Gå till huvudinnehåll

Tillämpningsbeslut behörighet

Grundläggande behörighet

Sökande med intyg från folkhögskola om allmän behörighet där sökande behöver komplettera med svenska och/eller engelska för allmän behörighet måste från och med 1 juli 2015 komplettera med Svenska 3, Engelska 6 och Matematik 1.

Sökande med äldre intyg med kärnämnen från folkhögskola som saknar grundläggande behörighet måste från och med 1 juli 2015 komplettera med de kärnämnen som saknas samt Svenska 3, Engelska 6 och Historia 1a1.
(Bedömningshandboksgruppen 2012-08-29, 2012-10-03 och 2012-11-07)

Sökande med intyg från folkhögskola där den sökande saknar några kärnämnen/gymnasiegemensamma ämnen kan komplettera med Gy11-kurser på samma nivå eller högre.
Underliggande nivåer behöver inte styrkas.
(Bedömningshandboksgruppen 2013-01-08, ändrat 2020-12-16)

Om den sökande sedan tidigare har Svenska B och sedan läser på folkhögskolan och får ett nytt intyg om behörighet med Gy11-kurser där Svenska 3 saknas så måste hon/han komplettera med Svenska 3. Underliggande nivåer behöver inte redovisas (Svenska 1 och 2).
(Bedömningshandboksgruppen 2013-01-08) 

Senast uppdaterad av Viveka Sahlberg 24 februari 2021