Gå till huvudinnehåll

Studentexamen

(Betyg utfärdat t. o. m. 1968)

1954 års gymnasieordning hade tre olika linjer, nämligen allmänna linjen med en social och en språklig gren, latinlinjen med en helklassisk och en halvklassisk gren och reallinjen med en biologisk, en matematisk och en teknisk gren. Ämnena på de olika linjerna framgår av nedanstående uppställning.

Allmänna linjen

Grenar: Social   Språklig

Studentbetyg t o m högsta ringens kurs

kristendom

svenska                

engelska

historia*)

samhällsk*)

geografi

filosofi

matematik

biologi

 

kristendom

svenska

engelska

tyska

franska

historia*)

samhällsk*)

geografi

filosofi 

Betyg för
flyttn till
högsta ring

franska

kemi

 

Betyg för
flyttn till näst
högsta ringen

tyska

fysik

matematik

biologi

kemi

fysik

Realexamens
betyg eller
motsvarande

 

 

Tillvalsämnen
= frivilliga
ämnen t o m
högsta ringen
(högst två)

fransk

tilläggskurs

fysik

biologi

Tillvalsämnen
= frivilliga
ämnen t o m
näst högsta
ringen

tysk tilläggs-
kurs

 

 

Latinlinjen

Grenar: Halvklassisk Helklassisk

Studentbetyg t o m högsta ringens kurs

kristendom

svenska

engelska

historia*)

samhällsk*)

latin

franska

filosofi

kristendom

svenska

latin

grekiska

historia*)

samhällsk*)

filosofi

Betyg för
flyttn till
högsta ring

tyska

franska

Betyg för
flyttn till näst
högsta ringen

geografi

biologi

tyska

geografi

biologi

Realexamens
betyg eller
motsvarande

matematik

fysik

kemi

matematik

fysik

kemi

Tillvalsämnen
= frivilliga
ämnen t o m
högsta ringen
(högst två)

tyska

geografi

fransk

tilläggskurs

geografi

biologi

Tillvalsämnen
= frivilliga
ämnen t o m
näst högsta
ringen

 

 

Reallinjen

Grenar: Biologisk Matematisk Teknisk

Studentbetyg t o m högsta ringens kurs

kristendom

svenska

engelska

historia*)

samhällsk*)

matematik

biologi

fysik

kemi

kristendom

svenska

engelska

historia*)

samhällsk*)

matematik

fysik

kemi

svenska

engelska

historia*)

samhällsk*)

matematik

fysik

kemi

ellära o

mättekn

materiallära

mekanik

Betyg för
flyttn till
högsta ring

franska

franska

tyska

ritteknik

projektionslära

Betyg för
flyttn till näst
högsta ringen

tyska

geografi

tyska

geografi

biologi

franska

kristendom

geografi

biologi

Realexamens
betyg eller
motsvarande

 

 

 

Tillvalsämnen
= frivilliga
ämnen t o m
högsta ringen
(högst två)

fransk

tilläggskurs

geografi

filosofi

fransk

tilläggskurs

geografi

filosofi

biologi

 

Tillvalsämnen
= frivilliga
ämnen t o m
näst högsta
ringen

tysk tilläggs-
kurs

tysk tilläggs-
kurs

tysk tilläggs-
kurs

*) Dessa två ämnen kan ersättas av ämnet historia med samhällslära

Enligt skolstadgan gällande fram till 1950 är:

latingymnasium eller latinlyceum realgymnasium eller reallyceum
Obligatoriska ämnen
(i högsta ring)
Tillvalsgrupp
(en komb obligatorisk)
Obligatoriska ämnen Tillvalsgrupp

Kristendomskunskap

Modersmål

Latin

Franska

Historia med samhällslära

1 tyska, engelska, geografi

2 tyska, engelska, filosofi

3 engelska, geografi, biologi

4 grekiska, tyska

5 grekiska, engelska

6 grekiska, filosofi

7 tyska, engelska, matematik

8 engelska, matematik, fysik

9 engelska, matematik, fysik

10 tyska, engelska, biologi

11 engelska, biologi, kemi

Kristendomskunskap

Modersmål

Engelska

Historia m samhällslära

Matematik, allmän kurs

1 tyska, franska, geografi

1 tyska, franska, filosofi

3 franska, geografi, biologi

4 tyska, franska, fysik

5 franska, tyska, kemi

6 biologi, fysik, kemi

7 matematik spec, fysik, kemi

Dessutom om rektor och lärare så bedömer rimligt, kan elev efter fritt val läsa ytterligare ett ämne i de två högsta ringarna/kretsarna (tilläggsämne).