Gå till huvudinnehåll

Behörighet

För grundläggande behörighet från försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning krävs att sökande har ett slutbetyg omfattande 2 500 gymnasiepoäng med lägst betyget Godkänt i 2 250 gymnasiepoäng inklusive lägst betyg Godkänt i kärnämneskurserna i ämnena svenska A + B, engelska A och matematik A.
(Bedömningshandboksgruppen 2008-06-25)

För grundläggande behörighet krävs Svenska B utöver de kärnämneskurser som är obligatoriska för försöksverksamheten.