Gå till huvudinnehåll

Avgångsbetyg

Avgångsbetyg

Gymnasieskolans två- och treåriga linjer har ersatts av gymnasieskolans program. Elev som genomgått gymnasieskolans linjer har avgångsbetyg med ämnesbetyg utfärdade i skala 1 – 5 (sifferbetyg).

Se förteckning över de vanligaste ämneskoderna.

Mindre studiekurs

Se avsnittet Behörighet i menyn.

Utökad studiekurs

Elev med avgångsbetyg från gymnasieskolans linjer kan ha deltagit i undervisning i ett eller flera ämnen som inte är obligatoriska för den studieväg som eleven går, så kallad utökad studiekurs.
I avgångsbetyget dokumenteras utökad studiekurs med slutsiffran 8 i studievägs- och ämneskoderna.

Vid beräkning av betygspoäng jämställs betyg i utökad studiekurs med kompletteringsbetyg.

Senast uppdaterad av Therese Åhlenius 10 september 2020