Gå till huvudinnehåll

Mellanårsprogram

Elever som påbörjade gymnasieskolans program 1992 och 1993, s k mellanårsprogram, fick avgångsbetyg.

Ett avgångsbetyg omfattar för Natur-, Samhälls- och Ekonomiprogrammet 2 180 gymnasiepoäng och övriga program omfattar 2 400 gymnasiepoäng.

Avgångsbetygen utfärdades med fullständig, mindre eller utökad studiekurs på samma sätt som avgångsbetyg från gymnasieskolans linjer.

Ett sammanfattande ämnesbetyg (i skala 1 – 5) erhölls för de kurser som ingick i ämnet.

I avgångsbetyget redovisas lokala kurser antingen i ett sammanfattande ämnesbetyg eller separat.