Gå till huvudinnehåll

Tillämpningsbeslut meritvärdering

Sökande med gymnasieexamen som kompletterar med äldre kurs (Gy2000) som kan ge meritpoäng ska få tillgodoräkna meritpoäng för aktuell kurs.
Kursen ska ge meritpoäng i enlighet med den meritpoängstilldelning som gäller för sökande med examen.
Detta innebär att en Gy2000-kurs i meritpoängstilldelningen räknas som motsvarande Gy11-kurs, exempelvis räknas Matematik E som Matematik 5 och kan då ge 1.0 meritpoäng.
Om kursen ger meritpoäng ska betyget i kursen medräknas i jämförelsetalet.

Sökande med gymnasieexamen som kompletterar med äldre kurs (Gy2000) kan medräkna denna i jämförelsetalet om kursen krävs för behörighet.
(Bedömningshandboksgruppen 2013-08-29)

Om högskolan beslutat om generellt undantag från en i områdesbehörighet fastställd behörighetskurs, ger nivån över den kurs som krävs för behörighet meritpoäng i ämnena moderna språk, matematik och engelska.
(Bedömningshandboksgruppen 2007-12-11)

Vid beräkning av meritpoäng för sökande med examen ska alltid de kurser räknas med som ger högsta jämförelsetal. Det gäller oavsett om kurserna ingår i gymnasieexamen, är utökade kurser eller om det är kompletterande betyg.
Detta innebär att sökande som har kompletterande betyg i kurser som ger meritpoäng, får medräkna dessa meritpoäng istället för de som ingår i examen, även om full meritpoäng uppnåtts.
En sökande som har 2,0 meritpoäng ska kunna tillgodoräkna en meritpoängskurs som ger 1,0 meritpoäng, även om den sökande då slår i taket, om detta ger ett högre jämförelsetal. Maximal meritpoäng är dock alltid 2,5.
Om kurserna ingår i gymnasieexamen eller den sökande har läst en meritkurs som utökad kurs så ingår sökande i BI.
Om en kompletterad kurs ingår i meritvärdet (jämförelsetal+meritpoäng) så ingår sökande i grupp BII.
(Bedömningshandboksgruppen 2012-05-22)

Sökande som har Matematik 3b men behöver Matematik 3c för behörighet, som kompletterar med Matematik 4, får meritpoäng (och behörighet) för Matematik 4.
(Bedömningshandboksgruppen 2012-08-29)

Om sökande med gymnasieexamen har betyg i Matematik 3b och senare behörighetskompletterar med Matematik 3c, sker utbyte endast om det är till fördel för den sökande.
(Bedömningshandboksgruppen 2013 –04-17)

Sökande med gymnasieexamen som har betyg i Matematik 1 a-c, 2 a-c eller 3 b-c och som senare kompletterar med nytt betyg i ämnet på samma nivå men med en annan programinriktning, får utbyteskomplettera med det nya betyget om det är till fördel för den sökande.
Har den sökande läst exempelvis matematik 2a och läser matematik 2c med ett högre betyg blir det utbyteskomplettering.
(Bedömningshandboksgruppen 2013-04-17 och 2014-09-09)

Sökande som har kurs i Matematik specialisering i sin gymnasieexamen och senare kompletterar med Matematik specialisering måste med intyg från rektor styrka att kursen är identisk med kursen i gymnasieexamen för att utbyteskomplettering ska ske.
(Bedömningshandboksgruppen 2013-02-21)

Till utbildningar där det inte finns krav på särskild behörighet får sökande tillgodoräkna meritpoäng för meritkurser i moderna språk, engelska och matematik.
(Bedömningshandboksgruppen 2008-01-10)

 

Senast uppdaterad av Therese Åhlenius 10 september 2020