Gå till huvudinnehåll

Folkhögskola

Allmänt

Sökande kan genom studier vid folkhögskola uppfylla kraven för behörighet till högskoleutbildning.

Folkhögskolekurser kan både vara av teoretisk karaktär (allmän) eller vara mer yrkesinriktade.

För att en folkhögskolekurs ska ge grundläggande behörighet ska den omfatta minst 30 veckor. För att erhålla grundläggande behörighet krävs att det är en allmän kurs eller en allmän kurs med särskild inriktning.

För att eleven ska erhålla ett studieomdöme krävs att kursen till hälften består av allmänna ämnen.

Elev vid folkhögskola avgör själv om den vill ha studieomdöme eller inte. Sökande med intyg om grundläggande behörighet som saknar studieomdöme ingår inte i Grupp BF.

Behörighet från kurser lästa på folkhögskola ger motsvarande kunskaper. Dessa kurser ger inte några meritpoäng. 
(Bedömningshandboksgruppen 2008-01-10)

Dokumentation

Behörighet från folkhögskola ska styrkas genom särskilt intyg.

Intyget ska innehålla dels, studiernas omfattning (omfattningskrav), dels vilka kurser som har lästs vid folkhögskolan (innehållskrav). Intyget ska vara underskrivet av rektor.

Under en övergångperiod kan det förekomma intyg där både kärnämnen och Gy11-kurser ingår.

Intyg om behörighet från folkhögskola enligt äldre bestämmelser (med kärnämnen) kan utfärdas fram t.o.m. den 30 juni 2015.

På äldre intyg om behörighet från folkhögskola skrevs ämnena i årskurser eller etapper (utfärdades fram till 1 juli 1998)

Senast uppdaterad av Therese Åhlenius 10 september 2020