroämnen för respektive linjer

Humanistisk
linje A
Humanistisk
linje B
Allmän linje A Allmän linje
B
Reallinje
A
Reallinje
B

Andra språket

Tredje språket

Psykologi

Andra språket

Tredje språket

Matematik 3 tim

Andra språket

Psykologi

Matematik 3 tim

Andra språket

Psykologi

Biologi med hälsolära (större kurs)

fysik (näst högsta klassen) och kemi (högsta klassen)

Matematik 3 tim

Biologi m hälsolära (större kurs)

eller Fysik (näst högsta klassen) och

kemi (högsta klassen)

Psykologi

Matematik 2 tim

Biologi m hälsolära (större kurs) eller fysik (näst högsta klassen) och kemi (högsta klassen)

Dessutom utökade kurser i hushållsinriktade övningsämnen.

 

 

Anm: Andra språket kan få bytas ut mot tredje språket

 

 

 

 

 

Tillvalsämnen = frivilliga ämnen (endast ett tillvalsämne får väljas) 

Humanistisk
linje A
Humanistisk
linje B
Allmän linje A

Allmän linje
B

Reallinje
A
Reallinje
B

Matematik 2 tim

Fysik (näst högsta klassen)

Fysik (näst högsta klassen)

Matematik 2 tim

Fysik (näst högsta klassen)

Psykologi

Andra språket

Tredje språket

Fysik (näst högsta klassen)

Estetisk variant:

Vid vissa flickskolor kan man välja estetiska varianter av linjerna – dock ej av reallinje B – med något av följande ämnen (3 veckotimmar):

teckning (större kurs), musik (större kurs), dramatik, konstnärlig dans, filmkunskap eller teckning (1 vt) + slöjd (2 vt). Den som väjer sådan variant avstår i näst högsta klassen från tre av klassens fem timmar i hushållsgöromål och hemkunskap och kan i högsta klassen inte ha tillvalsämne. Även estetisk variant ger normalskolekompetens.

 

OBS! Matematik på humanistisk linje B och allmän linje A = matematik från reallinje A