Gå till huvudinnehåll

Tillämpningsbeslut urval

Urval

Sökande i BI som genom komplettering höjer sitt meritvärde deltar med det högre meritvärdet också i BII. Detta under förutsättning att kompletteringsbetyget har utfärdats efter avgångsbetyget alternativt att kompletteringsbetyget avser en annan skolform. Kompletteringsbetyget kan avse utbytes- och tilläggskomplettering (ej GY11-kurser för tilläggskomplettering). Komplettering ska bara räknas om sökande höjer sitt meritvärde. (Bedömningshandboksgruppen 2007-12-11)

Sökande som tillgodoräknar sig ämnesbetyg i utökad studiekurs ingår i BI. (Bedömningshandboksgruppen 2007-12-11)

Senast uppdaterad av Therese Åhlenius 10 september 2020