Gå till huvudinnehåll

Gymnasieexamen

Allmänt

Gymnasieskola 2011 – Gy11 är indelad i 18 nationella program. Studierna avslutas med en gymnasieexamen.

För elever som inte uppfyller samtliga krav för en examen utfärdas ett studiebevis. Betyg i betygsskala A – F där A är det högsta betyget. A – E är godkända betyg, F är underkänt.

Följande sex program är högskoleförberedande: Följande tolv program är yrkesprogram:
Ekonomprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet

Estetiska programmet

Bygg- och anläggningsprogrammet

Humanistiska programmet

El- och energiprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet

Fordons- och transportprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet

Teknikprogrammet Hantverksprogrammet
 

Hotell- och turismprogrammet

 

Industritekniska programmet

  Naturbruksprogrammet
 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

 

VVS- och fastighetsprogrammet

 

Vård- och omsorgsprogrammet

Senast uppdaterad av Therese Åhlenius 10 september 2020