Gå till huvudinnehåll

Så här räknas meritvärdet fram

 1. Betygen ges ett siffervärde, där A=20,0  B=17,5  C=15,0  D=12,5  E = 10,0  F=0

 2. Siffervärdet för varje betyg multipliceras sedan med kursens omfattning i poäng. Exempelvis betyg B i en kurs som omfattar 100 poäng ger 17,5 x 100= 1750.
  På det här sättet räknas betygsvärdet fram för varje kurs.
  Gymnasiearbetet räknas inte med.

 3. Alla betygsvärden läggs ihop. Summan av samtliga betygsvärden blir ett tal i storleksordningen 24 000 till 48 000

 4. Det sammanlagda betygsvärdet delas med den totala poängsumman för de betygsatta kurserna som ingår i examen  (dvs. 2400 poäng om den sökande läst 2500 poäng).
  Betyg i utökade kurser räknas med om kursen krävs för behörighet eller  ger meritpoäng.
  Jämförelsetalet är maximalt 20,00. Det avrundas till två decimaler.

 5. För att få fram jämförelsetalet ska även kompletteringar som krävs för behörighet och eventuella utbyteskompletteringar medräknas.

 6. Betyg i utökade kurser och kompletteringar som ger meritpoäng ska också räknas med i jämförelsetalet

 7. Till jämförelsetalet läggs sedan eventuella meritpoäng.
  Jämförelsetal plus meritpoäng ger ett meritvärde.
  Meritvärdet kan maximalt bli 22,5.

Senast uppdaterad av Therese Åhlenius 10 september 2020