Gå till huvudinnehåll

Gymnasieexamen komvux

Den 1 juli 2012 infördes gymnasieexamen inom kommunal gymnasial vuxenutbildning (Vux12-kurser).
Studier avslutas med en gymnasieexamen från ett högskoleförberedande program eller yrkesexamen.
Betyg i enstaka kurser dokumenteras i utdrag ur betygskatalogen.

Betyg ges i skala A – F där A är det högsta betyget. A – E är godkända betyg, F är underkänt.

Högskoleföreberedande examen

En högskoleförberedande examen omfattar 2 400 gymnasiepoäng.

För högskoleförberedande gymnasieexamen krävs lägst betyget godkänt (E) i minst 2 250 gymnasiepoäng.


I de godkända betygen måste följande kurser ingå:

  • svenska eller svenska som andra språk på sammanlagt 300 gymnasiepoäng (svenska 1 – 3, alternativt svenska som andraspråk 1 – 3)

  • engelska på sammanlagt 200 gymnasiepoäng (engelska 5 och 6).
  • matematik på sammanlagt 100 gymnasiepoäng

  • godkänt betyg på gymnasiearbetet

Betyg i naturkunskap får ersättas med betyg på kurser i biologi, fysik och kemi.
Övriga betyg som ingår i examen ska, till övervägande del, vara satta på andra kurser som får ingå i ett och samma nationella högskoleförberedande program.

Yrkesexamen

En yrkesexamen omfattar 2 400 gymnasiepoäng.

För yrkesexamen krävs lägst betyg godkänt (E) i minst 2 250 gymnasiepoäng. I de godkända betygen måste följande kurser ingå:

  • svenska eller svenska som andra språk 1

  • engelska 5

  • matematik 1 a

  • godkänt betyg på gymnasiearbetet

En yrkesexamen ska dessutom innefatta betyg på en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap med sammanlagt 50 gymnasiepoäng i varje ämne.

 

Senast uppdaterad 14 mars 2017