Gå till huvudinnehåll

Intyg med kärnämnen t om juni 2015

Övergångsbestämmelser gäller för de som börjar läsa på folkhögskola före den 1 juli 2013 och som före den 1 juli 2015 har fått ett intyg på grundläggande behörighet enligt de äldre bestämmelserna.

Grundläggande behörighet har den som genomgått:

 • en treårig folkhögskoleutbildning,

  eller

 • en tvåårig folkhögskoleutbildning som bygger på minst ett års studier i gymnasieskolan,

  eller

 • en tvåårig folkhögskoleutbildning som bygger på grundskolan och minst ett års yrkesverksamhet,

  eller

 • en ettårig folkhögskoleutbildning som bygger på minst två års studier vid gymnasieskola

 

Dessutom krävs att den sökande har av folkhögskolan intygade kunskaper motsvarande Godkänd nivå i gymnasieskolans kärnämnen:

 • Svenska/Svenska som andra språk A och B

 • Engelska A

 • Samhällskunskap A

 • Religionskunskap A

 • Matematik A

 • Naturkunskap A*

Sökande som i sin folkhögskoleutbildning inte har läst de kärnämnen som krävs för den grundläggande behörigheten kan styrka dessa kunskaper på annat sätt, t.ex. med godkänt betyg i kurs från komvux på samma nivå eller högre. 

 * kan ersättas av Biologi A, Fysik A och Kemi A, alternativt Biologi 1 Kemi 1 och Fysik 1 (Fysik 1a alt Fysik 1b1+1b2)
(Beslut NBA 2016-06-22)

Skärpta krav för de som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet

Sökande som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet enligt ovan måste från och med 1 juli 2015 komplettera med de kärnämnen som saknas samt Svenska 3, Engelska 6 och Historia 1a1.


(Bedömningshandboksgruppen 2012-08-29, 2012-10-03 och 2012-11-07)

Senast uppdaterad av Therese Åhlenius 10 september 2020