Gå till huvudinnehåll

Allmän behörighet (äldre intyg)

För att uppfylla kraven för grundläggande behörighet genom äldre folkhögskoleutbildning gäller följande:

För sökande med intyg om allmän behörighet till högskolestudier krävs att den sökande uppfyller följande tre delkrav:

  1. en avslutad minst 2-årig utbildning som bygger på grundskolan

  2. ämnet svenska i en omfattning som motsvarar minst två årskurser på någon linje i gymnasieskolan alternativt lägst betyget Godkänd i Svenska B

  3. ämnet engelska i en omfattning som motsvarar två årskurser på någon linje i gymnasieskolan alternativ lägst betyget Godkänd i Engelska A

Den studerande kan uppfylla kraven för allmän behörighet i kombination med studier i andra skolformer. Kurs/kurser på folkhögskola ska dock alltid omfatta minst 30 veckor på heltid.

Observera att de skärpta kraven träder in om sökande inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet enligt ovan senast 30 juni 2015. Då måste sökande komplettera med Svenska 3, Engelska 6 och Matematik 1.

Uppgifter om särskild behörighet som sökande erhållit genom studier vid folkhögskola ska också styrkas med det särskilda intyget från rektor.

Särskild prövning vid folkhögskola godtas inte.

Andra äldre intyg om behörighet från folkhögskola

I de fall intyg om allmän behörighet saknas kan äldre folkhögskolestudier styrkas med intyg från vinterkursens tredje årskurs (38 veckor) om det för övrigt verkar rimligt. Av intyget måste då minst 2-årig svenska och engelska framgå, i annat fall kan sökande komplettera med svenska och engelska.

Även intyg från folkhögskola där kraven för Huvudgrupp 3 och Undergrupp 3 har intygats kan godkännas för grundläggande behörighet om det för övrigt verkar rimligt. Svenska och engelska i minst två årskurser måste också styrkas.

Senast uppdaterad av Therese Åhlenius 10 september 2020