Gå till huvudinnehåll

Meritvärdering

Sökande som uppfyller kraven för grundläggande behörighet genom avgångsbetyg från gymnasieskolans linjer eller betyg från äldre gymnasieutbildning (specialkurser, fackskola m.m.) meritvärderas enligt följande:

Beräkning av jämförelsetal

Samtliga betyg som ingår i slut/avgångsbetyget räknas.

Betyg inom ramen för utökad studiekurs räknas endast om det krävs för behörighet eller höjer jämförelsetalet.

Betyg i idrott och hälsa/gymnastik räknas endast med om det krävs för behörighet eller höjer jämförelsetalet.

Meritpoäng

Sökande får inte tillgodoräkna sig reella meritpoäng. Däremot kommer sökande med dessa betyg att från och med antagning till höstterminen 2015 få meritpoängskompensation, ett påslag till jämförelsetalet (max 2,5).  

Detta gäller sökande som har ett avgångsbetyg från gymnasieskolans linjer med betyg i skala 1-5 eller från ännu äldre skolsystem.

För sökande som har ett jämförelsetal upp till 10,00 ges ett påslag på 0,5.
För sökande med ett jämförelsetal mellan 10,01 och 20,0 fördelas 0,51-2,5 linjärt.
Nytt meritvärde för sökande som tidigare haft 20,00 blir 22,5.
Kompensationen läggs till jämförelsetalet efter att eventuella kompletteringar har medräknats.

Hur mycket kompensationen blir kan utläsas av denna meritpoängskompensationstabell.

Kompletteringsbetyg

Behörighetskomplettering räknas alltid med.

Sökande får tillgodoräkna nytt, högre betygsvärde i kurs/ämne som kan ersätta ett lägre betygsvärde i slut-/avgångsbetyget, utbyteskomplettering.

Utbyteskomplettering i avgångsbetyg

Sökande får tillgodoräkna betyg i kurs/ämne som inte ingår i slut-/avgångsbetyget om det höjer jämförelsetalet, tilläggskomplettera.

Gy11/Vux12-kurser kan aldrig tillgodoräknas som tilläggskompletteringar.

Senast uppdaterad av markal 10 september 2020