Gå till huvudinnehåll

Meritvärdering

För att konkurrera i betygsurvalsgruppen BF ska sökande ha erhållit studieomdöme.

Studieomdöme har följande poängvärde:

4          Utmärkt
3,5 Mycket god - Utmärkt (fr.o.m. 2014)

3

Mycket god
2,5 God - Mycket god (fr.o.m. 2014)
2 God
1,5 Mindre god - God (fr.o.m. 2014)
1 Mindre God

 

I äldre folkhögskoleintyg förekommer ibland fler än ett omdöme från samma kurs och kurstillfälle. I detta fall registreras ett medelvärde av studieomdömena.

För sökande som genomgått flera folkhögskoleutbildningar, som var för sig uppfyller villkoren för grundläggande behörighet och urvalsgruppsplacering, och därvid fått olika studieomdömen, ska utbildningen med bäst studieomdöme användas.

Behöriga sökande från folkhögskola som saknar studieomdöme deltar inte i betygsurvalet, och kan endast antas om det det finns lediga platser efter det att alla sökande i betygs- och högskoleprovsurvalet har antagits. 

Poängvärdet påverkas inte av ämnes- eller kursbetyg som erhållits i gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning.

Senast uppdaterad av Therese Åhlenius 10 september 2020