Gå till huvudinnehåll

Meritpoäng för matematik – max 1,5 meritpoäng

Matematik

  • Matematik 2, 3 och 4 ger vardera 0,5 meritpoäng, endast kurser över behörighetskravet kan ge meritpoäng

  • Matematik 5 ger 1,0 meritpoäng

  • Kurser i matematik specialisering ger 0,5 meritpoäng vardera, maximalt 3 kurser

Exempel

Om endast grundläggande behörighet krävs och sökande har godkända betyg i Matematik 2, 3 och 4 ger det 1,5 meritpoäng.

 
Exempel matematik 5

  • 1,0 meritpoäng om sökande har matematik 5 och söker en utbildning där matematik 4 krävs för särskild behörighet

  • 1,5 meritpoäng om matematik 3 krävs för behörighet och sökande har betyg i matematik 4 (0,5) och 5 (1,0)

Senast uppdaterad av Therese Åhlenius 10 september 2020