Gå till huvudinnehåll

Meritpoäng för moderna språk – max 1,5 meritpoäng

Språk 1

  • Moderna språk 3 ger 0,5 meritpoäng

  • Moderna språk 4 ger 1,0 meritpoäng

  • Moderna språk 5 eller högre ger 0,5 meritpoäng

Den sökande kan få maximalt 1,5 meritpoäng genom godkänt betyg i Moderna språk 3 och 4 eller om Moderna språk 3 krävs för särskild behörighet ger Moderna språk 4 och 5 1,5 meritpoäng.

Språk 2

Den sökande kan få 0,5 poäng för ytterligare ett modernt språk, lägst Moderna språk 2, förutsatt att den sökande redan uppnått 1,0 poäng från språk 1 men inte fått 1,5 meritpoäng.

Svenskt teckenspråk för hörande ger meritpoäng som ett modernt språk.

Med moderna språk menas inte svenska, engelska eller modersmål. 

Senast uppdaterad av Therese Åhlenius 10 september 2020