Gå till huvudinnehåll

Behörighet

Avgångsbetyg från mellanårsprogram

Avgångsbetyg från gymnasieskolans program vt 95 och vt 96 (mellanårsprogram).

För grundläggande behörighet krävs fullständigt program samt betyg i Svenska B och Engelska A.

Skärpta krav efter 1 juli 2021

För sökande som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet senast 1 juli 2021 krävs lägst betyg E i Svenska/Svenska som andra språk 1,2, och 3, Engelska 5 och 6 samt Matematik 1 eller betyg i motsvarande äldre kurser. 

Sökande behöver inte styrka underliggande kurser i svenska och engelska, dvs det räcker med godkänt betyg i Svenska 3 och Engelska 6.

De skärpta kraven gäller de som saknar betyg i svenska och/eller engelska. 

Sökande som kompletterat för behörighet ingår i BII.

Mindre studiekurs

I avgångsbetyget dokumenteras mindre studiekurs med slutsiffran 9 i studievägs- och ämneskoden.

Huvudregel

Sökande som beviljats mindre studiekurs uppfyller formellt inte kraven för grundläggande behörighet.

Komplettering

Sökande uppfyller kraven för behörighet efter komplettering.

Undantag

I de fall den mindre studiekursen avser kurser som motsvarar högst 10 % av programmet och den sökande i övrigt uppfyller kraven för grundläggande behörighet medges undantag. 

Sökande som p g a medicinska skäl inte kunnat delta i idrott fick ett ofullständigt avgångsbetyg, eftersom möjligheten till befrielse i ämnet Idrott och hälsa inte fanns.

Det går inte att utläsa av betyget om det är ofullständigt av medicinska eller andra skäl, t ex skolk. Om elev genom läkarintyg eller intyg från rektor kan styrka att kursen i Idrott och hälsa är ofullständig av medicinska skäl, medges undantag för grundläggande/allmän behörighet.

Urval

Sökande som bedömts uppfylla kravet för grundläggande behörighet enligt ovan placeras i BI.
(Bedömningshandboksgruppen 2010-05-19).

Ej fullgjord kurs

Programmet är fullständigt men eleven har inte fullgjort samtliga kurser.

Ej fullgjord kurs dokumenteras med slutsiffran 2 i studievägs- och ämneskoden. Vid kurs/er som inte fullgjorts inom ämnet ska det i klartext framgå att kursen inte är fullgjord. 

Vissa elever har inte fullgjort samtliga kurser inom det fullständiga programmet men har kompenserat de gymnasiepoäng som saknas med annan kurs. I dessa fall är slutsiffran 0 i studievägskoden och 2 i det ämne där den ej fullgjordakursen ingår.

Undantag

Undantag medges sökande som kompletterat med betyg i den kurs som ej fullgjorts.

Sökande som inte kompletterat medges som regel undantag. I undantagsprövningen beaktas den ej fullgjordakursens omfattning och sökandes övriga betyg och meriter.

Urval

Sökande som bedömts uppfylla kravet för grundläggande behörighet enligt ovan placeras i B II. (Bedömningshandboksgruppen 2010-05-19).