Gå till huvudinnehåll

Tillämpningsbeslut behörighet

Grundläggande behörighet

För sökande med avgångsbetyg som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet i svenska och/eller engelska och som efter den 1 juli 2025 kompletterar krävs godkända betyg i svenska 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt matematik 1 a-c. Sökande behöver inte styrka underliggande kurser i svenska och engelska dvs det räcker med godkänt betyg i svenska 3 och engelska 6. Sökande som har avgångsbetyg med matematik behöver inte komplettera med matematik, oavsett betyg, årskurs och linje. För sökande som senast 1 juli 2025 har kompletterat den grundläggande behörigheten gäller äldre bestämmelser och sökande är även fortsättningsvis behörig. (Bedömningshandboksgruppen 2014-12-02, 2015-02-10, 2015-06-26, 2016-12-05, 2020-04-29, 2021-04-26)

Sökande med avgångsbetyg som saknar grundläggande behörighet i svenska kan komplettera med Svenska 2 eller Svenska 3 för grundläggande behörighet. Svenska C godtas inte. Efter den 1 juli 2025 gäller dock skärpta krav, se tillämpningsbeslut ovan. (Bedömningshandboksgruppen 2012-08-29)

Sökande med avgångsbetyg som saknar grundläggande behörighet i svenska och engelska kan komplettera med Gy11/Vux12-kurser, godkänt betyg i Svenska 2 eller Svenska 3 och Engelska 5 för att uppfylla kraven. Efter den 1 juli 2025 gäller dock skärpta krav, se tillämpningsbeslut ovan. (Bedömningshandboksgruppen 2012-03-26)

  

Senast uppdaterad av Viveka Sahlberg 28 april 2021