Gå till huvudinnehåll

Mellanårsprogram

Mellanårsprogram

Elever som påbörjade gymnasieskolans program 1992 och 1993, s k mellanårsprogram, har avgångsbetyg.

Ett avgångsbetyg omfattar för N-, S- och E-programmet 2 180 gymnasiepoäng och övriga program 2 400 gymnasiepoäng.

Avgångsbetygen utfärdades med fullständig, mindre eller utökad studiekurs på samma sätt som avgångsbetyg från gymnasieskolans linjer.

Ett sammanfattande betyg (skala 1 – 5) i de kurser som ingick i ett ämne utfärdades.

I avgångsbetyget redovisas lokala kurser antingen i ett sammanfattande ämnesbetyg eller separat.