Gå till huvudinnehåll

Behörighet

Grundläggande behörighet genom folkhögskolestudier ska styrkas genom intyg om grundläggande behörighet.

Sökande med intyg om allmän behörighet från utbildning som avslutats före den 1 juli 1998 uppfyller kraven för grundläggande behörighet genom övergångsregler.

Särskilt intyg, utarbetat av Folkbildningsrådet och VHS/UHR, ska användas för att styrka grundläggande/allmän behörighet som uppfylls genom studier vid folkhögskola.

Grundläggande behörighet har den som genomgått:

 • en treårig folkhögskoleutbildning,

  eller

 • en tvåårig folkhögskoleutbildning som bygger på minst ett års studier i gymnasieskolan,

  eller

 • en tvåårig folkhögskoleutbildning som bygger på grundskolan och minst ett års yrkesverksamhet,

  eller

 • en ettårig folkhögskoleutbildning som bygger på minst två års studier vid gymnasieskola

 

Dessutom krävs kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i följande gymnasiala kurser:

 • Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

 • Engelska 5 och 6

 • Matematik 1a, b eller c

 • Historia 1a1

 • Naturkunskap 1a1*

 • Religionskunskap 1

 • Samhällskunskap 1a1.

 *kan ersättas av Biologi 1, Kemi 1 och Fysik 1 (Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2)
(Beslut NBA 2016-06-22)

Sökande som i sin folkhögskoleutbildning inte har läst de gymnasiegemensamma ämnen som krävs för grundläggande behörighet kan styrka dessa med kunskaper på annat sätt, t.ex. med godkänt betyg i motsvarande kurs/ämne från nuvarande eller äldre gymnasieskola eller komvux på samma nivå eller högre.

Senast uppdaterad av Therese Åhlenius 10 september 2020