Gå till huvudinnehåll

Behörighet

Avgångsbetyg från mellanårsprogram

Avgångsbetyg från gymnasieskolans program vårterminen 1995 och 1996 (mellanårsprogram).

För grundläggande behörighet krävs fullständigt program samt betyg i Svenska B och Engelska A. För sökande som har sifferbetyg i svenska och/eller engelska finns inget krav på visst betyg.

Skärpta krav efter 1 juli 2025

För sökande som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet senast 1 juli 2025 krävs lägst betyg E i Svenska/Svenska som andra språk 1,2 och 3, Engelska 5 och 6 samt Matematik 1 eller betyg i motsvarande äldre kurser. 

Sökande behöver inte styrka underliggande kurser i svenska och engelska, det räcker med godkänt betyg i Svenska 3 och Engelska 6.

De skärpta kraven gäller de som saknar betyg i svenska och/eller engelska. 

Sökande som kompletterat för behörighet ingår i BII.

Mindre studiekurs

I avgångsbetyget dokumenteras mindre studiekurs med slutsiffran 9 i studievägs- och ämneskoden.

Huvudregel

Sökande som beviljats mindre studiekurs uppfyller formellt inte kraven för grundläggande behörighet.

Komplettering

Sökande uppfyller kraven för behörighet efter komplettering.

Undantag

I de fall den mindre studiekursen avser kurser som motsvarar högst 10 % av programmet och den sökande i övrigt uppfyller kraven för grundläggande behörighet medges undantag. 

Sökande som på grund av medicinska skäl inte kunnat delta i idrott fick ett ofullständigt avgångsbetyg, eftersom möjligheten till befrielse i ämnet Idrott och hälsa inte fanns.

Det går inte att utläsa av betyget om det är ofullständigt av medicinska eller andra skäl, till exempel skolk. Om elev genom läkarintyg eller intyg från rektor kan styrka att kursen i Idrott och hälsa är ofullständig av medicinska skäl, medges undantag för grundläggande/allmän behörighet.

Urval

Sökande som bedömts uppfylla kravet för grundläggande behörighet enligt ovan placeras i BI.
(Bedömningshandboksgruppen 2010-05-19).

Ej fullgjord kurs

Programmet är fullständigt men eleven har inte fullgjort samtliga kurser.

Ej fullgjord kurs dokumenteras med slutsiffran 2 i studievägs- och ämneskoden. Vid kurs/er som inte fullgjorts inom ämnet ska det i klartext framgå att kursen inte är fullgjord. 

Vissa elever har inte fullgjort samtliga kurser inom det fullständiga programmet men har kompenserat de gymnasiepoäng som saknas med annan kurs. I dessa fall är slutsiffran 0 i studievägskoden och 2 i det ämne där den ej fullgjorda kursen ingår.

Undantag

Undantag medges sökande som kompletterat med betyg i den kurs som ej fullgjorts.

Sökande som inte kompletterat medges som regel undantag. I undantagsprövningen beaktas den ej fullgjordakursens omfattning och sökandes övriga betyg och meriter.

Urval

Sökande som bedömts uppfylla kravet för grundläggande behörighet enligt ovan placeras i B II. (Bedömningshandboksgruppen 2010-05-19).