Gå till huvudinnehåll

Tillämpningsbeslut urval

Kurser som betygsatts genom prövning av den som inte är elev i gymnasieskolan markeras med ett P i en gymnasieexamen.
Sökande som uppfyller kraven för grundläggande behörighet med betyg förvärvade genom prövning i gymnasieskolan av den som inte är elev där ska urvalsplaceras i BII.
(Bedömningshandboksgruppen 2015-02-10)

Sökande med yrkesexamen som kompletterar för grundläggande behörighet med Svenska 2 och 3 och/eller Engelska 6 från folkhögskola placeras i urvalsgrupp BI.
(Bedömningshandboksgruppen 2012-10-03)

Sökande med gymnasieexamen som komplettar med Gy2000-kurser ska följa samma urvalsgruppsplacering som för slutbetyg, d.v.s. om betyget är från samma skolform, ska urvalsplacering ske i BI under förutsättning att kursen är utfärdad före examensbevisets utfärdandedatum.
Om kompletteringen avser en kurs från gymnasieskolan till en examen från vuxenutbildningen ska urvalsplacering ske i BII.
Sökande med yrkesexamen kompletterar med Gy2000 för grundläggande behörighet (Engelska B) ska urvalsplacering ske i BI oavsett ursprung på den kompletterande kursen.
(Bedömningshandboksgruppen 2013-08-29)

Sökande med yrkesexamen som kompletterar med Gy 2000 kurser för grundläggande behörighet t.ex. Engelska B och/eller Svenska B (i kombination med Svenska B) ska urvalsplacering ske i BI oavsett ursprung på den kompletterande kursen.
(Bedömningshandboksgruppen 2013-08-29 och 2014-09-09)

Sökande i BI/BIex som genom komplettering höjer sitt meritvärde deltar med det högre meritvärdet också i BII. Detta under förutsättning att kompletteringsbetyget har utfärdats efter examen alternativt att kompletteringsbetyget avser en annan skolform.
Kompletteringsbetyget kan avse utbyteskomplettering samt betyg i kurser för meritpoäng.
Komplettering ska bara räknas om sökande höjer sitt meritvärde.
(Bedömningshandboksgruppen 2007-12-11) 

Senast uppdaterad av Therese Åhlenius 10 september 2020