Gå till huvudinnehåll

Meritvärdering

Sökande som uppfyller grundläggande behörighet genom examen från högskoleförberedande program eller yrkesexamen, meritvärderas enligt följande:

Beräkning av jämförelsetal

Samtliga betyg i de kurser som ingår i examen räknas. Betyg i  gymnasiearbetet på 100 gymnasiepoäng medräknas inte.

Betyg i utökade kurser räknas endast med i jämförelsetalet om kursen krävs för behörighet, eller om kursen räknas med som meritpoängskurs.

Kompletteringsbetyg

Betyg i kurser som kompletterats för behörighet räknas alltid med, behörighetskomplettering. Sökande får tillgodoräkna sig nytt högre betyg i kurs som ingår i examen, utbyteskomplettering.

Inga tilläggskompletteringar medräknas. Endast kurser som krävs för behörighet, eller betyg i kurser som ger meritpoäng samt utbyteskompletteringar medräknas.

Meritpoäng

Sökande får tillgodoräkna meritpoäng för vissa kurser i moderna språk, engelska och matematik. Lägst betyg E krävs. Högre betyg ger inte fler meritpoäng. Betyg i utökad kurs kan ge meritpoäng och betyget räknas då med i jämförelsetalet.

Sökande kan maximalt få 2,5 meritpoäng. Kurser som krävs för behörighet ger inte meritpoäng.

För sökande som har betyg i fler kurser som kan ge meritpoäng räknas de kurser som ger bästa meritvärdet (kurser i examen, utökade kurser och/eller kompletteringsbetyg).

Kurser lästa på folkhögskola samt basår vid ett universitet/högskola eller andra motsvarande kunskaper ger inte meritpoäng. 

Senast uppdaterad av Therese Åhlenius 10 september 2020