Gå till huvudinnehåll

Gymnasieexamen komvux

Den 1 juli 2012 infördes gymnasieexamen inom kommunal gymnasial vuxenutbildning (Vux12-kurser).
Studier avslutas med en gymnasieexamen från ett högskoleförberedande program eller yrkesexamen.
Betyg i enstaka kurser dokumenteras i utdrag ur betygskatalogen.

Betyg ges i skala A – F där A är det högsta betyget. A – E är godkända betyg, F är underkänt.

I en gymnasieexamen utfärdad från den 1 januari 2017 får alla kurser från kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå ingå samt betyg från gymnasieskola med undantag av Idrott och hälsa 1. Betyg på en delkurs får inte heller ingå.

Högskoleföreberedande examen

En högskoleförberedande examen omfattar 2 400 gymnasiepoäng.

För högskoleförberedande gymnasieexamen krävs lägst betyget godkänt (E) i minst 2 250 gymnasiepoäng.


I de godkända betygen måste följande kurser ingå:

  • Svenska eller svenska som andra språk på sammanlagt 300 gymnasiepoäng (svenska 1 – 3, alternativt svenska som andraspråk 1 – 3)

  • Engelska på sammanlagt 200 gymnasiepoäng (engelska 5 och 6).

  • Matematik på sammanlagt 100 gymnasiepoäng

  • Godkänt betyg på gymnasiearbetet

En sådan gymnasieexamen ska även, utöver det som framgår ovan punkterna, innefatta betyg på en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap samt i förekommande fall matematik  i den omfattning som framgår av bilaga 3 till skollagen (2010:800) när det gäller det högskoleförberedande program i gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar. Betyg i naturkunskap får ersättas med betyg på kurser i biologi, fysik och kemi.
Övriga betyg som ingår i examen ska, till övervägande del, vara satta på andra kurser som får ingå i ett och samma nationella högskoleförberedande program.

Yrkesexamen

En yrkesexamen omfattar 2 400 gymnasiepoäng.

För yrkesexamen krävs lägst betyg godkänt (E) i minst 2 250 gymnasiepoäng. I de godkända betygen måste följande kurser ingå:

  • Svenska eller svenska som andra språk 1

  • Engelska 5

  • Matematik 1 a

  • Godkänt betyg på gymnasiearbetet

En yrkesexamen ska dessutom innefatta betyg på en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap med sammanlagt 50 gymnasiepoäng i varje ämne och innehålla betyg som till övervägande del är satta på kurser som får ingå i ett och samma nationella yrkesprogram i gymnasieskolan med sammanlagt högst 1 800 gymnasiepoäng.

 

 

Senast uppdaterad av Therese Åhlenius 10 september 2020