Gå till huvudinnehåll

Treåriga yrkesinriktade linjer

På de treåriga yrkesinriktade linjerna lästes yrkesämnena i moduler. Av avgångsbetyget framgår hur många moduler som erbjudits eleven och hur många som godkänts.

Antalet erbjudna och godkända moduler påverkar inte den grundläggande behörigheten.

Godkända moduler räknas inte med i meritvärderingen.

Obligatoriska ämnen för samtliga linjer:

  • svenska

  • samhällskunskap

  • engelska allmän/särskild kurs

  • idrott

  • samt ett tillvalsämne

Fördelningen av timmar på olika årskurser beslutades lokalt och fullständig kurs i ämnet motsvarar 2 åk social linje.

Efter årskurs två kunde elev som tredje år välja teoretisk kompletteringskurs – HSE eller NT. Ämnesbetyg från årskurs tre motsvarar då ämnesbetyg från treårig teoretisk linje.

Betyg i matematik motsvarande S- respektive N/T-linjen anges med S respektive N i ämneskoden.

Frivilliga val

Elever med avgångsbetyg från gymnasieskolans tvååriga yrkesinriktade linjer och specialkurser kan ha bytt ut undervisning i ett eller flera yrkesinriktade ämnen mot ämne på en annan studieväg än den eleven själv tillhör (inbytesämne/fritt tillval).

Fritt tillval är ett obligatoriskt ämne (alltså inte frivilligt ämne eller utökad studiekurs). Detta innebär att i vissa fall kan betyg från årskurs 2 innehålla två betyg i samma ämne.


Senast uppdaterad av Therese Åhlenius 10 september 2020