Gå till huvudinnehåll

Meritvärdering

Sökande som uppfyller grundläggande behörighet genom examen från högskoleförberedande program eller yrkesexamen, meritvärderas enligt nedan.

Dubbla gymnasieexamen

Om sökande har fler än en gymnasieexamen beräknas meritvärdet på det betyg som ger det högsta meritvärdet. Vid meritvärderingen kan betyg kombineras från de båda examensbevisen (behörighet, utbyte och meritpoäng). Meritvärdet optimeras utifrån vad som ger bäst meritvärde för respektive sökalternativ.

Beräkning av jämförelsetal

Samtliga betyg i de kurser som ingår i examen räknas. Betyg i  gymnasiearbetet på 100 gymnasiepoäng medräknas inte.

Betyg i utökade kurser räknas endast med i jämförelsetalet om kursen krävs för behörighet, eller om kursen räknas med som meritpoängskurs. Om sökande med yrkesexamen har betyg i Svenska 2 och/eller Svenska 3 som utökad kurs och senare kompletterar med högre betyg i Svenska som andraspråk 2 och/eller Svenska som andra språk 3 räknas den kombination av kurser som ger bäst meritvärde.

Kompletteringsbetyg

Betyg i kurser som kompletterats för behörighet räknas alltid med, behörighetskomplettering. Sökande får tillgodoräkna sig nytt högre betyg i kurs som ingår i examen, utbyteskomplettering.

Inga tilläggskompletteringar medräknas. Endast kurser som krävs för behörighet, eller betyg i kurser som ger meritpoäng samt utbyteskompletteringar medräknas.

 

Meritpoäng

Sökande får tillgodoräkna meritpoäng för vissa kurser i moderna språk, engelska och matematik. Lägst betyg E krävs. Högre betyg ger inte fler meritpoäng. Betyg i utökad kurs kan ge meritpoäng och betyget räknas då med i jämförelsetalet.

Sökande kan maximalt få 2,5 meritpoäng. Kurser som krävs för behörighet ger inte meritpoäng.

För sökande som har betyg i fler kurser som kan ge meritpoäng räknas de kurser som ger bästa meritvärdet (kurser i examen, utökade kurser och/eller kompletteringsbetyg).

Kurser lästa på folkhögskola samt basår vid ett universitet/högskola eller andra motsvarande kunskaper ger inte meritpoäng. 

 

 

Senast uppdaterad av Viveka Sahlberg 10 september 2020